Asiakirjat

Kunnan toimintaa ohjaavia keskeisiä asiakirjoja on kuntastrategian lisäksi mm. hallintosääntö ja talouteen liittyvät asiakirjat.

Hallintosääntö 1.6.2017
Viestintäohje
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2015
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2014
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2015
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016
Tilintarkastuskertomus 2014
Tilintarkastuskertomus 2015
Tilintarkastuskertomus 2016

Tilinpäätökset
Tilinpäätös 2014
Tilinpäätös 2015
Tilinpäätös 2016

Talousarviot
Talousarvio 2016
Talousarvio 2017
Talousarvio 2018