Kuulutukset ja ilmoitustaulu

17.3.2020

Suomen hallituksen 16.3.2020 koronavirustilanteen hoitamiseksi linjaamien toimenpiteiden mukaisesti koulujen tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään.
Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen vuosiluokkien 1 - 3 lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka
työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus
sitä tarvitseville, kuitenkin niin, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Edellä mainitut
järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020 ja päättyvät 13.4.2020.

Siikaisten yhtenäiskoulun järjestelyt
Siikaisten yhtenäiskoulun tilat suljetaan 18.3.2020 alkaen, ja sulku päättyy 13.4.2020.
Oppilaille järjestetään edellä mainittuna aikana ohjattua itsenäistä opiskelua. Ohjeet ja etätehtävät jaetaan oppilaille Wilman kautta, joka on koulun oppilashallinto-ohjelmaan liittyvä sähköinen kodin ja koulun välinen tiedotuskanava. Huoltajien edellytetään valvovan ja ohjaavan oppilaiden opintojen suorittamista.

Jos esiopetuksessa tai vuosiluokilla 1 – 3 olevan oppilaan molemmat huoltajat toimivat edellä hallituksen tarkoittamilla yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla
ja oppilaan halutaan sen vuoksi osallistuvan lähiopetukseen koululla, lähiopetusmahdollisuuden järjestämistä varten huoltajien tulee ilmoittaa lähiopetukseen tulevien lasten nimet sekä lasten huoltajien ammatit ja työpaikat. Ilmoitus tehdään Wilman kautta rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Tuurille tiistaina 17.3. klo 18.00 mennessä. Yhteiskunnan kannalta kriittisiä aloja ei ole erikseen valtionhallinnon taholta lueteltu.

Jos oppilaalla on erityisen tuen päätös, eivätkä huoltajat hallituksen suosituksesta huolimatta kykene järjestämään oppilaan hoitoa kotona, oppilas voidaan ilmoittaa lähiopetukseen. Ilmoitus tehdään Wilman kautta rehtorisivistystoimenjohtaja Jari Tuurille tiistaina 17.3. klo 18.00 mennessä.

Hallituksen ohjeiden mukaisesti oppilaiden tulisi pysyä koulujen sulkemisen ajan kotona. Hallituksen liikkumiseen rajoittamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä kannattaa seurata tiedotusvälineistä. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintapalvelut ovat toistaiseksi normaalisti lähiopetuksessa olevien oppilaiden käytössä. Aamulla oppilaat menevät päiväkodille ja iltapäivällä oppilaat haetaan koululta.

Oppilashuollon (kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi) palveluista tiedotetaan erikseen myöhemmin.

Meneillään olevat haastavat ajat vaativat yhteistyötä ja venymistä kaikilta osapuolilta. Siitä kiitokset jo etukäteen huoltajille, oppilaille ja henkilökunnalle.

Terveisin
SIIKAISTEN KUNTA
Siikaisten yhtenäiskoulu
Jari Tuuri
rehtori-sivistystoimenjohtajaPohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ilmoitustaulu tästä
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhmän kokousasiakirjat tästä
Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuulutukset tästä
Satakunnan Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen kokousasiakirjat tästä
Satakunnan Sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston kokousasiakirjat tästä
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kuulutukset tästä
Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue tästä
Satakunnan maakunta- ja soteuudistuksen verkkosivut tästä