Koronavirustiedote, Siikaisten kunta 16.3.2020

Siikaisten kunta turvaa palvelut ja noudattaa viranomaisohjeita. Siikaisten kunta toivoo kuntalaisten noudattavan THL:n suosituksia riskiryhmien sairastumisen välttämiseksi.

Opetus Siikaisten yhtenäiskoulussa toimii normaalisti. Sairaana tai puolikuntoisena tulo kouluun on kielletty. Mikäli oppilas palaa ulkomailta, tulee hänen jäädä karanteeniin 14 vuorokaudeksi. Oppilaiden ja perheiden riskit koronavirukseen sairastumiseen vaihtelevat. Perheillä on oikeus päättää, että oppilas siirtyy ohjattuun itsenäiseen opiskeluun. Poissaolosta tulee ilmoittaa normaalisti koululle. Poissaolon aikana oppilas on velvollinen jatkamaan ohjatusti itsenäistä opiskelua.

Koulun opintomatkoja ei tehdä. Koulujen vierailuja rajoitetaan siten, että yksittäisiä vieraita sallitaan, mutta ei ryhmiä. (Esimerkiksi ammatinvalintaan liittyvä vierailijaluento.) Käsihygieniaa ja sen noudattamisen valvontaa on tehostettu.

Varhaiskasvatus toimii päiväkoti Pikku-Santrassa normaalisti. Sairaana tai puolikuntoisena tulo päiväkotiin on kielletty. Tarvittaessa lapsi voidaan käännyttää kotiin. Hygieniaa on tehostettu.

Metsätähti on suljettu ulkopuolisilta. Vierailu palveluasumisen yksikössä on kielletty. Metsätähden ruokasali on edelleen kouluruokailukäytössä. Kunta varautuu tarvittaessa siirtämään ruokailun koululle, mikäli terveysviranomainen niin ohjeistaa.

Liikuntahalli on avoinna toistaiseksi. Käyttäjiä on ohjeistettu, että sairaana tai puolikuntoisena, tai mikäli on tullut ulkomailta, ei voi käyttää liikuntahallin tiloja.  Koulun iltakäyttöä ei ole kielletty.  Kunnan kirjasto ja asiointipiste palvelevat normaalisti. Hallinnon asiointi pyydetään hoitamaan mahdollisuuksien mukaan sähköpostitse tai puhelimitse.

Kunnan päätöksenteko toimii normaalisti, toimielinten kokoukset ja valtuuston kokoukset pidetään suunnitellusti. Kunnan henkilöstöä ohjeistetaan ja tiedotetaan tilanteen mukaan. Henkilöstöä on mm. ohjeistettu välttämään isoja yleisötilaisuuksia, yli 10 hengen kokouksia ja koulutuksia toistaiseksi sekä suosimaan skype- neuvotteluja ja koulutuksia. Henkilöstöä on ohjeistettu välttämään ulkomaan matkoja. Mikäli työntekijä tekee kuitenkin lomamatkan ulkomaille 16.3. jälkeen, henkilö määrätään paluusta alkaen kahden viikon ajaksi lomalle.

Siikaisten kunta ei toistaiseksi järjestä yleisötilaisuuksia. Siikainen Summer –tapahtuma on ollut valmistelussa kesäkuun alkuun ainoana yli 500 henkilön tilaisuutena. Tällä hetkellä koronaviruksen sairastuvuuden huipun ennakoidaan asettuvan kesäkuulle. Tapahtuman valmistelun keskeyttämisestä tai jatkamisesta päättää kunnanhallitus kokouksessaan 30.3.

Kotona asuvien ikäihmisten luona vierailua on syytä välttää. Mikäli kotona asuva, normaalisti palveluiden ulkopuolella oleva henkilö tarvitsee apua esimerkiksi kaupassa käynnin osalta, hän voi ottaa yhteyttä SPR:n Siikaisten osastoon, Säde Suominen 041 4418765.

Siikaisten kunnan johtoryhmä seuraa tilannetta ja tiedottaa muutoksista.

Siikaisten kunnan johtoryhmä:

  • kunnanjohtaja Viveka Lanne 044 7201071
  • sivistysjohtaja/rehtori Jari tuuri 044 7201041
  • tekninen johtaja Anne Järvenranta 044 7201028
  • hallintopäällikkö Jenni Puskala 044 7201021

 

Voimassaoleva viranomaisen päätös:

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58§:n 1 momentin nojalla toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 500 henkeä. Kielto päättyy 12.4.2020 klo 24:00.

Voimassa oleva terveysviranomaisen (PoSa) toimintaohje:

Itämisajan on arvioitu olevan noin 2-12 päivää, keskimäärin noin 4 – 5 päivää. Viruksen on todettu tarttuvan ihmisestä toiseen pisara- ja kosketustartunnalla.  Tapauksista noin 80 % on ollut lieviä tauteja, jotka voidaan hoitaa kotona. Noin 10 % sairaalahoitoa /tehohoitoa vaativia.

Perusterveiltä ja hyväkuntoisilta hengitystieoireisilta ei enää oteta koronavirusnäytettä. Näin tehdään, sillä näytekapasiteetti on rajallinen. Terveydenhuollon suuren kuormituksen vuoksi toivotaan, etteivät hyväkuntoiset hengitystie-oireiset myöskään ottaisi yhteyttä neuvontapuhelimiin, vaan katsoisivat ohjeita terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin verkkosivuilta. Jos kuitenkin yleistila laskee, on oltava yhteydessä terveyskeskuksen neuvontapuhelimeen tai päivystysaikana Satasairaalaan.

Mikäli on ollut ulkomaanmatkalla ja 14 vrk:n aikana ilmaantuu hengitystieinfektion oireita, uuden koronaviruksen aiheuttama infektio on mahdollinen ja tällöin tulee pysyä kotona ja välttää sosiaalisia kontakteja. Kotona tulee pysyä, kunnes oireet ovat ohi. Näytteitä ei oteta !

THL suositukset kansalaisille:

THL painottaa jokaisen kansalaisen toimia riskiryhmäläisten suojaamiseksi koronaviruksen levitessä laajemmin. Valtaosalla koronavirustartunta ilmenee lieväoireisena. Erityinen riski koronavirustartunta on ikäihmisille, perussairauksia omaaville ja monisairaille.

Töihin tai kouluun ei saa mennä sairaana. Jos hengitystieinfektion oireita ilmenee – kuumetta, nuhaa, lihassärkyä, yskää – pitää pysyä kotona ja potea tauti loppuun. Vasta parantumisen jälkeen voi lähteä liikenteeseen taas. Lapsia ei saa viedä sairaana päivähoitoon.

Työelämässä muutenkin ihmiskontakteja tulisi vähentää. Kokoukset tulee pitää video- tai puhelinyhteyksien avustuksella. Etätöitä on syytä suosia.

Ruokakaupassa voi asioida tavalliseen tapaan, eikä hamstraukseen ole tarvetta. Vapaa-ajalla ihmisten ei kuitenkaan kannata viettää aikaa isoissa kauppakeskuksissa.

Myös harrastuksista – etenkin ryhmäliikuntatuntien tai joukkuelajien ollessa kyseessä – kannattaa pitää taukoa. Ulkoilla saa. Vanhempaa väestöä ei kannata käydä kasvokkain tervehtimässä epidemian aikaan. Yhteyttä voi pitää puhelimella tai videopuheluin.

Matkailua on vältettävä. Etenkin ulkomaille lähtöä pitää harkita.

Näillä toimilla on osaltaan tarkoitus hidastaa epidemian eteneminen niin, että vaikka se kestää ajallisesti kauemmin, sairastumiset jakautuvat pidemmälle ajanjaksolle. Tätä auttaa terveydenhuollon kapasiteetin riittämisessä.