Tontit ja kaavoitus

Tällä hetkellä kunnalla on asuintontteja Eteläpäässä ja teollisuustontti Mäkitalon teollisuusalueella. Lähiaikoina vahvistuva yleiskaava mahdollistaa uusia teollisuustontteja ja uusia omakotitontteja läheltä Siikaisten keskustan palveluja.

Eteläpään tontit
Eteläpään asemakaavan tontit: hinnat ja rakentamisvelvoite

Siikaisten keskusta, osayleiskaava
Mäkitalon teollisuustontti

Siikainen kaavoituskatsaus2017
Kaavoitusohjelma 2018-2019

Rantayleiskaavat ja merkinnät
Siikainen_rantayk_etelä
Siikainen_rantayk_pohj
Merkinnät_Royk_korj

Keskustan asemakaavayhdistelmä 2015
Siikainen_ylä__1_2000
Siikainen_ala__1_2000

Kaavoituksessa suunnitellaan ja päätetään, mihin rakennetaan asuinalueita ja työpaikkoja, katuja ja teitä, mihin sijoitetaan kauppoja, muita palveluja ja puistoja. Kaavoissa päätetään myös siitä, mitkä alueet jätetään rakentamatta. Kaava sovittaa yhteen eri osapuolten toiveita ja tarpeita. Siikaisten kunta toteuttaa kaavoitusta ostopalveluna yrityksiltä ja Kankaanpään aluearkkitehdin palveluina.