Kunnanhallitus

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Siikaisten kunnanhallituksessa on 7 jäsentä. Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja Viveka Lanne ja sihteerinä hallintopäällikkö Jenni Puskala.

Toimikausi 1.6.2019 – 31.5 .2021

Jäsen / Henkilökohtainen varajäsen
Vanhatalo Jukka pj / Huhtanen Jukka
Koskinen Jukka / Östergård Heta
Rosenqvist Therese / Vettenranta Katja
Salo Taisto / Silvola Keijo
Söderbacka Sari / Unto Seija
Vuorela Sari / Harju Tero
Ylikoski Kauko / Järvenpää Susanna

Kunnanhallituksen kokoukset pidetään vuonna 2021 yleensä Kunnantuvalla maanantaisin klo 9.30  seuraavina päivinä:
25.1.
1.3.
29.3. tilinpäätös
26.4.
17.5.
14.6. (uusi kh)
28.6. (tarvittaessa)
23.8.
20.9.
18.10.
1.11.
29.11.talousarvio
13.12.(tarvittaessa)

Asioita voidaan tarvittaessa päättää sähköisessä kokouksessa tai päätöksentekomenettelyssä.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kuntalain mukaisesti yleisessä tietoverkossa eli kunnan verkkosivuilla. Verkossa julkaisu toteutetaan yleinen tiedonsaantitarve, salassapito- ja tietosuojanäkökohdat huomioiden.