Ajankohtaista

Etsimme nykyiseen osa-aikaisesti täytettynä olleeseen kunnansihteerin virkaan jatkajaa keskelle hallinnon monipuolisia muutoksia. Kokoaikaisen hallintopäällikön tehtävä on kunnassa osittain uusi.  Siikaisten kunta on 1500 asukkaan kunta Pohjois-Satakunnassa. Kunnassamme on 40 vakinaista työntekijää.

Hallintopäällikkö vastaa kunnan talous- ja henkilöstöhallinnosta. Tehtäviin kuuluvat hallintosäännön määräämät tehtävät, mm. asiakirjahallinnon kokonaisuus, kunnanvaltuuston ja -hallituksen asioiden valmistelu, täytäntöönpano ja ko. toimielinten sihteerin tehtävät.

Kunnassa on käynnissä talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden siirto seutukunnalliseen yksikköön.  Hallintopäällikkönä työnkuvaasi kuuluu muutoksen toteutus ja yhteistyö uuden yksikön kanssa; mm. talouden suunnittelu ja seuranta, raportointi ja prosessien kehittäminen sekä henkilöstöhallintoon ja rahoitukseen liittyvät tehtävät.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Arvostamme kokemusta kuntahallinnon sekä talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä. Osaat soveltaa julkisen hallinnon lainsäädäntöä käytäntöön ja vauhdittaa kunnan siirtymistä sähköiseen hallintoon.  Hallintopäällikkö on kunnanjohtajan sijainen.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii:
- ratkaisukeskeistä myönteistä asennetta
- erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
- organisointitaitoja ja järjestelmällistä työotetta
- ongelmanratkaisu- ja paineensietokykyä
- hyviä IT-taitoja

Valinnassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Palkkaus KVTES II luku 17 §, kokonaispalkka 3800 euroa kuukaudessa.

Hakemukset kelpoisuuden osoittavine todistuksineen ja ansioluetteloineen toimitetaan  5.8.2018 kello 18 mennessä sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@siikainen.fi.

Valinnan tekee Siikaisten kunnanhallitus. Valinta pyritään tekemään kokouksessa 20.8.2018. Hallintotyöryhmä haastattelee haastatteluun kutsuttavat 13 -14.8.2018.

Yhteyshenkilöt: kunnanjohtaja Viveka Lanne 0447201071 ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Vanhatalo 0405268222

Lisätietoja:
Kunnansihteerin virka on tullut avoimeksi marraskuussa 2017 viranhaltijan jäätyä eläkkeelle. Hallinnon lainsäädännöllisten ja muiden toimintaympäristön muutosten vuoksi kunnanhallitus perusti työryhmän valmistelemaan kunnan hallinnon kokonaisuutta. Tähän liittyy myös talous- ja henkilöstöhallinnon ulkoistamisprosessi KuntaProlle 1.1.2019. Kunnanhallituksen päätös.

Kunnanhallitus on päättänyt viran aukijulistamisesta ja nimikemuutoksen esittämisestä valtuustolle. Kunnanhallituksen päätös.

Hallintosäännön mukaiset kunnansihteerille kuuluvat tehtävät kuuluvat hallintopäällikön virkaan: Hallintosääntö. 

 

 

 

 


Kunnanvirasto kesätauolla 2. - 27.7. Kirjasto auki normaalisti koko heinäkuun.
Kunnan vesilaitoksen ja kunnan kiinteistöjen päivystysnumero 044 720 1029.

Aurinkoista kesää!


EU:ssa on säädetty haitallisiksi vieraskasvilajeiksi jättipalsami ja jättiputket. Nyt kesällä Suomen kansalliseen listaan on tulossa mukaan kurtturuusu, komealupiini, japanintartar ja jättitatar. Näiden lajien maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on lailla kielletty. Kiinteistön omistajan on poistettava luonnon monimuotoisuutta tai ihmisen terveyttä uhkaavat esiintymät. Nämä ovat kaikki melko yleisiä Suomessa, joten tarvitsemme yhteistyötänne niiden torjumiseen.
Vieraslajit ovat kasvava ympäristöongelma, joten niiden torjumiseen ja leviämisen ehkäisyyn pitää tarttua nyt. Haitallisilla vieraslajeilla on merkittäviä kielteisiä vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen, ekosysteemien toimivuuteen, ihmisten terveyteen sekä myös maa- ja metsätalouteen.
Vain pitkäjänteisellä torjuntatyöllä on pysyviä vaikutuksia. Koska resurssit ovat ymmärrettävästi niukat, tarvitsemme kaikki tueksemme myös aktiivista kansalaisia. Lisätietoja haitallisista vieraslajeista ja niiden torjumisesta löytyy kansallisesta vieraslajiportaalista www.vieraslajit.fi sekä vieraslajioppaasta www.luontoaskel.fi.

WWF Suomi, Allergia- Iho- ja Astmaliitto


Matonpesupaikka puhdistamontien varrella on käytettävissä.
Perhekohtaisia kausikortteja 15,00 eur/kpl saa ostaa kirjastosta
sen aukioloaikoina (Kankaanpääntie 1 a, ent. terveysasema).
Kortti tulee pitää mukana pesupaikalla. Vesilaitoksen hoitaja
toimii matonpesupaikan käytön valvojana.


Linkin takaa löydät Geopark-projektin verkkolehden.  Lehdestä saat lisätietoa projektista, jota myös Siikaisten kunta ja yhtenäiskoulu ovat mukana valmistelemassa ylimaakunnallisessa kymmenen kunnan yhteistyössä.

https://www.lauhanvuoriregion.fi/assets/Uploads/Geopark-verkkolehti.pdf

 


Kunnanvirasto on kesällä 2018 suljettuna viikot 27-30. Lisäksi virasto on suljettuna 30.4.2018 ja 11.5.2018. Tekninen toimi päivystää myös kesällä.


Suunnistuksen SM-kilpailut Siikaisiin 2020! Tapahtuma tuo Siikaisiin noin 3000 suunnistajaa. Järjestelyt ovat mittavat. Järjestelyistä vastaa Siikaisten Sisu ja Kankaanpään suunnistajat. Lisätietoa Taisto Salo 0447201036.


SATULA-hanke (Satakunnassa tulevaisuus lapsissa) on luonut kyselyn lasten, nuorten ja perheiden palveluista. Vastaa kyselyyn lasten, nuorten ja perheiden palveluista Satakunnassa

Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan vuosina 2016-2018 siten, että ne vastaavat nykyistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeita. Ensisijaista uudistuksessa on lapsen etu ja oikeudet sekä vanhemmuuden tuki. Satakunnassa lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelma on osa maakunta- ja sote-uudistusta ja sitä toteuttaa Satakunnassa tulevaisuus lapsissa (SATULA) –hanke yhteistyössä eri ammattilaisten sekä lasten, nuorten ja perheiden kanssa.

Uudistuvien palveluiden tavoitteena on tarjota sopivaa tukea oikeaan aikaan jokaiselle lapselle, nuorelle ja perheelle - lähellä ja osana arkea. Tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää kartoittaa kohderyhmän mielipiteitä ja kokemuksia.

Lasten, nuorten ja vanhempien mielipiteitä tarvitaan niin palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä kuin myös niiden arvioinnissa. SATULA -hankkeessa luodaan toimivia rakenteita lasten, nuorten ja perheiden osallisuuteen.

Tämän kyselyn avulla kerätään satakuntalaisten mielipiteitä ja kokemuksia lasten, nuorten ja perheiden palveluista. Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa palveluiden kehittämiseen.

 


SER(sähkö ja elektroniikka)-romua otetaan edelleen vastaan kunnantalon pihalla olevaan konttiin.

Vastaanotosta vastaa ensisijaisesti Toimintatupa. Ma-pe 8.30-11.30 ja 12.30-15.00.
Mikäli emme ole paikalla löytyy avain kunnantalolta kyseisinä aikoina.

Terveisin Toimituvan väki