Yrityspalvelut

15.4.2020 Yksinyrittäjän avustus koronaepidemian aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin

Tutustu tällä sivulla olevaan ohjeeseen kokonaisuudessaan ennen lomakkeen täyttämistä. Tukea voi hakea elokuun loppuun saakka ja vasta siinä vaiheessa kun tilanne on vaikuttanut yritystoimintaan. Toimita liitteet samaan aikaan hakemuksen kanssa, jolloin hakemuksen käsittely nopeutuu. Käytä ensisijaisesti sähköistä hakemusta.

Koronakriisistä johtuva haitta pitää osoittaa eli ehtona on, että yrityksen tuotot ovat laskeneet yli 30% pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla.  Toiminnan pitää olla ollut kannattavaa. Tukea ei voi käyttää palkkaan. Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Työttömyysturvaa haetaan TE-toimistosta.

Haun avauduttua eniten epätietoisuutta on herättänyt koronan vaikutusten todentaminen, tässä siis vielä ohjetta: Jäljennökset sen todentamiseksi, miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020 (erityisesti 16.3. jälkeen). Esim. kirjanpidon tuloslaskelma, jossa on ERIKSEEN tammi-, helmi- ja maaliskuu, TAI myyntiraportit vastaavalta ajalta, TAI yrityksen pankkitiliotteet vastaavalta ajalta. Jos myyntitulot eivät ole vielä maaliskuussa laskeneet vähintään -30 %, tukihakemuksen liitteeksi tarvitaan myös selvitys huhtikuusta (tai siitä kuukaudesta lähtien, milloin tulot ovat koronapandemian johdosta laskeneet). Vertailu voidaan tehdä myös vuosivertailuna, esim. 03-04/2019 ja 03-04/2020.

LINKKI SÄHKÖISEEN LOMAKKEESEEN (Siirtyy uudelle sivustolle)

LINKKI TULOSTETTAVAAN PAPERILOMAKKEESEEN:
Yksinyrittäjän_tuki_hakemuslomake_ word Siikaisten kunta (docx).
Lomakkeen palautus allekirjoitettuna: Siikaisten kunta /yksinyrittäjän tuki, Kankaanpääntie 1A, 29810 Siikainen TAI skannattuna kirjaamo@siikainen.fi

Tiivistelmä avustuksen hakemiseen tarvitsemistasi asiakirjoista ja tiedoista:
1. Avustuksen hakemuslomake joko verkossa tai word-lomakkeena
2. Mikäli täytät hakemuksen verkossa, vahvaan tunnistautumiseen tarvitset pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Huom! Verkkohakemus täytetään ja jätetään Porin kaupungin verkkoasioinnin kautta, joten älä hämäänny vaikka asiointi siirtyy Porin kaupungin sivuille.
3. Y-tunnus tai henkilötunnus, jos Y-tunnusta ei ole
4. YEL-vakuutusnumero
5. Yritystoiminnan aloitusajankohta
6. Tilinumero
7. Onko yrityksesi saanut aiemmin avustuksia? Tiedot julkisten tahojen yrittäjälle mahdollisesti myöntämästä de minimis -tuesta kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana: tuen myöntäjä, tuen määrä euroissa ja myöntämispäivämäärä. Jos kyseessä on ollut de minimis -tuki, siitä on ilmoitettu tukipäätöksessä
8. Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös TAI Veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus
9. Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020
10. Verovelkatodistus. Mikäli yrityksellä on verovelkaa, tulee hakemukseen liittää verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Verovelkatodistuksen voit tulostaa omaverosta verottajan sivuilta.

Siikaisten kunta myöntää yksinyrittäjille avustusta toiminnan vakauttamiseen COVID-19 koronaepidemiasta johtuen. Yksinyrittäjien korona-avustuksen tarkoituksena on saada yksinyrittäjien toiminta taloudellisesti kestävämmälle pohjalle pandemian aikana ja sen jälkeen. Kyseessä on toimintatuki varsinaisesta elinkeinonharjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Tuki on määräaikainen ja voimassa vain pandemiasta johtuvan akuutin maksuvalmiuskriisin hoitamiseksi. Tukihakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan kokonaissummaa kasvatettiin vielä päätöksentossa, jotta se riittäisi kaikille. Siikaisten tukisumma riittää 39 yritykselle.

Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa. Osin tämän korvauksen avulla yksinyrittäjän on tarkoitus selviytyä koronavirusepidemian aiheuttamasta haastavasta taloustilanteesta. Kertakorvaus voidaan myöntää 16.3.2020 alkaen syntyneisiin kustannuksiin ja avustuksen viimeinen hakupäivä on 31.8.2020. Kyse on laskennallisesta summasta, eikä avustuksen saajalla ole velvollisuutta esittää avustusta hakiessa tai jälkikäteen tositteita kustannusten syntymisestä.

Avustuksen hakeminen
Avustusta haetaan yrityksen YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta. Siten yritykset, joiden kotipaikka YTJ-rekisterissä on Siikainen, hakevat avustusta Siikaisten kunnalta. Siikaisissa tukihakemuksen voi jättää joko sähköisesti verkossa (vahva tunnistautuminen) tai täytettynä ja allekirjoitettuna paperilomakkeena sähköpostitse tai postitse toimitettuna.

Kenelle avustus on tarkoitettu?
Avustus tarkoitettu yritysmuodosta ja rahoitustavasta riippumatta yrittäjälle, joka
• harjoittaa yksin taloudellista toimintaa, on yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät.
• on päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.

Yritykset, jotka työllistävät itsensä lisäksi enintään neljä henkilöä, voivat hakea avustusmuotoista rahoitusta ELY-keskuksesta (Yrityksen kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä) ja yritykset, jotka työllistävät viisi henkilöä tai enemmän, voivat hakea avustusmuotoista rahoitusta (liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa) Business Finlandilta. Lisää tietoa: https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille
Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.

Tämä tarkoittaa, että yksinyrittäjäavustusta voidaan myöntää yksityiselle elinkeinonharjoittajalle tai toiminimelle, kommandiittiyhtiöille, avoimille yhtiöille, osakeyhtiöille tai osuuskunnalle. Avustusta voidaan myöntää myös ns. ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Myös freelanceyrittäjä voi saada avustusta, kun freelanceyrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa.

Avustus on tarkoitettu päätoimisille yrittäjille. Päätoimiselta yksinyrittäjältä edellytetään, että yrittäjä on YEL-rekisterissä (hakemuksessa kysytään YEL-vakuutuksen numero)  tai mikäli yrittäjä ei ole YEL-rekisterissä, päätoimista yrittäjyyttä harjoittavan tuenhakijan tulee voida esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.

Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.

Avustuksen myöntämisen edellytykset
• yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen
• yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan;
Yksinyrittäjä avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuvat koronaepidemiasta. Epidemian on arvioitu alkaneen vaikuttaa yksinyrittäjien taloudellista tilannetta heikentävästi Suomessa 16.3.2020 lähtien, jolloin todettiin poikkeusolo ja otettiin käyttöön valmiuslaki. Tämä tarkoittaa, että hakemuksessaan hakijan tulee kyetä osoittamaan, että yritystoiminnan merkittävä heikkeneminen 16.3.2020 jälkeen johtuu koronaepidemiasta. Hakijaa myös pyydetään hakemuslomakkeessa vakuuttamaan, että taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt koronaepidemiasta johtuen. Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja / tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot).

Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30 % pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla. Mikäli on kysymys sesonkiluonteisesta yritystoiminnasta, voidaan tarkastella keskimääräistä liikevaihdon kehitystä.
Lisäksi avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen. Hakemuksessa hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että yritystoiminta on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa.

Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus. Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Lisäksi hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen verovelkatodistus ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, tulee hakemukseen liittää verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.

Hakijaa pyydetään vakuuttamaan myös, että aikoo jatkaa yritystoimintaansa koronaepidemian jälkeen. Hakijalta pyydetään myös kuvaamaan, miten aikoo käyttää saamansa avustuksen toimintansa vakauttamiseksi.

Yksinyrittäjän avustus on de minimis -rahoitusta ja sen saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa. De minimis -rahoituksen enimmäismäärä on 200 000 euroa (maanteiden tavaraliikenteen yritykselle enintään 100 000 euroa) kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (esim. ministeriöt, ministeriön alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat ja maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä tätä määrää. Kaikki yrityksille kohdennettu julkinen tuki ei ole de minimis -tukea. De minimis -tuki tunnistetaan tukea koskevasta päätöksestä, jossa todetaan siihen sisältyvän de minimis -tuen määrä ja viitataan Euroopan unionin vähämerkityksisestä tuesta annettuun asetukseen.

Muuta huomioitavaa
Siikaisten kunta ilmoittaa yksinyrittäjille maksamansa avustukset Verohallinnolle.
Avustuksen hakijan tulee huomioida, että kunnan hyväksyessä hakemuksen syntyy hakijan ja kunnan välille valtionavustuslain 7 § 3 momentin mukainen sopimus. Avustuksen saajan tulee sopimukseen perustuen viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi vaatia maksetun avustuksen palautettavaksi. Tuen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa tuen myöntäjälle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että tukea ei ole haettu tukiehtojen vastaisesti.

Avustuksen myöntäneellä kunnalla sekä työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus tarkastaa jälkikäteen, mihin tarkoitukseen tuki on käytetty.

Siikaisten kunnassa hakemuksesta tekee päätöksen kunnanjohtaja Viveka Lanne,
0447201071, viveka.lanne@siikainen.fi
Mahdolliset ongelmatilanteet ratkaistaan yhteistyössä Kankaanpään elinkeinotoimen kanssa. Mikäli sinulla on kysyttävää esimerkiksi tukikelpoisuudestasi, ole yhteydessä Siikaisten kunnan yritysneuvoja Mari Raukolaan (Kankaanpään kaupungin elinkeinotoimessa)
040 542 0456, mari.raukola@kankaanpaa.fi

 

Siikaisten kunta ostaa yritysten neuvontapalveluita Kankaanpään kaupungin elinkeinotoimelta ja Satakunnan Yrittäjä -yhdistykseltä. Palvelut ovat siikaislaiselle yrittäjälle ja yrittäjyyttä suunnittelevalle maksuttomia.

Siikaisten alueen yritysneuvoja on Mari Raukola. Mari ohjaa myös muiden yrittäjille tarkoitettujen palveluiden piiriin, joista esimerkkejä alla.
Yhteystiedot:  puh. 040 542 0456
s-posti: mari.raukola(at)kankaanpaa.fi

Siikaislaisten yrittäjien käytössä ovat myös mm. Satakunnan ELY-keskuksen yrityksille suunnatut palvelut, mm. yritysten kansainvälistyminen ja investointituet.
Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry (Siirtyy uudelle sivustolle) toteuttaa Leader –ohjelmaa Siikaisten alueella. Leader-rahoitustukea voi saada myös yrittäjä. Satakunnan yrittäjien kautta toimii jäsenyydestä riippumaton kaikille avoin omistajanvaihdosneuvonta. Yhteyshenkilö on Pia Österlund.

Yrityksen kehittämispalvelut Mari Raukola
040 542 0456
mari.raukola@kankaanpää.fi

Aloittavien yritysten neuvonta Anne Heikintalo
050 527 7145
anne.heikintalo@yrittajat.fi

Omistajanvaihdosneuvonta Pia Österlund
050 410 0957
pia.osterlund@yrittajat.fi