ESIOPETUKSEEN JA KOULUUN ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODEKSI 2019 – 2020

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODEKSI 2019 – 2020

Velvollisuus osallistua esiopetukseen

 • Perusopetuslain 26 a §:n mukaan lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lukuvuonna 2019 – 2020 esiopetukseen tulee osallistua vuonna 2013 syntyneet lapset.
 • Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvan lapsen on osallistuttava esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamisvuonna ja lisäksi hänellä on oikeus saada esiopetusta sinä vuonna jona täyttää viisi vuotta.
 • Vastaavasti perusopetuksen vuotta myöhemmin aloittavalla lapsella on oikeus saada esiopetusta myös sinä vuonna, jolloin lapsen ikään perustuva oppivelvollisuus alkaisi.
 • Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Siikaisten kunnan järjestämä esiopetus

 • Siikaisten kunnassa esiopetus järjestetään osana Siikaisten yhtenäiskoulun toimintaa. Esiopetuksessa opettajana toimii luokanopettaja.
 • Hyvinvointilautakunta tekee päätöksen esiopetuksen fyysisestä järjestämispaikasta aina lukuvuodeksi kerrallaan. Vaihtoehtoisia järjestämispaikkoja ovat Siikaisten yhtenäiskoulu ja Päiväkoti Pikku-Santra. Tällä hetkellä esiopetuksen järjestämispaikkana toimivat Siikaisten yhtenäiskoulun tilat. Ensi lukuvuotta koskeva päätös tehdään seuraavassa hyvinvointilautakunnan kokouksessa.
 • Tuleville esikoululaisille ja heidän vanhemmilleen järjestetään vielä tutustumistilaisuus esikouluun ja tulevaan opettajaan kuluvan kevään aikana. Asiasta ilmoitetaan erikseen suoraan esikouluun ilmoitettujen lasten vanhemmille.

Ilmoittautuminen esiopetukseen sekä maksuton koulukuljetus

 • Ilmoittautumiset Siikaisten kunnan järjestämään esiopetukseen tehdään Siikaisten kunnanvirastolla (entinen peruspalvelukeskus), osoite Kankaanpääntie 1 A ja ilmoitukset ottaa vastaan palkkasihteeri Arja Velhonoja, GSM 044-7201 024.
 • Ilmoittautumisen yhteydessä selvitetään myös lapsen oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen ja mahdolliset koulukuljetusjärjestelyt.
 • Esikoululaisella on vanhempien työn, yritystoiminnan tai opiskelun perusteella oikeus esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen. Esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä selvitetään tarve esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen (varhaiskasvatuspaikan hakeminen). Varhaiskasvatuksen tapaan myös esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus on kokeiluluonteisesti maksutonta siikaislaisille lapsille 1.8.2018 – 31.12.2019.
 • Ilmoittautumisajat: tiistai 16.4.2019 tai keskiviikko 17.4.2019 klo 8.30 – 11.30 ja 12.30 – 15.00.

 Lisätiedot

 • Rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Tuuri, GSM 044-7201 041 ja sähköposti jari.tuuri@siikainen.fi.

SIIKAISTEN KUNTA
Hyvinvointilautakunta

KOULUUN ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODEKSI 2019 – 2020

Oppivelvollisuuden alkaminen

 • Lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Lukuvuoden 2019 – 2020 alussa yleisen oppivelvollisuusiän saavuttavat vuonna 2012 syntyneet lapset.
 • Huoltajat voivat myös anoa sivistyslautakunnalta lapselle oikeutta aloittaa oppivelvollisuus vuotta säädettyä aikaisemmin tai vuotta säädettyä myöhemmin. Lisätietoja edellä mainittujen anomusten jättämisestä saa rehtori-sivistystoimenjohtajalta.
 • Oppilas voidaan ottaa pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, jolloin hänen oppivelvollisuutensa alkaa vuotta säädettyä aikaisemmin.

 Perusopetuksen järjestämispaikka

 • Siikaisten kunnan järjestämä perusopetus on keskitetty Siikaisten yhtenäiskouluun, jossa perusopetusta annetaan vuosiluokille 1 – 9. Lisäksi Siikaisten kunta ostaa perusopetuspalveluja kokonaan eriytetyn erityisopetuksen osalta Kankaanpään kaupungilta.

Ilmoittautuminen Siikaisten kunnan järjestämään perusopetukseen

 • Oppilas tulee ilmoittaa kouluun, jos hänen oppivelvollisuutensa alkaa lukuvuoden 2019 – 2020 alusta tai jos oppilas ei ole aikaisemmin käynyt koulua Siikaisissa.
 • Ilmoittautumiset Siikaisten kunnan järjestämään perusopetukseen tehdään Siikaisten kunnanvirastolla (entinen peruspalvelukeskus), osoite Kankaanpääntie 1 A ja ilmoitukset ottaa vastaan palkkasihteeri Arja Velhonoja, GSM 044-7201 024.
 • Ilmoittautumisen yhteydessä selvitetään oppilaan oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen sekä mahdolliset koulukuljetusjärjestelyt.
 • Lisäksi ilmoittautumisen yhteydessä selvitetään oppilaan aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve (paikan hakeminen).
 • Ilmoittautumisajat: tiistai 16.4.2019 tai keskiviikko 17.4.2019 klo 8.30 – 11.30 ja 12.30 – 15.00.

 Lisätiedot

 • Perusopetuksen järjestämiseen liittyviä lisätietoja antaa rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Tuuri, GSM 044-7201 041 ja sähköposti jari.tuuri@siikainen.fi.

SIIKAISTEN KUNTA
Hyvinvointilautakunta