Kuulutukset ja ilmoitustaulu

KUTSU

Kunnanvaltuuston kokous pidetään 11.11.2020 kello 19 alkaen Metsätähdessä

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

  • 23 Veroprosenttien määrääminen vuodelle 2021
  • 24 Eropyyntö luottamustoimista
  • 25 Eropyyntö kunnan luottamustoimista
  • 26 Lisämäärärahat
  • 27 Kunnan valtionosuuksien ja verotulojen muutokset v.2020
  • 28 Muut esille tulevat asiat

Kokouskutsu ja esityslista on julkaistu kunnan verkkosivuilla 4.11.2020


Kuulutuksen sisältö: tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen, ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022-2027. Kuulutuksen liitteenä on yksilöity kuntien alueita koskevat vesienhoitosuunnitelmaehdotukset.

Julkinen kuulutus on nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 ELY-keskuksen verkkosivulla http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ilmoitustaulu (Siirtyy uudelle sivustolle)
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhmän kokousasiakirjat (Siirtyy uudelle sivustolle)
Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuulutukset (Siirtyy uudelle sivustolle)
Satakunnan Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen kokousasiakirjat (Siirtyy uudelle sivustolle)
Satakunnan Sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston kokousasiakirjat (Siirtyy uudelle sivustolle)
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kuulutukset (Siirtyy uudelle sivustolle)
Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue (Siirtyy uudelle sivustolle)
Satakunnan maakunta- ja soteuudistuksen verkkosivut (Siirtyy uudelle sivustolle)