Liikuntatoimi

Liikuntatoimiston tavoitteena on luoda mahdollisuuksia erilaisten liikuntamuotojen harrastamiselle. Yhtenäiskoulun alueella sijaitseva liikuntahalli ympäristöineen on kunnan sydän, jossa voi harrastaa eri sisälajeja kuntosaliharjoittelusta jumppaan. Eteläpään matkailualue (Siirtyy uudelle sivustolle) tarjoaa hyvät mahdollisuuden uintiin, patikointiin/retkeilyyn ja suunnistukseen. Talvella monipuolinen latuverkosto luo erinomaiset puitteet hiihtämiselle. Siikaisten liikuntatoimisto järjestää erilaisia liikuntatapahtumia koko kunnan väestölle.

Ovikortteja kuntosalille ja liikuntahalliin myydään Siikaisten kirjastossa.

Vapaa-aikasihteeri Taisto Salo
taisto.salo(at)siikainen.fi
044 – 720 1036

LIIKUNTAHALLI

Liikuntasalin käyttövuorot 2020-2021 (pdf

Sivistystoimen toiminta-avustukset 2021

Avustushakemuskaavake 2021

SIIKAISTEN KUNNAN KUNTOSALI AVAUTUU 29.3 .2021ALKEN

Siikaisten kunnan kuntosalin käyttöohjeet 29.3.2021 alkaen:

Ryhmäkoot/varaukset: 1hlö tai samassa taloudessa asuvat, 1,5h/varaus.

Varaukset tehdään tekstiviestillä puh. 044-7201036 tai sähköpostilla taisto.salo@siikainen.fi
Varaukset viimeistään edellisenä päivänä ennen haluttua vuoroa.

Varausajat ovat seuraavat:

  • Arkisin Ma-Pe klo 06.00-09.00 ja 15.00-21.00 (1vuoro/pvä)
  • Viikonloppuisin klo 06.00-21.00 (1vuoro/pvä)
  • Primetime aikoja klo 18.00-21.00 voi varata 2 kpl/vko
  • Lisätty ”luolavuoro” klo 21.00-22.30

Huom! Ei kipenä kuntosalille!

Liikuntatoimi

Tartuntatautilain 58 h §:n mukainen suunnitelma AVI

Jos kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin tai aluehallintovirasto on tehnyt tartuntatautilain 58 d § 1 momentissa tarkoitetun päätöksen, asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen hallinnasta vastaavan ja niitä toiminnassaan käyttävän toimijan on laadittava kirjallinen suunnitelma siitä, miten se toteuttaa päätöksessä asetetut velvollisuudet ja rajoitukset. Suunnitelma on siihen sisältyviä henkilötietoja lukuun ottamatta pidettävä tilassa asiakkaiden ja toimintaan osallistujien nähtävillä.

Tilan tai liikkeen nimi

Siikaisten Liikuntahallin kuntosali

Suunnitelman laatimispäivä

25.3.2021

Suunnitelma on viimeksi päivitettyHenkilö, joka vastaa tästä suunnitelmasta ja sen päivittämisestä
Viveka Lanne, kunnanjohtaja

Vastuuhenkilön puhelinnumero

0447201071

1. Suunnitelma tilojen käytöstä

Tartuntatautilain 58 d § 1 momentissa tarkoitettu päätös velvoittaa toimijoita ja tilanhaltijoita järjestämään tilojen käytön siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan.Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

Liikuntahallin ovet pidetään lukittuna. Sisäänpääsy ovikortilla.

Kuntosalin käyttö yksi henkilö/perhekunta kerrallaan vuorovarauksella.

Vuorojen varaus ja lisätiedot vapaa-aikasihteeri Taisto Salo 0447201036

Jokaisen salin käyttäjän tulee desinfioida käyttämänsä laitteet ennen ja jälkeen vuoronsa.

Vuoron normaalia pidemmällä kestolla varmistetaan, etteivät käyttäjät kohtaa toisiaan.

Omalle vuorolle on mentävä aikaisintaan annettuna kellonaikana.

Kuntosalin tulee olla vapaa vähintään viisi minuuttia ennen seuraavan vuoron alkua, jolloin kohtaaminen vuorovaihdossa vältetään kokonaan.

Suihkut ja pukuhuoneet eivät ole käytössä.

2. Tilojen hallinnasta vastaavan yleiset velvollisuudet

Tartuntatautilain 58 c §:n mukaan toiminnan järjestäjän ja tilojen hallinnasta vastaavan on huolehdittava, että

  1. Asiakkaiden oleskelu on järjestettävä riittävän väljästi, asiakkaan tai seurueen välille tulee mahdollistaa 2 metrin turvavälit
  2. Asiakkailla on oltava mahdollisuus käsien pesuun tai desifioimiseen
  3. Asiakkaille on annettava ohjeistus käsien puhdistamiseen, riittävän turvaetäisyyden ylläpitämiseen sekä muihin tartuntojen leviämistä ehkäiseviin toimenpiteisiin
  4. Toimipaikan tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan

 

Kuntosalin varaukset päivitetty 9.4.2021This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.