Siikaisten kunta hakee hallintosihteeriä – vahvuudet viestintä ja asiakaspalvelu

Haemme toimisto- ja palvelutehtävien tulevaisuuden tekijää. Tehtävässä korostuvat henkilön viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, motivaatio sekä kannustava ote ihmisten kanssa työskentelyyn. Näet tehtävien monipuolisuuden työn kiinnostavuutta lisäävänä tekijänä.
Siikaisten kunnan tiiviissä, noin 40 hengen työyhteisössä korostuvat vastuullisuus ja yhteisöllisyys, kuntalaisista välittäminen ja yhteen hiileen puhaltaminen.
Hallintosihteerin tehtäväsisältö on kunnassa osittain uusi, ja se vastaa kuntien muuttuneeseen toimintaympäristöön ja lainsäädäntöön. Työskentelet keskushallinnossa, mutta teet tiivistä yhteistyötä muiden toimialojen kanssa ja olet valmis auttamaan tarvittaessa myös oman tehtäväalueen yli. Kunnassa on lisäksesi kaksi muuta hallintosihteeriä, joiden vastuualueet painottuvat tekniseen ja sivistyksen toimialueisiin.

Hallintosihteerin tehtäväkokonaisuus:

– kunnan yleiset neuvontapalvelut (kuntalaiset, matkailijat, vapaa-ajanasukkaat)
– valtionhallinnon asiointipisteen tehtävät
– digitaalisten palveluiden käyttöönoton edistäminen ja kuntalaisten digineuvonta
– kunnan hyvinvointikertomuksen kokoaminen ja kuntalaisen hyvinvoinnin ja terveyden
tukeminen; erityisvastuualue vapaaehtoistoiminta sekä vanhus- ja vammaisneuvosto
– verkkosivujen ylläpito sekä niiden saavutettavuuden varmistaminen
– graafisen materiaalin taitto ja toimittaminen
– kunnan muun näkyvyyden kehittäminen, erityisesti sosiaalisen median viestintä- ja
markkinointikanavat
– tapahtumien/ teemakampanjoiden järjestäminen

Arvostamme tehtävään soveltuvaa koulutusta ja kokemusta (esim. amk-tutkinto).
Tehtävä täytetään 1.2.2021 alkaen. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Työsuhde on vakituinen. Palkkaus KVTES, Toimistoalan vaativat ammattitehtävät ja ammattitehtävät (01TOI060), tehtäväkohtainen palkka 2351.34 € /kk. Siikaisten kunta on savuton työnantaja.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen 3.12.2020 mennessä Siikaisten kunnan kirjaamoon, kirjaamo@siikainen.fi