Yleistä Siikaisista

Siikaisissa yhdistyvät erämaat, keidassuot ja järvet maisemakuvaksi, jota pellot elävöittävät. Vesistöjen varteen keskittynyt kylien asutus arvostaa puhdasta luontoa ja ympärillä avautuvaa väljyyttä. Kuntaan on lyhyessä ajassa noussut tasokas matkailualue, Eteläpää, perhelomailuun sekä moninaiseen virkistyskäyttöön oheispalveluineen. Alueella järjestetään opastettuja retkiä, mutta siihen voi tutustua myös omatoimisesti. Esteetikkoja viehättävät paikkakunnan talonpoikaistalojen erikoisuus: koristeelliset kuusikulmaiset lasikuistit.

Siikaisten kunta kolkuttelee monessa kohdassa tilastojen ääripäitä.

Vakituisia asukkaita Siikaisissa on noin 1550, vapaa-ajanasukkaiden myötä väkiluku yli kaksinkertaistuu. Siikaisten vesistöjen rannoilla on noin tuhat kesäasuntoa, joista ulkopaikkakuntalaisten omistamia yli 800.Siikainen määritellään kuntien kehitystyyppinä keskusten reuna-alueella sijaitsevaksi ”maaseudun pienkunnaksi”, jonka taajama-aste on 31 % ja asukastiheys 3,8 asukasta neliökilometrillä. Siikainen on asuttuna laajalti koko kunnan alueella. Kirkonkylässä asuu vajaa tuhat asukasta ja muut suurimmat kylät ovat Hirvijärvi, Leppijärvi, Leväsjoki, Otamo ja Sammi.

Kunta on pinta-alaltaan maakunnan kookkaimpia, pinta-alaltaan 491,37 neliökilometriä (josta maapinta-ala 463,09 neliökilometirä). Maisemaa elävoittää järvet ja joet (55 järveä). Siikainen on myös Satakunnan metsävaltaisin pitäjä. Kunnan pinta-alasta on 76 % metsää, 8 % peltoa, 7 % suota ja vesistöjä 6 %.
Kunnan elinkeinorakenne on monipuolistunut viime vuosien aikana ja erityisesti teollinen tuotanto on vahvaa (mm. Satateräs Oy, TopKnit Oy, Sauplast Oy, Pakkalan Konepaja Oy).

Tilastotietoa Siikaisista