Kunnanhallitus

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Siikaisten kunnanhallituksessa on 7 jäsentä. Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja Viveka Lanne ja sihteerinä kunnansihteeri Päivi Rantanen.

Toimikausi 1.6.2017 – 31.5 .2019

Jäsen / Henkilökohtainen varajäsen
Vanhatalo Jukka pj / Huhtanen Jukka
Kurtti Arja vpj / Vettenranta Katja
Koskinen Jukka / Östergård Heta
Salo Taisto / Silvola Keijo
Söderbacka Sari / Unto Seija
Vuorela Sari / Lehtinen Arja
Ylikoski Kauko / Järvenpää Susanna

KH 4.12.2017 § 197  Kunnanhallitus pitää kokouksensa vuonna 2018:
22.1.                             26.2.
27.3.                             23.4.
21.5.                             11.6.
20.8.                             17.9.
15.10.                            5.11.
3.12.