Ajankohtaista

YMPÄRISTÖKATSELMUS

Siikaisten kunnan elinvoimalautakunta ilmoittaa, että
kiinteistöjen kunnon ja ympäristön siisteyden toteamiseksi
suoritetaan Siikaisten kunnan rakennusjärjestyksen
mukainen ympäristökatselmus 8.9.2017 klo 9.00 alkaen.
Katselmuksessa todetaan ympäristökuvaan vaikuttavien
rakennusten, laitosten, rakennelmien ja pihamaiden kunto.
Katselmuksessa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi
annetaan erikseen kehotus kunnossapitovelvollisille.

Lautakunta kiinnittää huomiota luvattomaan rakentamiseen
ja rakennuksia tarkistusmitataan alueittain tästä ajankohdasta lukien.

Elinvoimalautakunta