Nuorisotila

Nuorisotila on Liikuntahallilla. Nuorisotilat ovat auki tiistaisin klo 15.00-17.00 ja torstaisin klo 17.00-19.00.

Kunnassa toimii nuorisoneuvosto, jossa 7 jäsentä ja 2 varajäsentä.  Nuorisoneuvoston puheenjohtajan toimii Tyyne Vuorela.

Lisätietoja toiminnasta vapaa-aikasihteeri Taisto Salo.

Kunnan nuorisotoimen tehtävänä on nuorisopalveluiden tuottaminen, tukeminen ja kehittäminen, sekä toiminta nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi yhteistyössä eri tahojen kanssa. Lisäksi tuetaan nuorisoyhdistyksiä mm. toiminta-avustuksilla, sekä tilapalveluin. Nuorisotyön tehtävänä on ehkäistä ja vähentää päihteiden käyttöä vaikuttamalla saatavuuteen, tietoihin ja asenteisiin, käyttötapohin, sekä ongelmakäyttöä synnyttäviiin olosuhteisiin ja sitä tukevaan kulttuuriin.

Lisäksi teemme yhteistyötä Kankaanpään kaupungin nuorisotoimen kanssa. Nuoristoimessa työskentelevän etsivän nuoristyöntekijän Nooran alueeseen kuuluu Kankaanpää, Jämijärvi, Honkajoki, Pomarkku, Siikainen ja Karvia.

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on tavoittaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella tai tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut.

Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. Etsivä nuorisotyö vahvistaa nuoren valmiuksia päästä elämässä eteenpäin. Palvelu on nuorelle vapaaehtoista.

Etsivä nuorisotyö on läsnä nuorten keskuudessa ja tarjoaa mahdollisuuksia turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja tukee nuorta hakeutumaan niihin palveluihin, joita hän tarvitsee ja haluaa.

Kuka tahansa voi olla yhteydessä etsiviin (nuori itse, nuoren omainen/läheinen tai viranomaistaho).
Ota rohkeasti yhteyttä, jos mieltäsi askarruttaa jokin asia!

Etsivä nuorisotyöntekijä Noora Kuuskoski p. 044-577 2698 noora.kuuskoski@kankaanpaa.fi facebook; Etsivä nuorisotyöntekijä Noora instagram; etsivatkankaanpaa

Etsivä nuorisotyöntekijä Mikaela Tervonen p. 044-577 2697 mikaela.tervonen@kankaanpaa.fi facebook; Etsivä nuorisotyöntekijä Mikaela instagram; etsivatkankaanpaa