Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestys on kotimaassa 7.-13.4.2021. Vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1.6.2021 ja kestää vuoden 2025 toukokuun loppuun.
Siikaisten kunnan yleinen ennakkoäänestyspaikka on Kunnantuvan hallinnon aula. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna 7.4. – 13.4.2021 klo 09.00 – 13.00.
Siikaisten kunnan varsinaisen vaalipäivän 18.4.2021 äänestyspaikka on Kunnantupa klo 9-20.

Ehdokasasettelu 

Vaalilain 146 §:n mukaan kuntavaaleissa ehdokkaita voivat asettaa:

  • puolueet
  • äänioikeutetut, jotka ovat perustaneet valitsijayhdistyksen.

Vähintään kymmenen äänioikeutettua kunnan asukasta voi perustaa valitsijayhdistyksen. Kunnassa, jonka asukasluku on väestötietojärjestelmässä vuoden 2020 marraskuun 30. päivän päättyessä olevien tietojen mukaan enintään 1 500, saa valitsijayhdistyksen kuitenkin perustaa vähintään kolme äänioikeutettua kunnan asukasta (vaalilain 150 §).
Puolueilla on oikeus yhtyä vaaliliitoksi sopimalla siitä keskenään. Valitsijayhdistyksillä on oikeus vastaavalla tavalla muodostaa yhteislista. Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa kussakin kunnassa ehdokkaita enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä (vaalilain 147 §). Säännöstä on tulkittu siten, että kertolaskulla saatu luku pyöristetään alaspäin. Jos valtuutettuja valitaan esimerkiksi 13, ehdokkaita saa olla enintään 19. Sama henkilö voi olla vain yhden puolueen tai yhden valitsijayhdistyksen ehdokkaana (vaalilain 148 §).
Puolueiden ja valitsijayhdistysten hakemukset ehdokaslistojen julkaisemisesta sekä ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista on annettava kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 9.3.2021 ennen klo 16. Ehdokaslistojen julkaisemista koskevien hakemusten tarkastaminen tapahtuu 15.3.2021 pidettävässä keskusvaalilautakunnan kokouksessa ja asiamiehillä on oikeus viimeistään 17.3.2021 ennen klo 16 tehdä huomautuksista johtuvat oikaisut sekä täydentää ehdokashakemusta ja siihen liitettyjä asiakirjoja. Ehdokaslistoja koskevat lopulliset ratkaisut tehdään keskusvaalilautakunnan kokouksessa 18.3.2021. Myös ehdokaslistojen yhdistelmä laaditaan 18.3.2021 viimeistään kello 16 aloitettavassa kokouksessa.

Ulkomainonta
Kuntavaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 31.3.2021 alkaen.
Kotiäänestys
Tapahtuu ke 7.- ti 13.4.2021 ennakkoäänestyksen aikana. Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan. Omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää samalla.
Huom! Seuraamme koronavirustilanteen vaikutusta äänestykseen, tiedotamme Oikeusministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistuksesta lähempänä äänestystä!
Siikaisten kunnan keskusvaalilautakunta