Tontit ja kaavoitus

Tällä hetkellä kunnalla on asuintontteja Eteläpäässä ja Heinijoen alueella sekä teollisuustontteja Mäkitalon teollisuusalueella.

Eteläpään tontit
Eteläpään asemakaavan tontit: hinnat ja rakentamisvelvoite

Heinijoen tontit
Heinijoen asemakaava
Kaavaselostus Heinijoki

Siikaisten keskusta, osayleiskaava

Mäkitalon teollisuustontti
Mäkitalon kaava 2018
Kaavaselostus Mäkitalo 2018

Siikainen kaavoituskatsaus2017
Kaavoitusohjelma 2018-2019

Rantayleiskaavat ja merkinnät
Siikainen_rantayk_etelä
Siikainen_rantayk_pohj
Merkinnät_Royk_korj

Keskustan asemakaavayhdistelmä 2015
Siikainen_ylä__1_2000
Siikainen_ala__1_2000

Kaavoituksessa suunnitellaan ja päätetään, mihin rakennetaan asuinalueita ja työpaikkoja, katuja ja teitä, mihin sijoitetaan kauppoja, muita palveluja ja puistoja. Kaavoissa päätetään myös siitä, mitkä alueet jätetään rakentamatta. Kaava sovittaa yhteen eri osapuolten toiveita ja tarpeita. Siikaisten kunta toteuttaa kaavoitusta ostopalveluna yrityksiltä ja Kankaanpään aluearkkitehdin palveluina.