Kunnanvaltuuston kokous 27.5 klo 19.00

Siikaisten kunnanvaltuuston kokous pidetään ke 27.5.2020 klo 19.00.

Kokouspaikkana on koronaepidemian vuoksi poikkeuksellisesti Siikaisten liikuntahallin sali, osoite Hallitie 1. Saliin järjestetään istumapaikat turvaetäisyydet huomioiden.

Kokouksen esityslista on julkaistu 20.5.2020 verkkosivuilla kohdassa esityslistat, pöytäkirjat ja päätökset.

ASIALISTA
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 1 Vuoden 2019 tilinpäätös
§ 2 Tilintarkastuksen 2019 arviointikertomus
§ 3 Sijoitustoiminnan periaatteet
§ 4 Siikaisten kunnan kirjasto- ja kulttuuripalveluja sekä vammaisneuvoston
toimintaa koskevat uudelleenjärjestelyt
§ 5 Hallintosäännöstä päättäminen
§ 6 Sitoutumispyyntö Satakunnan kunnille ja sote-kuntayhtymille
§ 7 Eropyyntö hyvinvointilautakunnan jäsenyydestä
§ 8 Eropyyntö elinvoimalautakunnan varajäsenyydestä
§ 9 Määrärahamuutokset elinvoimalautakunta
§ 10 Ostotarjous Metsopolun tontista
§ 11 Tontin myynti Mikkolanmäki 4:166
§ 12 Vesi- ja viemärimaksujen tarkistukset 1.1.2021
§ 13 Sidonnaisuusilmoitukset
§ 14 Muut esille tulevat asiat

Valtuuston pj Tiina Klemelä-Ruohomäki