Nuorisotila

Nuorisotila on Liikuntahallilla. Nuorisotilat ovat auki tiistaisin klo 15.00-17.00 ja torstaisin klo 17.00-19.00.

Kunnassa toimii nuorisoneuvosto, jossa 7 jäsentä ja 2 varajäsentä.  Nuorisoneuvoston puheenjohtajan toimii Tyyne Vuorela.

Lisätietoja toiminnasta vapaa-aikasihteeri Taisto Salo.

Kunnan nuorisotoimen tehtävänä on nuorisopalveluiden tuottaminen, tukeminen ja kehittäminen, sekä toiminta nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi yhteistyössä eri tahojen kanssa. Lisäksi tuetaan nuorisoyhdistyksiä mm. toiminta-avustuksilla, sekä tilapalveluin. Nuorisotyön tehtävänä on ehkäistä ja vähentää päihteiden käyttöä vaikuttamalla saatavuuteen, tietoihin ja asenteisiin, käyttötapohin, sekä ongelmakäyttöä synnyttäviiin olosuhteisiin ja sitä tukevaan kulttuuriin.

SELVINPÄIN SATAKUNNASSA HANKE, LINKKI ALLA:

https://www.pori.fi/organisaatio/hankkeet/selvin-pain-satakunnassa-hanke