Henkilöstötoimikunta

Kunnanhallitus on asettanut henkilöstötoimikunnan toimikaudeksi 1.6.2017 – 31.5.2019 kunnan hallintosäännön 10 §:n mukaisesti. Esittelijänä toimii hallintopäällikkö. Kunnanjohtajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Hallintosäännön 23 §:n mukaan henkilöstötoimikunnan ratkaisuvaltaan ja tehtäviin kuuluu seuraavat asiat:

  1. virka- ja työehtosopimuksen tekeminen KT Kuntatyönantajien valtuutuksen nojalla,
  2. virka- ja työehtosopimuksen täytäntöönpano, virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltaminen, pääsopimuksen mukaisten paikallisneuvottelujen sekä kunnan viranhaltijoiden neuvotteluoikeudesta annetun lain mukaisten neuvottelujen käyminen,
  3. harkinnanvaraisten palkantarkistusten tekeminen,
  4. tehtäväkohtaisen palkan määrääminen silloin, kun työn vaativuuden arviointia ei ole tehty,
  5. viranhaltijan ja työntekijän lomauttaminen toistaiseksi.

Toimikausi 1.6.2017 – 31.5.2019

Kunnanhallituksen edustajat: Arja Kurtti, Jukka Vanhatalo ja Kauko Ylikoski.