Tontit ja kaavoitus

Tällä hetkellä kunnalla on asuintontteja Eteläpäässä ja Heinijoen alueella sekä teollisuustontteja Mäkitalon teollisuusalueella.

Eteläpään tontit (pdf)
Eteläpään asemakaavan tontit – hinnat ja rakentamisvelvoite 2020 (pdf)

Heinijoen tontit (pdf)
Heinijoen asemakaava (pdf)
Kaavaselostus Heinijoki (pdf)

Siikainen_Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus (pdf)
Siikaisten keskustan ak muutos ja laajennus_SELOSTUS (pdf)
Siikaisten keskusta, osayleiskaava 
(pdf)

Mäkitalon teollisuustontti 
(pdf)
Mäkitalon kaava 2018 (pdf)
Kaavaselostus Mäkitalo 2018 (pdf)

Siikainen kaavoituskatsaus 2022 (pdf)

Rantayleiskaavat ja merkinnät
Siikainen_rantayk_etelä (pdf)
Siikainen_rantayk_pohj (pdf)
Merkinnät_Royk_korj (pdf)

Keskustan asemakaavayhdistelmä 2015
Siikainen_ylä__1_2000 (pdf)
Siikainen_ala__1_2000 (pdf)

Kaavoituksessa suunnitellaan ja päätetään, mihin rakennetaan asuinalueita ja työpaikkoja, katuja ja teitä, mihin sijoitetaan kauppoja, muita palveluja ja puistoja. Kaavoissa päätetään myös siitä, mitkä alueet jätetään rakentamatta. Kaava sovittaa yhteen eri osapuolten toiveita ja tarpeita. Siikaisten kunta toteuttaa kaavoitusta ostopalveluna yrityksiltä ja Kankaanpään aluearkkitehdin palveluina.