Merkittäviä muutoksia koulun pysäköintijärjestelyihin

Koulussa joudutaan vuosittain puuttumaan oppilaiden liikennekäyttäytymiseen ja erityisesti moottoriajoneuvoilla liikkumiseen liikenteessä. Yleensä ongelmat ovat asiasta keskustelun jälkeen vähentyneet, vaikkakaan eivät kokonaan poistuneet. Kuluvan syksyn aikana omilla moottoriajoneuvoillaan koulussa käyvät oppilaat ovat aiheuttaneet tavallista enemmän vaaratilanteita itselleen ja muille. Perinteisten mopojen lisäksi oppilaiden käytössä on myös erilaisia mönkijöitä ja traktoreita. Mitä isompi ajoneuvo, sitä vakavammat ovat seuraukset vahingon sattuessa.

Turvallisuuteen liittyviä ongelmia on ollut erityisesti liikuntahallin pysäköintialueella, joka on koulun ja vapaa-aikatoimen henkilökunnan ja oppilaiden sekä liikuntahallilla ja kenttäalueilla asioijien käytössä. Edellä mainitun pysäköintialueen välittömässä läheisyydessä on kuuden koulukuljetusauton pysäkkipaikat, ja näin ollen alueella liikkuu koulun alkamis- ja päättymisaikaan eri-ikäisiä ja erikokoisia oppilaita, joista ainakin osalla ympäristössä olevien vaaratekijöiden havainnointikyky on vielä puutteellinen.  Näin ollen alueella liikuttaessa pitäisi noudattaa erityistä varovaisuutta. Lukuisista keskusteluista ja puhutteluista huolimatta viesti ei kuitenkaan ole mennyt perille. Oppilaat ajavat alueella aivan liian kovalla vauhdilla, ja erityisesti mopoilla tehdään vaarallisia ja liikenteeseen kuulumattomia temppuja. Lisäksi ajattelemattomuutta tai piittaamattomuutta osoittaa myös se, että näillä moottoriajoneuvoilla on rullattu alueen nurmikoita, jotka ovat runsaista sateista johtuen erityisen vahingoittumisherkkiä.

Oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuudesta vastaavana viranhaltijana yhtenäiskoulun rehtori on joutunut ryhtymään asiassa järeämpiin toimenpiteisiin. Siikaisten kunnan johtoryhmä on 25.11.2020 päättänyt, että maanantaista 30.11. alkaen oppilaiden moottoriajoneuvojen pysäköintipaikaksi osoitetaan vanhan kunnanviraston pihassa oleva parkkipaikka.  Liikuntahallin parkkipaikka jää ainoastaan koulun ja vapaa-aikatoimen henkilökunnan sekä liikuntahallin kenttäalueiden käyttäjien parkkipaikaksi. Järjestely tullaan osoittamaan myös liikennemerkein.

Jos oma nuorenne käy koulussa jollakin moottoriajoneuvolla, toivomme, että keskustelette liikenneturvallisuuteen liittyvistä asioista myös kotona. Jos oppilas aiheuttaa toiminnallaan onnettomuuden, josta on vakavat seuraukset hänelle itselleen tai jollekin toiselle onnettomuudessa mukana olevalle, siitä tulee elinikäinen taakka, joka voi pilata hänen koko elämänsä. Parempi toimia ennakolta kuin vasta sitten, kun vahinko on jo tapahtunut.