Kulttuuritoimikunta

Kunnanhallitus on asettanut kulttuuritoimikunnan toimikaudeksi 1.6.2017 – 31.5.2019 kunnan hallintosäännön 10 §:n mukaisesti. Hallintosäännön 30 §:n mukaan kulttuuritoimikunnan tehtävänä on:

1. kulttuurielämän monipuolinen kehittäminen,
2. tapahtumien järjestäminen,
3. messuille ja markkinointitapahtumiin osallistuminen sekä
4. kunnan matkailuelinkeinojen kehittäminen yhdessä kunnassa toimivien matkailutoimijoiden kanssa.

Esittelijänä toimii kunnansihteeri. Kunnanjohtajalla ja elinvoimalautakunnan puheenjohtajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Toimikausi 1.6.2017 – 31.5.2019

Jäsenet: Maria Santti pj, Elisa Laine varapj, Toivo Fridfelt, Ari Kotiranta, Arja Kurtti, Arja Lehtinen, Therese Rosenqvist

Kokoukset:
15.8.2017
11.10.2017