Kunnanhallitus

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Siikaisten kunnanhallituksessa on 7 jäsentä. Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja Viveka Lanne ja sihteerinä hallintopäällikkö.

Toimikausi 1.8.2021 – 31.5 .2023

Jäsen / Henkilökohtainen varajäsen

Arja Kurtti pj / Katja Vettenranta
Jukka Koskinen vpj / Jari Pohjus
Kauko Ylikoski / Timo Minkkinen
Susanna Järvenpää / Marika Rantala
Taisto Salo / Keijo Silvola
Arja Lehtinen / Eeva Savala
Rea Anttila / Paavo Tornikoski

Kunnanhallituksen kokoukset pidetään vuonna 2022 kunnantuvalla maanantaisin kello 9.30 seuraavina päivinä:

31.1.
28.2.
28.3.
25.4.
23.5.
13.6.
22.8.
19.9.
17.10.
7.11.
28.11.
12.12.

Asioita voidaan tarvittaessa päättää sähköisessä kokouksessa tai päätöksentekomenettelyssä.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kuntalain mukaisesti yleisessä tietoverkossa eli kunnan verkkosivuilla. Verkossa julkaisu toteutetaan yleinen tiedonsaantitarve, salassapito- ja tietosuojanäkökohdat huomioiden.