Ohjeet ja taksat

Rakentamisen luvat ja lomakkeet

Rakentaminen ja mm. maa-ainesten otto on luvanvaraista, joissakin tapauksissa riittää ilmoitusmenettely. Rakennustarkastajana toimii tekninen johtaja Anne Järvenranta. Lue Siikaisten kunnan ohjeistus täältä:

Rakennusvalvonnan taksat (pdf)

Siikaisten kunnan rakennusjärjestys MRL2009 (pdf)

Liiteluettelo rakennuslupahakemukseen (pdf)
Liiteluettelo rakennuslupahakemukseen loma-asunto (pdf)

Ilmoitus naapurin kuulemiseksi (pdf)
Rakennuslupahakemus (pdf)
Hakemus vastaava työnjohtaja (pdf)
RH1 – rakennushankeilmoitus (pdf)

Teknisen lautakunnan taksat
Teknisen lautakunnan palveluhinnasto (pdf)
Konevuokrahinnasto (pdf)

Liikenneturvallisuussuunnitelma
Siikaisten liikenneturvallisuussuunnitelma (pdf)
Siikaisten liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 – Toimenpiteet (pdf)

Tieasiat
Poimintoja yksityistielaista (pdf)

Leikkikentät
Turvallisuusasiakirja leikkikentille Siikainen 2020 (pdf)


Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Ympärisönsuojulumääräykset_16112020 (pdf)

Jätevesien käsittely – Poikkeamislupahakemus (alla linkki)
http://www.eposa.fi/wp-content/uploads/2019/03/POIKKEAMISLUPAHAKEMUS_JATEVESIEN_KASITTELYSTA.pdf

Ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Tukes tiedottavat (pdf)