Siikaisten lähipalvelukeskuksen toteuttamista suunnittelevan työryhmän tiedote

Siikaisten lähipalvelukeskuksen suunnittelu käynnistyi

Siikaisten lähipalvelukeskuksen toteuttamista suunnitteleva työryhmä kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa 12.9.2017. Työryhmään kuuluu kunnan luottamushenkilö- ja viranhaltijaedustus sekä PoSan hallinnon ja henkilöstön edustajia. Siikaisten elinvoimalautakunnan puheenjohtaja Sari Vuorela valittiin työryhmän puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja toi esiin huolen erheellisten huhujen liikkumisesta asiassa ja toivoi ryhmälle työrauhaa.  Työryhmä keskusteli tehtävänannosta ja totesi, että tarkoituksena on rakentaa Siikaisiin palvelukonsepti, joka palvelee kuntalaisia pitkään omassa kunnassa.

Työryhmä totesi, että vaihtoehtoja on eri palveluiden sijainniksi kaksi, nykyinen terveysasema ja Niittyvilla.  Tässä vaiheessa tutkitaan Niittyvillan tilojen soveltuvuus sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen. Palvelusisällöt tarkentuvat työryhmän työn edetessä, ja niihin vaikuttaa myös maakuntauudistuksen valmistelu. Mm. asiointipisteen ja sosiaaliohjauksen ja kuntouttavan työtoiminnan tehtävänjako maakunnan ja kunnan välillä on edelleen avoin. Tilaa on suunniteltava monenlaiset toiminnot mahdollistavana. Työryhmä keskusteli myös mm. palvelujen optimaalisesta tuottamisesta ja avautuvan kilpailun tuomasta muutoksesta toimintaan.

Työryhmä tutustui konkreettisesti Niittyvillan tiloihin. Tilat soveltuvat alustavan arvion mukaan hyvin lähipalvelukeskuksen toimintaan, mutta tarvittavia muutoskustannuksia selvitetään. Kunta selvittää kustannuksia tarvittaville muutoksille mm. sisäänkäyntiin ja vastaanottotiloihin. Posa selvittää suoritteita ja palvelujen mitoitusta sekä miettii tilojen varustelun ja asiakasvastaanottotilojen tarpeita. Seuraavan kokouksen päiväksi sovittiin 16.10.2017.