Vanhusneuvosto

15.1.2019Siikaisissa on vanhusneuvosto, jonka sihteerinä toimii vapaa-aikasihteeri. Vanhusneuvoston tehtävänä on valmistella asioita ja tehdä aloitteita kunnalliseen päätöksentekoon (lautakunnat ja kunnanhallitus). Vanhusneuvoston jäsenten valinnassa huomioidaan sekä eläkeläisjärjestöjen, Siikaisten kunnan luottamushenkilöiden, että Siikaisten seurakunnan edustus, eikä se ole luonteeltaan poliittinen.

Toimikausi 1.6.2019 – 31.5.2021

Kunnanhallituksen edustajat:  Sari Söderbacka (varaedustaja Kauko Ylikoski), sihteeri Taisto Salo

Pöytäkirjat:
26.9.2017
29.11.2017

17.1.2018
5.7.2018
11.9.2018
13.12.2018
15.1.2019
27.3.2019
30.9.2019
20.2.2020