Kuulutukset ja ilmoitustaulu

Kutsuntakuulutus 2018 (nähtävillä 15.12.2018 asti)
Kuulutus – Rakennusluvat 28.6.2018 (nähtävillä 12.7.2018 asti)

Kuulutus – Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus Siikaisten kunnan alueella (nähtävillä 17.8.2018 asti)
LIITE_Siikaisten pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset
Siikainen_Kivikangas0274703
Siikainen_Lavaksenharju0274751
Siikainen_Marjamäenkangas0274702
Siikainen_Tallikangas0274701
Kuulutus – KVn hyväksyminen/Heinijoen asemakaava (nähtävillä 6.7.2018 asti)

MÄKITALOKAAVA2018EHDOTUS
Kaavaselostus Teollisuus laajennus ehdotus
Mäkitalon teollisuusalueen laajennuksen asemakaavan luonnoksesta saadut lausunnot ja niihin laaditut vastineet

Kuulutus-Ehdotus Varsanais-Suomen ja Satakunnan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu (nähtävillä 9.7.2018 asti)
Kuulutus – Vaikuta vesiin – vesienhoidon keskeiset kysymykset,ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi (nähtävillä 9.7.2018 asti)

HEINIJOENASEMAKAAVA05072017kartta
HEINIJOENASEMAKAAVA05072017määräykset
Kaavaselostus Heinijoki ehdotus (2)
Lausunnot ja vastineet luonnoksesta Siikaisten Heinijoen asemakaava (2)

Kaavoituskatsaus 2014, Kaavoitusohjelma 2015-2017

Porin kaupunki/jätehuolto pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen


Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ilmoitustaulu tästä
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhmän kokousasiakirjat tästä
Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuulutukset tästä
Satakunnan Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen kokousasiakirjat tästä
Satakunnan Sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston kokousasiakirjat tästä
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kuulutukset tästä
Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue tästä

Satakunnan maakunta- ja soteuudistuksen verkkosivut tästä