Siikaisten kunnan kesätyöpaikat

Siikaisten kunnassa on haettavana noin 20 kesätyöpaikkaa eri toimipisteisiin aikavälillä 1.5.-31.8.2019. Kesätyöt on suunnattu vuosina 1999-2004 syntyneille siikaislaisille nuorille.
Kesätyön-tekijän työaika on pääsääntöisesti 30 t/vk ja työsuhteen kesto 2 viikkoa. Kahdelta viikolta työntekijälle maksetaan palkkaa yhteensä 350 euroa. Työajasta ja työsuhteen kestosta voidaan poiketa yksikön tarpeen mukaan, jolloin palkka suhteutetaan työ-aikaan ja kestoon.
Hakuaika on 1.3.-15.4.2019. Vapaamuotoiset hakemukset tehdään sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@siikainen.fi, viestin aihekenttään haettava työpaikka ja oma nimi. Muista kirjata hakemukseen yhteystietosi, osaaminen ja kokemus, kiinnostus sekä mahdolliset ajankohdat, joina olet estynyt ottamasta työtä vastaan. Voit osoittaa oman hakemuksen korkeintaan kolmeen työtehtävään.

Teemme valinnat viimeistään toukokuun ensimmäisellä viikolla ja ilmoitamme valinnoista kaikille hakijoille. Jos hakijoita on paljon, voidaan suorittaa haastattelu. Mikäli paikkoja jää täyttämättä, niitä tarjotaan ensin työhakemuksensa muuhun yksikköön osoittaneille ja valitsematta jääneille.

Alla on kuvattu tehtäviä eri yksiköissä. Työpaikkojen määrä ja työn sisältö voivat vielä täsmentyä kun yksiköiden kesäjärjestelyt tarkentuvat.

Kesäkerho (2 paikkaa, kesäkuu)
Tehtäviin kuuluu erilaisten pihaleikkien ja pelien järjestämistä ja ohjaamista lapsille. Toimit kesäkerhon henkilökunnan kanssa. Työaika on 2 viikkoa, ja työpäivän pituus on 6 tuntia. Työpaikka on päiväkodin ja koulun alueet. Pääasiassa ollaan ulkona, sisätiloissa vain tarvittaessa. Tehtävässä työskennellään osittain täysin itsenäisesti, ensijalla peruskoulun päättäneet hakijat. Tehtävä edellyttää oma-aloitteista ja reipasta otetta työhön.
Päiväkoti Pikku-Santra (2 paikkaa, kesäkuu)
Tehtäviin kuuluu erilaisten leikkien ja pelien järjestämistä ja oh-jaamista pienille lapsille. Toimit päiväkodin henkilökunnan kanssa. Työaika on 2 viikkoa, ja työpäivän pituus on 6 tuntia. Työpaikka on päiväkoti. Tehtävä edellyttää oma-aloitteista ja reipasta otetta työhön.
Metsätähti (6 paikkaa, kesä-heinäkuu)
Tehtäviin kuuluu seurustelu ja ulkoilu vanhusten kanssa sekä mm. lukeminen ja mahdollinen muu hoitotyötä avustava työ. Toimit yhdessä metsätähden henkilökunnan kanssa. Työn kesto 2 viikkoa, työaika 30 t /vk. reipas asenne ja rauhalliset eleet ovat eduksi vanhusten kanssa työskennellessä.
Siivoustyö (2 paikkaa, kesäkuu. Alle 15-vuotiaille nuorille) Työtehtävät ovat monipuolista siivoustyötä mm. ikkunoiden, seinien, lattioiden ja pulpettien pesua sekä tavaroiden siirtelyä/kantamista. Työntekijä toimii kunnan kiinteistöissä siistijän avus-tajana tai itsenäisesti ohjeiden mukaan. Työaika on 2 viikkoa, ja työpäivän pituus on 6 tuntia. Työ edellyttää kohtuullista fyysistä kuntoa. Jos olet aktiivinen ja toimeen tarttuva, tämä työ sopii sinulle.
Ruokapalvelu (4 paikkaa, kesä-heinäkuu)
Tehtäviin kuuluu keittiön siisteydestä huolehtimista, astiahuoltoa ja keittiön muita avustavia tehtäviä. Tässä on hyvä kesätyöpaikka alasta kiinnostuneelle. Työaika on 2 viikkoa, ja työpäivän pituus on 6 tuntia. Työpaikkana on kunnan keskuskeittiö Metsä-tähdessä.
Ulkoalueiden hoito (8 paikkaa, kesä-elokuu)
Työtehtäviin kuuluu nurmialueiden, pensaiden / puskien leikkaa-mista ja siistimistä sekä muita avustavia tehtäviä. Siistittäviä koh-teita ovat keskustan viheralueet ja urheilualueet, sekä Eteläpään alue. Tehtäviin saattaa kuulua myös pienimuotoisia korjaus- ja huoltotehtäviä kunnan varastolla. Työympäristö on mm. kevyen-liikenteen väylien ja autoteiden välissä sekä niiden välittömässä läheisyydessä olevat nurmialueet. Työvälineinä ovat työnnettävä ruohonleikkuri ja päältä ajettava ruohonleikkuri (edellyttää trak-tori- tai mopokortin), trimmeri ja raivaussaha. Ikärajavaatimus tähän tehtävään on 16 vuotta. Työ on melko fyysistä, ja vaatii vähintään kohtuullista kuntoa. Työaika on 2 viikkoa ja 6 tuntia päivä.