Asiakirjat

Kunnan toimintaa ohjaavia keskeisiä asiakirjoja on kuntastrategian lisäksi mm. hallintosääntö ja talouteen liittyvät asiakirjat.

Siikaisten kunnan hallintosääntö
Viestintäohje
Siikaisten tietoturvapolitiikka
Tietojärjestelmäseloste asiakirjahallintajärjestelmä
Tietosuojaseloste asianhallintajärjestelmä

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2019

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2014
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2015
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2017
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2018
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019

Tilintarkastuskertomus 2014
Tilintarkastuskertomus 2015
Tilintarkastuskertomus 2016
Tilintarkastuskertomus 2017
Tilintarkastuskertomus 2018
Tilintarkastuskertomus 2019

Tilinpäätökset
Tilinpäätös 2014
Tilinpäätös 2015
Tilinpäätös 2016
Tilinpäätös 2017
Tilinpäätös 2018
Tilinpäätös 2019

Talousarviot
Talousarvio 2016
Talousarvio 2017
Talousarvio 2018
Talousarvio_2019
Talousarvio 2020