Kunnanvaltuuston viimeinen kokous – toinen poikkeusvuosi mahdollisti lainojen poismaksun

Siikaisten kunnanvaltuuston kauden viimeisessä kokouksessa päätettiin jo toisen perättäisen poikkeuksellisen tilinpäätöksen seurauksena maksaa lainat pois

Siikaisten kunnanvaltuusto kokoontui Sammin kylätalolla keskiviikkoiltana 26.5.2021 ajan henkeen kuuluvasti terveysturvallisesti. Kokouksessa käsiteltiin mm. viime vuoden tilinpäätös ja varainhoidollisia asioita. Kokous oli valtuustokauden viimeinen ennalta suunniteltu kokous. Uusi nyt kuntavaaleissa valittava valtuusto kokoontuu virallisesti ensimmäistä kertaa elokuussa. Nykyiset toimielimet ja luottamushenkilöt jatkavat tehtävissään kunnes uudet on valittu.

Siikaisten kunnanvaltuusto ja johtoryhmä 26.5.2021 Sammin kylätalolla

Tilinpäätös 940 000 euroa plussalle, kuntalaisten palvelut kärsivät koronasta

Vuoden 2020 tilinpäätöksessä taloudellisesti ja toiminnallisesti merkittävin tekijä oli koronaepidemia, joka realisoitui maalikuussa valtakunnallisena poikkeustilana. Poikkeustilan johdosta suljettiin julkiset tilat ja koulu siirtyi etäopetukseen. Ihmisiä, etenkin ikäihmisiä kehotettiin pysymään kotona. Kunta järjesti ikäihmisille kauppakassipalvelun sekä myönsi yksinyrittäjille työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistamaa koronatukea. Vuoden aikana tehtiin koululla ja kokouskäytännöissä digiloikka. Kesällä palveluita palautettiin varotoimin kohti normaalia, mutta loppuvuoden aikana tapahtui jälleen käänne pahempaan.

Toiminnallisesti suuri osa kuntalaisten palveluista oli heikompia kuin normaalivuonna. Peruspalvelut toimivat erityisjärjestelyin. Kulttuuritapahtumat, retket  ja vierailut jäivät pääosin toteutumatta, millä oli vaikutusta myös määrärahojen käyttöön. Siikainen säästyi vuoden 2020 osalta itse taudin leviämiseltä alueellaan, loppuvuodesta raportoitiin kaksi tartuntaa. Sen sijaan kokonaisuutena Pohjois-Satakunta kävi myös leviämisvaiheessa, minkä johdosta varotoimet ja rajoitukset ovat olleet tiukkoja koko alueella.

Valtio päätti kuntien valtionosuusmuutoksista ja koronatuista useampaan kertaan syksyn aikana. Siikainenkin sai poikkeuksellisen paljon lisää valtionrahoitusta suorina valtionosuuksina, yhteisövero-osuuden korotuksena sekä välillisesti sairaanhoitopiirin hinnan alennuksina.

Viime vuonna päättyi vuosia kestänyt vanhustentalosäätiön purkuprosessin. Säätiörekisteri hyväksyi keväällä säätiön purkamisen ja Siikaisten seurakunta luopui 1/6 osuudestaan säätiön varallisuuteen ja velkoihin. Kunnan vuokra-asuntokanta teoriassa kaksinkertaistui, mutta tasearvoa kokonaisuudella oli lopulta melko vähän. Kolme taloa oli jo arvioitu purkukuntoisiksi, ja näistä yksi on ollut pidempään kylmillään.

Ylijäämä vuodelta 2020 oli lähes 940 000 euroa ja kertynyt ylijäämä 4,179 miljoonaa euroa. Kertyneeseen ylijäämään vaikuttaa koronavuoden lisäksi erityisesti edellisvuonna saatu noin miljoonan euron palautus aiempina vuosina aiheetta maksetuista lastensuojelukustannuksista.

Toimintatuotot toteutuivat 110 – ja kulut 92 prosenttisesti. Tuotot olivat 1,38 miljoonaa ja kulut 10,24 miljoonaa euroa. Verotulot 4,814  ja valtionosuudet 5,543 miljoonaa euroa.  Vuosikate oli 1,489 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 550 000 euroa ja investoinnit yhteensä 363 000 euroa. Metsätähden pesutiloihin suunniteltu saneeraus jäi kokonaan toteuttamatta koronan takia, kun ulkopuolisten käynti tiloissa ei ollut mahdollista. Sen sijaan muita investointisuunnitelman mukaisia töitä tehtiin.

Koronavuonna ilahduttivat SM-suunnistuskisat, uusi leikkipuisto ja Geopark

Alueen ja kunnan kehitykseen ja imagoon myönteisesti vaikutti vuonna 2020  erityisesti kolme asiaa. Syyskuussa oli epidemian suhteen parempi aika, ja Siikaisten Sisun yhdessä Kankaanpään Suunnistajien kanssa organisoima pitkän matkan SM- suunnistus saatiin pitää Siikaisten Vuorijärvellä. Tapahtumaan osallistui lukuisia talkoolaisia ja se valittiin Satakunnan vuoden urheiluteoksi. Siikaisten keskustaajama puolestaan sai uuden leikkipaikan, kun Mannerheimin lastensuojeluliiton Siikaisten osasto organisoi leikkipuiston rakentamisen leader-hankkeena. Yhdistys sai lahjoituksia ja talkootyötä hankkeeseen useilta siikaislaisilta yhdistyksiltä, yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä. Unesco myönsi Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkille Global Geopark – statuksen kesällä heti ensimmäisen haun päätteeksi. Merkittävänä ansiona pidettiin alueen kuntien, metsähallituksen ja muiden toimijoiden vahvaa yhteistyötä. Statusjuhla jäi pidettäväksi vuodelle 2021 koronan takia. Statuksen myöntämisen tuoma julkisuus ja koronan myötä kasvanut ihmisten kiinnostus luontoon ja retkeilyyn toi myös Siikaisten Katselmaan ja Haapajärven tilalle aiempaa enemmän vierailijoita.

Kassavaroihin tulossa talletuskorko, kunnanvaltuusto päätti maksaa jäljellä olevat lainat pois ja sijoittaa puunmyyntitulot

Euroopan keskuspankki on jatkanut negatiivisen talletuskoron voimassaoloa. Tästä johtuen pankit siirtävät  negatiivisen talletuskoron omille asiakkailleen ja myös Siikaisten kunnan yritystilin sopimusehdot muuttuvat 1.7.2021 alkaen. Muutoksen jälkeen kunta maksaa käytännössä talletuskorkoa tilillä olevista kassavaroista. Kunnan tilille on edelleen kertynyt kassavaroja yli päivittäisrahaliikenteen tarpeen. Kunnalla on kaksi lainaa, ns. koulun korjaukseen vuonna 2013 otettu laina ja aiempi bullet-laina, joka on 2015 muutettu normaaliksi luotoksi, yhteensä 1 487 500 euroa. Lainojen korkomenot ja lyhennykset ovat olleet vuositasolla runsas 120 000.  Kunnanvaltuusto päätti lainojen  poismaksusta, minkä jälkeen 150-vuotias Siikaisten kunta on velaton, mutta huomioitavaa kuitenkin on, että kunnalla on edelleen muita vastuita. Lisäksi valtuusto päätti kunnan sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti sijoittaa nyt tehdyn puukaupan reilun 70 000 euron tulon sijoittamisesta MetsäGroupin A-lisäosuuksiin.

Alkuvuosi on toteutunut talousarvion mukaisena, ensi vuotta rakennetaan tutuista lähtökohdista

Alkuvuoden toimintaa säätelee edelleen koronaepidemia, mutta toimintatavat ovat tulleet tutuiksi. Tässä vaiheessa kunnan talousarvion toteutuminen näyttää kokonaisuutena olevan arvion mukainen, mutta vuosi sisältää edelleen paljon epävarmuustekijöitä. Erityisesti koronan vaikutukset näkyvät joissakin perheissä pitkittyvinä erilaisen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuen tarpeina.

Valtio julkaisi ensimmäiset kuntatalouden vuoden 2022 rahoituspohjaan vaikuttavat ennusteensa toukokuussa. Ennusteen mukaan Siikaisissa verotulot laskevat ja valtionosuuden hieman nousevat, joten käytännössä tulojen nollakasvulla lähdetään rakentamaan ensi vuoden talousarviota. Uusia vaateita kunnille on asetettu mm. varhaiskasvatukseen, oppivelvollisuuteen ja sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyen. Vaatimusten kasvu, hyvinvointialueen toteuttamisen vaikutukset ja kunnan itsehallinnon edelleen kaventuminen takaavat, että työhaluja ja rohkeutta vaaditaan jatkossakin tulevilta kuntapäättäjiltä.