Kuulutukset ja ilmoitustaulu

Kuulutus_Poikkeamispäätös 23.4.2018 (nähtävillä 25.5.2018 asti)

Kuulutus_Siikaisjärven osakaskunnan kokouspöytäkirja (nähtävillä 4.5.2018 asti)

KUULUTUS – Rantakaavat ehdotus 2018 Makkarajärvi (nähtävillä 23.5.2018 asti)
Makkarajärvi kaava3 Ehdotus
Selostus Makkarajärvi muutos 2 ehdotus
Lausunnot ja vastineet luonnosvaihe Siikaisten rantayleiskaavan muutos Makkarajärvi Erkkilä

Kuulutus-Leppijärven osuuskunnan vuosikokouksen pöytäkirja (nähtävillä 3.5.2018 asti)

Kuulutus-Ehdotus Varsanais-Suomen ja Satakunnan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu (nähtävillä 9.7.2018 asti)

Kuulutus – Vaikuta vesiin – vesienhoidon keskeiset kysymykset,ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi (nähtävillä 9.7.2018 asti)

Mäkitalon laajennus OAS 2017 (nähtävillä 20.11.2017 asti)
Kaavaselostus Teollisuus laajennus luonnos (nähtävillä 20.11.2017 asti)
MÄKITALO KAAVA 06102017 (nähtävillä 20.11.2017 asti)

HEINIJOENASEMAKAAVA05072017kartta
HEINIJOENASEMAKAAVA05072017määräykset
Kaavaselostus Heinijoki ehdotus (2)
Lausunnot ja vastineet luonnoksesta Siikaisten Heinijoen asemakaava (2)

Kaavoituskatsaus 2014, Kaavoitusohjelma 2015-2017

Porin kaupunki/jätehuolto pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen


Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ilmoitustaulu tästä
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhmän kokousasiakirjat tästä
Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuulutukset tästä
Satakunnan Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen kokousasiakirjat tästä
Satakunnan Sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston kokousasiakirjat tästä
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kuulutukset tästä
Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue tästä

Satakunnan maakunta- ja soteuudistuksen verkkosivut tästä