Kunnanhallitus

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Siikaisten kunnanhallituksessa on 7 jäsentä. Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja Viveka Lanne ja sihteerinä hallintopäällikkö Jenni Puskala.

Toimikausi 1.6.2019 – 31.5 .2021

Jäsen / Henkilökohtainen varajäsen
Vanhatalo Jukka pj / Huhtanen Jukka
Kurtti Arja vpj / Vettenranta Katja
Koskinen Jukka / Östergård Heta
Salo Taisto / Silvola Keijo
Söderbacka Sari / Unto Seija
Vuorela Sari / Harju Tero
Ylikoski Kauko / Järvenpää Susanna

Kunnanhallituksen kokoukset pidetään yleensä kunnantuvalla seuraavina päivinä:

Ma 9.30             28.1.

     25.2.

To  9.30             28.3. Tilinpäätös

Ma 9.30             15.4.

13.5.

10.6.

26.8.

23.9.

14.10

4.11.

9.12.

  • asioita voidaan tarvittaessa päättää sähköisessä päätöksentekomenettelyssä

Kunnanhallituksen puheenjohtaja voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kuntalain mukaisesti yleisessä tietoverkossa eli kunnan verkkosivuilla. Verkossa julkaisu toteutetaan yleinen tiedonsaantitarve, salassapito- ja tietosuojanäkökohdat huomioiden.