Siikaisten lähipalvelukeskuksen toteutus etenee

Siikaisten lähipalvelukeskuksen suunnittelutyöryhmä kokoontui Niittyvillassa maanantaina 16.10. Siikaisten kunnanhallitus päätti aiemmin aamupäivällä kokouksessaan osoittaa elinvoimalautakunnan esittämän määrärahan lähipalvelukeskuksen perustamiseksi tarvittaviin muutostöihin Niittyvillassa sekä antoi töiden aloitusluvan. Hammashuollon tilat jätetään tässä vaiheessa paikalleen. Tilat ovat nykyisellään toimivat ja niiden siirto nostaisi kustannuksia huomattavasti. Nykyisen terveysaseman tulevasta muusta käytöstä elinvoimalautakunta keskustelee ja tekee esityksensä suorittamansa kiinteistökatselmuksen jälkeen myöhemmin syksyllä.
Työryhmä kävi keskustelua Posan henkilöstön laatimasta alustavasta toiminnallisesta suunnitelmasta. Sosiaali- ja avoterveydenhuollon henkilöstön ja tilojen osalta on tehty alustava ”lukujärjestys”. Työryhmä keskusteli muutostöistä ja aikataulusta. Riippuen urakan etenemisestä, muutto voisi toteutua joulukuun puolivälissä ennen vuodenvaihteen sulkua tai vaihtoehtoisesti sulun jälkeen.
Käytännössä Niittyvillaan tehdään tie kulkemaan Vanhustalosäätiön rivitalojen takaa, jotta Metsätähden kaunista pihapiiriä ei tarvitse hajottaa. Samalla saadaan myös tarvittavaa pysäköintitilaa. Henkilöstön sisäänkäynti ja paikoitus tulee päiväkodin puolelle.  Nykyinen terassin sisäänkäynti muutetaan lähipalvelukeskuksen sisäänkäynniksi, lisäksi sisätiloihin asennetaan väliovia ja tehdään neuvonta- ja ryhmätilat aulatilaan.
Työryhmä kokoontuu seuraavaksi 4.12. tarkastelemaan töiden ja suunnitelmien etenemistä. Toiveena on, että silloin pystytään tarkemmin määrittelemään muuttoajankohta ja päivämäärä jolloin uusi lähipalvelukeskus avataan kuntalaisille.