Nuorisotila

Nuorisotila on osoitteessa Tuorilantie 4 (Siikaisten Nuorisoseurantalo). Nuorisotilat ovat auki tiistaisin klo 15.00-17.00 ja torstaisin klo 17.00-19.30  perjantaisin on varaus Diskoon (ilmoitetaan erikseen)

Kunnassa toimii nuorisoneuvosto, jossa 7 jäsentä ja 2 varajäsentä.  Nuorisoneuvoston puheenjohtajan toimii Kati Tervakangas

Lisätietoja toiminnasta vapaa-aikasihteeri Taisto Salo.

Kunnan nuorisotoimen tehtävänä on nuorisopalveluiden tuottaminen, tukeminen ja kehittäminen, sekä toiminta nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi yhteistyössä eri tahojen kanssa. Lisäksi tuetaan nuorisoyhdistyksiä mm. toiminta-avustuksilla, sekä tilapalveluin. Nuorisotyön tehtävänä on ehkäistä ja vähentää päihteiden käyttöä vaikuttamalla saatavuuteen, tietoihin ja asenteisiin, käyttötapohin, sekä ongelmakäyttöä synnyttäviiin olosuhteisiin ja sitä tukevaan kulttuuriin.