Vanhus- ja vammaisneuvosto

Siikaisissa toimii vanhus- ja vammaisneuvosto, jonka sihteerinä toimii vapaa-aikasihteeri.

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on

  1. seurata vanhus- ja vammaispalveluiden laatua ja riittävyyttä seurata vanhus- ja vammaisväestön tarpeita ja niitä vastaavaa palvelutoimintaa,
  2. tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille vanhuksia ja vammaisia koskevissa asioissa,
  3. lisätä vanhusten ja vammaisten ja heitä edustavien viranomaisten yhteistoimintaa, edistää vanhusten ja vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon,
  4. vaikuttaa ympäristön ja liikenteen suunnitteluun ja toteutukseen vanhusten ja vammaisten näkökulmasta,
  5. tiedottaa vanhuksia ja vammaisia koskevista asioista,
  6. edistää vuorovaikutusta eri sukupolvien välillä,
  7. laatia vuosittain toimistaan toimintasuunnitelma ja toimintakertomus.

Toimikausi 1.6.2019 – 31.5.2021

Kunnanhallituksen edustajat:  Sari Söderbacka (varaedustaja Kauko Ylikoski), sihteeri Taisto Salo

Pöytäkirjat:
26.9.2017 (pdf)
29.11.2017 (pdf)

17.1.2018 (pdf)
5.7.2018 (pdf)
11.9.2018 (pdf)
13.12.2018 (pdf)
15.1.2019 (doc)
27.3.2019 (pdf)
30.9.2019 (pdf)
20.2.2020 (pdf)
5.11.2020 (pdf)