Vanhusneuvosto

Siikaisissa on vanhusneuvosto, jonka sihteerinä toimii kunnansihteeri. Vanhusneuvoston tehtävänä on valmistella asioita ja tehdä aloitteita kunnalliseen päätöksentekoon (lautakunnat ja kunnanhallitus). Vanhusneuvoston jäsenten valinnassa huomioidaan sekä eläkeläisjärjestöjen, Siikaisten kunnan luottamushenkilöiden, että Siikaisten seurakunnan edustus, eikä se ole luonteeltaan poliittinen.

Toimikausi 1.6.2017 – 31.5.2019

Kunnanhallituksen edustajat:  Keijo Silvola, Sari Söderbacka

Pöytäkirjat:

29.11.2017
26.9.2017

01 – 17012018