Nuorisoneuvosto

Siikaisten nuorisoneuvosto toimii Siikaisten nuorisopalveluiden alaisuudessa ja sen toimipaikka on Siikaisten kunta. Siikaisten nuorisoneuvosto on uskonnollisesti sekä puoluepoliittisesti sitoutumaton ja toimii Siikaisten kunnan organisaatiossa nuorten asiantuntijaelimenä.

Nuorisoneuvoston keskeisimpinä tavoitteina on edistää nuorten hyvinvointia kehittämällä nuorille suunnattuja vapaa-ajanpalveluja ja parantamalla nuorten vaikuttamismahdollisuuksia. Nuorisoneuvosto on aktiivinen ryhmä, joka järjestää erilaisia päihteettömiä tapahtumia nuorille ja osallistuu Siikaisten kunnassa tehtäviin nuoriin vaikuttaviin päätöksiin. Nuorisoneuvosto tukee omalla toiminnallaan nuorisotyötä. Nuorisoneuvosto tekee tarvittaessa aloitteita ja kannustaa tällä tavalla myös kaikkia muita nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin.

Nuorisoneuvoston jäsenet ovat siikaislaisia 12–19-vuotiaita nuoria. Neuvostossa voi toimia enimmillään puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä sekä 2 varajäsentä. Nuorisoneuvoston jäsenet valitsee Nuorisoneuvoston yleiskokous, joka pidetään vuosittain ja joka on kaikille avoin. Vaalikelpoisia ja äänivaltaisia ovat kaikki siikaislaiset 12–19-vuotiaat nuoret.

Nuorisoneuvoston jäsenet 2020:
Frederik Block, puheenjohtaja
Neea Latvaniemi, varapuheenjohtaja
Emilia Kallio, jäsen
Mika Palomäki jäsen
Janica Nurminen, jäsen
Nico Laukkala, jäsen
Kalle Kurtti, jäsen
Jenna Ahokas, varajäsen
Tyyne Vuorela,  varajäsen

Pöytäkirjat:
12.9.2017 (pdf)
7.11.2017 (pdf)
7.2.2018 (pdf)
27.9 2018 (pdf)
20.12.2018 (pdf)
30.1.2019 (pdf)
29.10.2019 (pdf)
27.2.2020 (pdf)
7.4.2020 (pdf)
15.12.2020 (pdf) Tarkastamaton