Kunnanvaltuuston kokous 30.9.2020 klo 18 Metsätähti

Siikaisten kunnanvaltuuston kokous keskiviikkona kello 18 Metsätähden ruokasalissa.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
15 Vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-2023 toiminta- ja taloussuunnitelman laadinta
16 Talouden toteuma 1-8/2020
17 Tilintarkastuksen 2019 arviointikertomus
18 Siikaisten Vanhustentalosäätiön purkautuminen
19 Vanhustentalosäätiön lainan poismaksu
20 Lisämaan myynti
21 Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark, UNESCO Global Geopark status
22 Muut esille tulevat asiat

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tiina Klemelä-Ruohomäki