Tontit ja kaavoitus

Tällä hetkellä kunnalla on asuintontteja Eteläpäässä ja Heinijoen alueella sekä teollisuustontteja Mäkitalon teollisuusalueella.

Eteläpään tontit (pdf)
Eteläpään asemakaavan tontit – hinnat ja rakentamisvelvoite 2020 (pdf)

Heinijoen tontit (pdf)
Heinijoen asemakaava (pdf)
Kaavaselostus Heinijoki (pdf)

Siikaisten keskusta, osayleiskaava (pdf)

Mäkitalon teollisuustontti 
(pdf)
Mäkitalon kaava 2018 (pdf)
Kaavaselostus Mäkitalo 2018 (pdf)

Siikainen kaavoituskatsaus2019 (pdf)

Rantayleiskaavat ja merkinnät
Siikainen_rantayk_etelä (pdf)
Siikainen_rantayk_pohj (pdf)
Merkinnät_Royk_korj (pdf)

Keskustan asemakaavayhdistelmä 2015
Siikainen_ylä__1_2000 (pdf)
Siikainen_ala__1_2000 (pdf)

Kaavoituksessa suunnitellaan ja päätetään, mihin rakennetaan asuinalueita ja työpaikkoja, katuja ja teitä, mihin sijoitetaan kauppoja, muita palveluja ja puistoja. Kaavoissa päätetään myös siitä, mitkä alueet jätetään rakentamatta. Kaava sovittaa yhteen eri osapuolten toiveita ja tarpeita. Siikaisten kunta toteuttaa kaavoitusta ostopalveluna yrityksiltä ja Kankaanpään aluearkkitehdin palveluina.