Kunnanjohtajan viran hakuilmoitus

Kunnanjohtajamme tultua valituksi uusiin tehtäviin, haemme nyt KUNNANJOHTAJAA pieneen toimeliaaseen työyhteisöömme. Kunnanjohtajan työn keskeinen tehtävä on Siikaisten elinvoiman ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen kunnanvaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti. Kunnanjohtaja vastaa kunnan toiminnasta, hallinnosta ja taloudesta kunnanhallituksen alaisena.

Kunnanjohtajalta edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä tehtävän edellyttämää talous- ja hallinto-osaamista. Olet aikaansaava, käytännönläheinen ja tulet toimeen ihmisten kanssa. Viestintätaitosi ja paineensietokykysi ovat hyvät. Olet valmis osallistumaan kunnan arjen pyörittämiseen yhdessä kunnan henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa.  Tunnistat maaseudun ominaispiirteet kunnallisten palveluiden järjestämisen näkökulmasta ja haluat kehittää maaseutukunnan tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Virka voidaan täyttää toistaiseksi voimassa olevana 8.8.2022 alkaen. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan 9.6. klo 15 mennessä sähköisesti Kuntarekry.fi –sivujen kautta (www.kuntarekry.fi). Opinto- ja työtodistuksia ei liitetä hakemukseen, vaan niihin tutustutaan haastattelun yhteydessä. Kunnanhallitus päättää haastatteluun kutsuttavista 13.6. Haastattelut pidetään Siikaisissa 16.6.

Hakuprosessissa voidaan käyttää henkilöarviointia. Kunnanjohtajan kanssa laaditaan johtajasopimus.

Lisätietoja antavat valtuuston puheenjohtaja Sari Vuorela p. 0415017439ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Arja Kurtti p.0505604067