Vanhusneuvosto

Siikaisissa on vanhusneuvosto, jonka sihteerinä toimii vapaa-aikasihteeri. Vanhusneuvoston tehtävänä on valmistella asioita ja tehdä aloitteita kunnalliseen päätöksentekoon (lautakunnat ja kunnanhallitus). Vanhusneuvoston jäsenten valinnassa huomioidaan sekä eläkeläisjärjestöjen, Siikaisten kunnan luottamushenkilöiden, että Siikaisten seurakunnan edustus, eikä se ole luonteeltaan poliittinen.

Toimikausi 1.6.2019 – 31.5.2021

Kunnanhallituksen edustajat:  Sari Söderbacka (varaedustaja Kauko Ylikoski), sihteeri Taisto Salo

Pöytäkirjat:

29.11.2017
26.9.2017

01 – 17012018

02 – 05072018

03 – 11092018

04 -13122018