Ilmoita vesimittarin lukema 23.11.2020 mennessä

Vesilaitoksen taksat muuttuvat 1.1.2021, jonka vuoksi mittarilukemien
ilmoittaminen on erittäin tärkeää. Jos kuluttaja ei ilmoita vesimittarin
lukemaa määräaikaan mennessä, käytämme arviolukemaa kuin se olisi todellinen lukema.
Mittarinlukemakortit postitetaan kuluttajille marraskuun aikana.
Lukeman voi ilmoittaa myös nettisivuilla olevalla lomakkeella tai s-postilla tuija.katajisto@siikainen.fi

Uudet taksat ja lukeman ilmoituslomake löytyvät nettisivuilta osoitteesta www.siikainen.fi/palvelut/vesi ja viemäri