Esi- ja perusopetus

Siikaisten Koulu on toiminut vuodesta 2008 yhtenäiskouluna, jossa luokat 1-9 toimivat samassa rakennuksessa. Yhtenäiskoulu on kuntamme ainoa koulu: tällä hetkellä koulun oppilasmäärä on noin 120.

Esiopetusta annetaan vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Varsinainen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Esiopetus on velvoittavaa ja lapsen huoltajien on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan (Perusopetuslaki 26 s §).

Suomessa esiopetuksesta vastaavat pääosin kunnat, joiden on osoitettava esiopetuspaikka jokaiselle esiopetusikäiselle kunnassa asuvalle lapselle. Siikaisten kunnassa esiopetus kuuluu esi- ja perusopetuksen tehtäväalueeseen. Toimintakaudella 2018 – 2019 kaikkien esiopetusikäisten esiopetus järjestetään Siikaisten yhtenäiskoulun tiloissa.

Yhtenäiskoulussa nivelvaihe ala- ja yläluokkien välillä on kitkaton: valtaosa opettajista opettaa sekä ala- että yläluokilla, mikä mahdollistaa vahvan oppilastuntemuksen. Koulun kompakti koko tarjoaa mahdollisuuden tarttua yhteistuumin arjen koulutyön ongelmiin, hyödyntää joustavasti opetushenkilöstön osaamista ja rakentaa yhteisöllisyyttä oppilaiden, opettajien ja ympäröivän yhteiskunnan välillä. Yrittäjyyskasvatus on osa koulutyötä.

Tulostettavat lomakkeet (tulosta ja täytä sen jälkeen lomake):
Lomake – esikoululaisen perustiedot
Lomake – koulutulokkaan perustiedot
Lomake – hakemus aamu- ja iltapäivätoimintaan
Lomake – hakemus esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen, 25.5.2018 (word)
Lomake – hakemus esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen, 25.5.2018 (pdf)

Koulun kotisivut

Esiopetuksen ops 6.9.2016


Toisen asteen opiskeluihin siikaislaiset nuoret hakeutuvat pääosin ympäristökuntiin.

Lukio käydään yleensä Merikarvialla, Pomarkussa, Honkajoella ja Kankaanpäässä. Kaikki Satakunnan lukiot.

Ammatillista koulutusta Satakunnassa järjestää mm. SataEdu ja WinNova sekä Kankaanpään opisto. Lue lisää.