Varhaiskasvatus

Siikaisten kunnan päivähoito on keskitetty kunnan keskustaan, päiväkoti Pikku-Santraan. Päiväkoti sijaitsee rauhallisella paikalla vain muutaman sadan metrin päässä keskustasta. Pihapiiri tarjoaa hyvät mahdollisuudet leikkiin ja liikuntaan kaikkina vuoden aikoina ja vierestä löytyy myös leikkipuisto, liikuntahalli sekä kaksi luistelukaukaloa talvisin. Siikaisissa kotona lapsiaan hoitava voi saada kotihoidon kuntalisää, joka maksetaan kelan kautta, tarkemmat ehdot alla.

Päiväkoti Pikku-Santra
Reippaantie 12
29810 Siikainen

Päiväkodin johtaja John Söderbacka
john.soderbacka(at)siikainen.fi
044 720 1072

Päivähoitopaikan hakumenettely

Uudet perheet voivat hakea päivähoitopaikkaa pitkin vuotta. Hakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan. Mikäli päivähoidon tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on päivähoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan (Asetus lasten päivähoidosta 2 §). Päivähoitohakemukset palautetaan päivähoidon johtajalle.

Varhaiskasvatus on kunnanvaltuuston päätöksellä maksutonta.

Heinäkuussa tarvittavasta päivähoitopaikasta on sitovasti ilmoitettava päivähoidon johtajalle 12.5. mennessä, koska lomat supistavat päivähoidon tarjontaa.

Siikaisten kunnassa varhaiskasvatus on keskitetty Päiväkoti Pikku-Santraan, joka on avoinna klo. 6.30 – 16.45. Tarvittaessa ja erikseen sovittaessa voimme avata klo. 6.15 ja olla avoimena auki klo. 17.00 saakka.

Lapsi voi saada edellä mainittujen aukioloaikojen ulkopuolella niin sanottua vuoropäivähoitoa, mikäli kumpikaan huoltajista ei pysty hoitamaan lasta kotona ja hoidon tarve perustuu lapsen huoltajien työhön, opiskeluun tai yritystoimintaan. Vuoropäivähoitoa tulee anoa kirjallisesti päivähoidonjohtajalta. Anomuksesta tulee käydä ilmi perustelut vuoropäivähoidon tarpeelle.

Sopimus varhaiskasvatusajasta, 18.5.2018 (docx)
Sopimus varhaiskasvatusajasta, 18.5.2018 (pdf)
Lomake – varhaiskasvatuspaikkahakemus (pdf)

Siikaisten varhaiskasvatussuunnitelma 2017 (pdf)

Ruokailu ja ruokalistat

Kotihoidon tuen kuntalisä

Kuntalisä maksetaan kotihoidon tuen hoitorahan korotuksena 1.9.2020 alkaen toistaiseksi. Kuntalisä maksetaan perheen lasten lukumäärän perusteella perheen nuorimmasta alle 3-vuotiaasta lapsesta 100 e/kk.
Kuntalisän muut ehdot:
– kuntalisä maksetaan, jos vanhempi hoitaa sitä lasta, josta maksetaan kotihoidon tukea
– kuntalisä maksetaan vain perheen nuorimmasta lapsesta, josta maksetaan kotihoidon tukea.

Kunnalla on sopimus Kelan kanssa lisän maksamisesta. Kuntalisän maksatus tulee Kelan kautta samoin kuin kotihoidon tuki.