Ohjeet ja taksat

Rakentamisen luvat ja lomakkeet

Rakentaminen ja mm. maa-ainesten otto on luvanvaraista, joissakin tapauksissa riittää ilmoitusmenettely. Rakennustarkastajana toimii tekninen johtaja Anne Järvenranta. Lue Siikaisten kunnan ohjeistus täältä:

Rakennusvalvonnan taksat

Siikaisten kunnan rakennusjärjestys MRL2009

Liiteluettelo rakennuslupahakemukseen
Liiteluettelo rakennuslupahakemukseen loma-asunto

Ilmoitus naapurin kuulemiseksi
Rakennuslupahakemus
Hakemus vastaava työnjohtaja
Rakennushankeilmoitus RH1

Teknisen lautakunnan taksat
Teknisen lautakunnan palveluhinnasto
Konevuokrahinnasto

Liikenneturvallisuussuunnitelma
Siikaisten liikenneturvallisuussuunnitelma
Siikaisten liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 – Toimenpiteet

Tieasiat
Poimintoja yksityistielaista

Leikkikentät
Turvallisuussuunnitelma leikkikentille Siikainen


Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

PoSan ympäristäsuojelumääräykset

Jätevesien käsittely – Poikkeasmislupahakemus (alla linkki)
http://www.eposa.fi/wp-content/uploads/2019/03/POIKKEAMISLUPAHAKEMUS_JATEVESIEN_KASITTELYSTA.pdf

Ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Tukes tiedottavat