Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto on kunnan ylin päätöksentekoelin, joka vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Siikaisten kunnanvaltuustossa on 17 jäsentä. Kunnanvaltuuston esittelijänä toimii kunnanjohtaja Viveka Lanne ja sihteerinä hallintopäällikkö Jenni Puskala.

Toimikausi 1.6.2017 – 31.5.2021

Klemelä-Ruohomäki Tiina pj (1.6.2019 – 31.5.2021)
Lehtinen Arja I vpj  (1.6.2019 – 31.5.2021)
Mäntylä Merja II vpj   (1.6.2019 – 31.5.2021)
Forss Leo
Heikintalo Hannu
Koskinen Jukka
Kurtti Arja
Lahtinen Anneli
Rimpelä Kari
Salo Taisto
Söderbacka Sari
Tervakangas Matti
Vanhatalo Juho
Vanhatalo Jukka
Vettenranta Katja
Vuorela Sari
Ylikoski Kauko

Kunnanvaltuuston kokoukset pidetään yleensä Metsätähden ruokasalissa 2019 seuraavasti:

Ke 19.00         13.3.

29.5.

25.9. Seminaarikokous

13.11.

18.1

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja voi muuttaa kokousajankohtia tarvittaessa. Kokoukset ovat julkisten asioiden osalta avoimia yleisölle. Kutsu, esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kuntalain mukaisesti yleisessä tietoverkossa eli kunnan verkkosivuilla. Julkaisussa huomioidaan salassapito- ja tietosuojanäkökohdat.