Esi- ja perusopetus

alt=""

Siikaisten Koulu on toiminut vuodesta 2008 yhtenäiskouluna, jossa luokat 1-9 toimivat samassa rakennuksessa. Yhtenäiskoulu on kuntamme ainoa koulu: tällä hetkellä koulun oppilasmäärä on noin 120.

Esiopetusta annetaan vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Varsinainen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Esiopetus on velvoittavaa ja lapsen huoltajien on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan (Perusopetuslaki 26 s §).

Suomessa esiopetuksesta vastaavat pääosin kunnat, joiden on osoitettava esiopetuspaikka jokaiselle esiopetusikäiselle kunnassa asuvalle lapselle. Siikaisten kunnassa esiopetus kuuluu esi- ja perusopetuksen tehtäväalueeseen. Siikaisten kunnan järjestämä esiopetus toteutetaan Siikaisten yhtenäiskoulussa ja opetuksesta vastaa luokanopettaja.

Yhtenäiskoulussa nivelvaihe ala- ja yläluokkien välillä on kitkaton: valtaosa opettajista opettaa sekä ala- että yläluokilla, mikä mahdollistaa vahvan oppilastuntemuksen. Koulun kompakti koko tarjoaa mahdollisuuden tarttua yhteistuumin arjen koulutyön ongelmiin, hyödyntää joustavasti opetushenkilöstön osaamista ja rakentaa yhteisöllisyyttä oppilaiden, opettajien ja ympäröivän yhteiskunnan välillä. Yrittäjyyskasvatus on osa koulutyötä.

Esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä vastaa Siikaisten kunta. Lisää tietoa löydät alla olevasta toimintasuunnitelmasta.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma (pdf)
OPS-päivitys Uusi arviointiluku 19.5.2020 (pdf)
Esi- ja perusopetuksen työpäivät 2022-2023

Tulostettavat lomakkeet (tulosta ja täytä sen jälkeen lomake):

Esikoululainen
Lomake- Esikoululaisen perustiedot (ilmoittautuminen) (pdf)
Lomake-Hakemus esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen (pdf)

Koululainen
Lomake – Koulutulokkaan perustiedot (ilmoittautuminen) (pdf)
Lomake-Hakemus koululaisen aamu- ja iltapäivätoimintaan (pdf)

Koulun kotisivut (Siirtyy uudelle sivustolle)
Esiopetuksen ops 6.9.2016 (pdf)
Ruokailu ja ruokalistat


Toisen asteen opiskeluihin siikaislaiset nuoret hakeutuvat pääosin ympäristökuntiin.

Lukio käydään yleensä Merikarvialla (Siirtyy uudelle sivustolle), Pomarkussa (Siirtyy uudelle sivustolle), Honkajoella (Siirtyy uudelle sivustolle) ja Kankaanpäässä (Siirtyy uudelle sivustolle). Kaikki Satakunnan lukiot (Siirtyy uudelle sivustolle).

Ammatillista koulutusta Satakunnassa järjestää mm. SataEdu (Siirtyy uudelle sivustolle) ja WinNova (Siirtyy uudelle sivustolle) sekä Kankaanpään opisto. Lue lisää ammatillisesta koulutuksesta (Siirtyy uudelle sivustolle).