Sidonnaisuusilmoitukset

Rekisteriseloste – sidonnaisuusrekisteri (pdf) (EU:n tietosuoja-asetus, 30 artikla)

Sidonnaisuusilmoitukset nähtävillä toimielimittäin.

Kunnanvaltuuston puheenjohtajisto:
Arja Kurtti, pj (pdf) 
Arja Lehtinen, I vpj (pdf)
Merja Mäntylä, II vpj (pdf)

Kunnanhallituksen jäsenet:
Jukka Vanhatalo, pj (pdf)
Salo Taisto, vpj (pdf)
Koskinen Jukka (pdf)
Roseqvist Therese (pdf)
Söderbacka Sari (pdf)
Vuorela Sari (pdf)
Ylikoski Kauko (pdf)

Kunnanhallituksen varajäsenet:
Huhtanen Jukka (pdf)
Vettenranta Katja (pdf)
Östergård Heta (pdf)
Silvola Keijo (pdf)
Unto Seija (pdf)
Harju Tero (pdf)
Järvenpää Susanna (pdf)

Elinvoimalautakunnan jäsenet:
Vuorela Sari, pj (pdf)
Heikintalo Hannu vpj (pdf)
Harju Tero (pdf)
Kallio Tapio (pdf)
Söderbacka Sari (pdf)
Vaho Eleonoora (pdf)
Vehkala Seppo (pdf)

Elinvoimalautakunnan varajäsenet:
Lehtinen Arja (pdf)
Järvenpää Susanna (pdf)
Paukkunen Martti (pdf)
Pihlajaniemi Jukka (pdf)
Lillvik Kirsti (pdf)
Rimpelä Kari (pdf)
Sjöholm Olli (pdf)

Hyvinvointilautakunnan puheenjohtajat:
Kurtti Arja, pj (pdf)
Heikintalo Hannu, vpj (pdf)

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajat:
Lahtinen Anneli, pj (pdf)
Forss Leo, vpj (pdf)

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajat:
Silvola Keijo, pj (pdf)
Mäkiselkä Seppo, vpj (pdf)

Kunnanjohtaja:
Viveka Lanne (pdf)
Hallintopäällikkö:
Jenni Puskala (pdf)
Tekninen johtaja (elinvoimalautakunnan esittelijä):
Anne Järvenranta (pdf)
Sivistystoimenjohtaja (hyvinvointilautakunnan esittelijä):
Jari Tuuri (pdf)