Vesi ja viemäri

Siikaisten vesi- ja viemäripalvelut toteutetaan osittain yhteistyössä Kankaanpään kaupungin ja Merikarvian kunnan kanssa.

Siikaisten vesilaitos käyttää Kernikannan ottamon pohjavettä ja Kankaanpään kaupungilta ostettua vettä, jotka ovat laadultaan hyvää talousvettä. Puhtaan veden vuotuinen kulutus kunnan alueella on noin X00 000 m³. Veden laatua tutkitaan terveysviranomaisen laatiman valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Kunnan alueella on myös lukuisia kiinteistökohtaisia talousvesikaivoja. Kunta antaa vuosittain muutamia materiaaliavustuksia kotitalouksille, jotka haluavat rakentaa liittymän kunnan vesijohtoverkkoon.

Siikaisten jätevedet puhdistetaan Merikarvian saneeratulla jätevedenpuhdistamolla Krookassa. Puhdistamo käsittelee vuosittain jätevettä yhteensä noin 250 000 m³. Käsitelty jätevesi johdetaan noin puolentoista kilometrin päähän merelle.

Vesimittarilukeman voit ilmoittaa myös sähköpostilla osoitteeseen: tuija.katajisto@siikainen.fi
Kirjoita viestiin mittarin 6-numeroinen luentanumero, lukema ja yhteystietosi.

Siikaisten kunnan vesihuoltolaitoksen liittymismaksujen sekä käyttömaksujen taksat 1.7.2018 alkaen

Siikaisten kunnan vesihuoltolaitoksen liittymismaksujen ja käyttömaksujen taksat

Hakemus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen

Verkostokartta ja toiminta-alue

Vesilaitoksen riskienarviointi

Vesilaitoksen näytteen 16.2.2017 tulos
Vesinäytteen tulos (lähtevä) 19.9.2017
Vesinäytteen tulos (verkosto) 19.9.2017
Vesinäytteen tulos (verkosto) 21.2.2018
Testausseloste 10.4.2018 (raakavesi)
Testausseloste 10.4.2018 (verkosto)
Testausseloste 27.6.2018 (verkosto)