Palvelut

Siikainen on verkostokunta. Monet palvelut tuotetaan yhteistyössä lähikuntien, yhdistysten ja yritysten kanssa. Tavoitteena on turvata kuntalaisten hyvinvointi, asuinviihtyvyys ja peruspalvelujen saatavuus siten, että veroprosentit ja taksat pysyvät kohtuullisina.