Varhaiskasvatus

Siikaisten kunnan päivähoito on keskitetty kunnan keskustaan v. 2006 valmistuneeseen uuteen päiväkotiin. Päiväkodin tiloissa on myös esikoulu ja ryhmäperhepäivähoitokoti. Päiväkoti sijaitsee rauhallisella paikalla vain muutaman sadan metrin päässä keskustasta. Pihapiiri tarjoaa hyvät mahdollisuudet leikkiin ja liikuntaan kaikkina vuoden aikoina ja vierestä löytyy myös liikuntahalli sekä kaksi kaukaloa talvisin.

Päivähoitopaikan hakumenettely
Uudet perheet voivat hakea päivähoitopaikkaa pitkin vuotta. Hakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan. Mikäli päivähoidon tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on päivähoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan (Asetus lasten päivähoidosta 2 §). Päivähoitohakemukset tulotietoineen palautetaan päivähoidon johtajalle.

Uudelle toimikaudelle hoidossa olevien lapsien perheet palauttavat päivähoitohakemukset tulotietoineen vuosittain huhtikuun loppuun mennessä päivähoidon johtajalle. Jos tulotietoja ei ole saatu määräaikaan mennessä, määräytyy päivähoitomaksu korkeimman mahdollisen kuukausimaksun mukaan. Tulotodistuksia ei tarvitse toimittaa, jos laitatte rastin kohtaan: Suostumus ylimpään maksuluokkaan.

Heinäkuussa tarvittavasta päivähoitopaikasta on sitovasti ilmoitettava päivähoidon johtajalle 12.5. mennessä, koska lomat supistavat päivähoidon tarjontaa.

Siikaisten kunnassa varhaiskasvatus on keskitetty Päiväkoti Pikku-Santraan, joka on avoinna klo. 6.30 – 16.45. Tarvittaessa ja erikseen sovittaessa voimme avata klo. 6.15 ja olla avoimena auki klo. 17.00 saakka.

Lapsi voi saada edellä mainittujen aukioloaikojen ulkopuolella niin sanottua vuoropäivähoitoa, mikäli kumpikaan huoltajista ei pysty hoitamaan lasta kotona ja hoidon tarve perustuu lapsen huoltajien työhön, opiskeluun tai yritystoimintaan. Vuoropäivähoitoa tulee anoa kirjallisesti päivähoidonjohtajalta. Anomuksesta tulee käydä ilmi perustelut vuoropäivähoidon tarpeelle.

Sopimus varhaiskasvatusajasta, 18.5.2018 (word)
Sopimus varhaiskasvatusajasta, 18.5.2018 (pdf)
Lomake – varhaiskasvatuspaikkahakemus

Siikaisten varhaiskasvatussuunnitelma 2017