Siikainen – luontoa käydä edellä -mutta mihin suuntaan? Vastaa kuntakyselyyn.

Kuntavaalit lähestyvät. Valtuusto päättää kunnan tulevaisuudesta. Valtuustokausi kestää kesästä 2021 kesään 2025. Valtuustokauden aikana koemme ehkä suurimman hallinnon uudistuksen kuntakentän historiassa. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä palotoimi erkaantuvat kunnan tehtävistä.  Kunnan tehtävät muuttuvat ja rahoitus on yhä tiukemmalla molemmilla, kunnilla ja maakunnilla.
Hallintouudistuksen jälkeen sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään kokonaan maakunnallisesti ja Pohjois-Satakunnan yhteistyö tältä osin loppuu. Pelastustoimi on jo nyt maakunnallisesti järjestetty. Vaikka isot tehtävät ja vastuut siirtyvät maakuntaan, Siikaisten kunta on liian pieni, jotta se voisi tehdä kaiken jäljelle jäävän itse tai yksin jatkossakaan.

Kunnan toiminnan ytimessä on muutoksen jälkeen sivistyspalvelut ja maankäyttö. Kunta voi järjestää palveluita yhteistyössä muiden kuntien kanssa sekä hyödyntää yrityksiä ja yhdistyksiä toiminnan tukena. Jos kunta tekee asioita, jotka kuuluvat yleisesti yritystoiminnan piiriin, eli toimii markkinoilla, tulee kunnan yhtiöittää toimintansa.
Tällä hetkellä Siikaisten kunta järjestää ja ylläpitää itse koulun, päiväkodin, kirjaston sekä hoitaa rakennusvalvonnan ja maankäytön asiat. Näiden järjestäminen on tarkkaan laissa säädetty. Kunnalla on kevyempiä velvoitteita myös liikunta- ja nuorisotyöhön sekä kulttuurin edistämiseen, missä tukeudutaan vahvasti paikallisiin yhdistyksiin. Asemakaava-alueella kunta vastaa teiden kunnossapidosta, mutta konkreettisen työt tekevät paikalliset yrittäjät.
Siikaisten kunta omistaa tällä hetkellä ne kiinteistöt, missä se järjestää palveluita. Lisäksi Siikaisten kunnalla on vuokra-asuntoja.  Kunta hoitaa pitkälle kiinteistöhuollon ja isännöinnin itse. Kiinteistö- ja tila-asiat voisi järjestää kunnassa toisinkin, mutta tämä edellyttäisi nykyistä vahvempaa yksityisen tai kolmannen sektorin toimintaa.  Valtio ja osa kunnista on luopunut kokonaan tai osittain kiinteistöjen omistuksesta ja toimii vuokratiloissa. Asuntojen vuokraus taas on markkinaehtoista toimintaa, joten tavallisista vuokra-asunnoista on kunnissa pitkälti luovuttu tai toiminta yhtiöitetty. Palveluasumiseen tarkoitettua asuntokantaa omistetaan osin edelleen yleisesti kunnissa, tai osa on kilpailutettu yksityiselle sektorille.
Kansalaisopisto on pitkään järjestetty yhdessä Merikarvian kanssa. Merikarvian kunnan kanssa Siikaisten kunnalla on sopimus myös jätevesien käsittelystä sekä veden myynnistä. Porin yhteistoiminta-alue vastaa maaseutuhallinnon palveluista ja Porin kaupunki jätehuollosta. Kankaanpäästä ostetaan yritysten neuvontapalvelut.

Osallistu ja vaikuta kunnan tulevaisuuden tekemiseen!
Vastaa kuntakyselyyn ja äänestä kuntavaaleissa. Kysely on lähetetty joka kotiin Kuntauutisten 26.11.2020 ilmestyneessä numerossa. Kyselyn voi täyttää osittain. Voit täyttää kyselyn paperilla, leikata irti ja tuoda Kunnantuvan postilaatikkoon, skannata kunnan kirjaamoon tai kirjoittaa vapaamuotoisesti terveisesi osoitteeseen kirjaamo@siikainen.fi.

Tästä Kuntastrategiasivulle

Tästä suoraan kyselyyn