Digihankkeen pilotoinnit käynnistyivät

Pohjois-Satakunnan digitalisaatiohankkeen pilotoinnit käynnistyivät toukokuun alussa. Hankkeen tavoitteena on uusien digitaalisten kanavien avulla parantaa kuntien asiakaspalvelua, lisätä kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia, sekä tehdä asiointia sujuvammaksi muun muassa sähköistämällä asiointiin tarvittavia lomakkeita. Kankaanpään kaupungin hallinnoimassa hankkeessa ovat mukana Jämijärven, Karvian, Pomarkun ja Siikaisten kunnat.

Pilotointiin kolme uutta järjestelmää
Pilotointiin valikoitui kolme järjestelmää, joilla hankkeen tavoitteissa päästään eteenpäin: Suomi.fi –tunnistautumista hyödyntävä sähköisten asiointilomakkeiden, kyselyiden ja tapahtumahallinnan ohjelma, asiakaspalveluchat kuntien verkkosivuille, sekä neljän kunnan yhteinen paikkatietoa hyödyntävä palautteenantokanava. Hankkeessa mukana olevat kunnat saivat itsenäisesti päättää, mihin pilotointeihin lähtevät mukaan.

-Pilotoinneilla mahdollistetaan uusien kanavien ja ohjelmien kokeilu ilman suoraa hankintapäätöstä. Pilottijakson jälkeen kunnat voivat harkinnan mukaan hankkia kyseisen ohjelman käyttöön, jos käyttökokemus on ollut hyvä. Toivomme kuntalaisten löytävän uudet kanavat ja ottavan ne aktiiviseen käyttöön, hankekoordinaattori Heli Puputti kertoo.

Uudet asiakaspalvelukanavat käytössä – Chat palvelee Siikaisten verkkosivuilla
Siikaisten kunnan verkkosivuilla asiakas saa palvelua myös chat -kanavan kautta. Etusivulle aukeavaan chattiin voi esittää kysymyksiä kunnan palveluista ja toiminnasta. Palvelun pilotointi kestää syyskuun loppuun asti.

-Pääsääntöisesti asiakaspalvelija on paikalla tiistaina ja torstaina klo 9-11 välisenä aikana. Muina aikoina, tai jos asiakaspalvelija on kiireinen, voi jättää viestin chat ikkunaan avautuvaan lomakkeeseen. Kaikkiin yhteydenottoihin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian, Siikaisten kunnan hallintopäällikkö Jenni Puskala kertoo.

Neljän kunnan yhteinen palautekanava hyödyntää paikkatietoa
Jämijärven, Kankaanpään, Pomarkun ja Siikaisten yhteinen palautekanava löytyy Siikaisten kunnan verkkosivujen etusivun ylälaidasta kohdasta ”Palaute”.  Suora linkki palautepalveluun on: https://pspalaute.trimblefeedback.com/eFeedback/

Palautekanava hyödyntää mobiililaitteissa paikkatietoa ja palautteeseen voi lisätä myös valokuvia. Järjestelmä mahdollistaa myös aikaisemmin annettujen palautteiden selailun, eli asiakas voi katsoa onko samasta asiasta mahdollisesti jo kunnalle ilmoitettu. Järjestelmä ohjaa annetun palautteen suoraan oikealle henkilölle, jolloin palautteiden käsittely ja toimenpiteet nopeutuvat. Yhteystiedot jättämällä palautteen antaja saa tiedon, kun asia on käsitelty ja mahdollinen toimenpide tehty.

-Jos asiakas antaa luvan, palaute julkaistaan. Tämän toivotaan vähentävän samasta asiasta tulevia puhelinsoittoja ja sähköposteja. Toivomme tietysti, että Siikaisissa palautetta annettaisiin myös niistä positiivisista ja mukavista asioista, Jenni Puskala sanoo.

Palautepalvelun pilotointi kestää lokakuun loppuun asti. Tänä aikana kerätään käyttökokemuksia sekä kuntalaisilta, että henkilökunnalta. Palvelun toimittajan kanssa arvioidaan järjestelmän toimivuutta, sekä tarvittavia kehittämistoimenpiteitä säännöllisissä palavereissa.

-Kaikkia mahdollisia aihekategorioita palvelusta ei vielä tässä vaiheessa löydy, mutta järjestelmää kehitetään jatkossa. ”Yleinen palaute” kategoriaan voi laittaa palautetta oikeastaan mistä vaan kunnan toimintaan liittyvästä asiasta, Puskala summaa.

alt=""

Lisätiedot:

Heli Puputti
Hankekoordinaattori
heli.puputti@kankaanpaa.fi
044 5772231