Sidonnaisuusilmoitukset

Rekisteriseloste – sidonnaisuusrekisteri henkilötietolaki (523/1999) 10§
Sidonnaisuusilmoitukset nähtävillä toimielimittäin.

  HENKILÖT, JOIDEN VELVOLLISUUS ON ANTAA SIDONNAISUUSILMOITUS
Sidonnaisuusilmoitus
jätetty
Kunnanvaltuuston puheenjohtajat
Matti Tervakangas, pj. x
Hannu Heikintalo, I vpj. x
Tiina Klemelä-Ruohomäki, II  vpj. x
Kunnanhallituksen jäsenet
Jukka Vanhatalo, pj. x
Arja Kurtti, vpj. x
Jukka Koskinen x
Taisto Salo x
Sari Söderbacka x
Sari Vuorela x
Kauko Ylikoski x
Kunnanhallituksen varajäsenet
Jukka Huhtanen x
Susanna Järvenpää x
Arja Lehtinen x
Keijo Silvola x
Seija Unto x
Katja Vettenranta x
Heta Östergård x
Elinvoimalautakunnan jäsenet
Sari Vuorela, pj. x
Seppo Lahtinen, vpj. x
Tero Harju x
Sari Söderbacka x
Eleonoora Vaho x
Seppo Vehkala x
Kauko Ylikoski x
Elinvoimalautakunnan varajäsenet
Arja Lehtinen x
Pentti Lepistö x
Kirsti Lillvik x
Martti Paukkunen x
Jukka Pihlajaniemi x
Kari Rimpelä x
Susanna Järvenpää x
Hyvinvointilautakunnan puheenjohtajat
Arja Kurtti, pj. x
Timo Minkkinen, vpj. x
Tarkastuslautakunnan puheenjohtajat
Anneli Lahtinen, pj. x
Leo Forss, vpj. x
  Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajat
Anita Teikari, pj. x
Seppo Mäkiselkä, vpj. x
Kunnanjohtaja
Viveka Lanne x
Hallintopäällikkö 
Jenni Puskala                         
x
Tekninen johtaja (Elinvoimalautakunnan esittelijä)
Anne Järvenranta x
Sivistystoimenjohtaja (Hyvinvointilautakunnan esittelijä)
Jari Tuuri x