Ajankohtaista

Siikaisten kunnanvaltuuston kokous keskiviikkona kello 18 Metsätähden ruokasalissa.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
15 Vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-2023 toiminta- ja taloussuunnitelman laadinta
16 Talouden toteuma 1-8/2020
17 Tilintarkastuksen 2019 arviointikertomus
18 Siikaisten Vanhustentalosäätiön purkautuminen
19 Vanhustentalosäätiön lainan poismaksu
20 Lisämaan myynti
21 Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark, UNESCO Global Geopark status
22 Muut esille tulevat asiat

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tiina Klemelä-Ruohomäki


"Siikainen - luontoa käydä edellä"
Kaikille avoin logokilpailu 150 –vuotis juhlavuoden kunniaksi

 Siikaisten kunta täyttää 150 vuotta 1.5.2021. Juhlavuotta vietetään kunnassa usein eri tavoin. Juhlavuonna on tarkoitus ottaa käyttöön kunnalle uusi logo, jota käytetään jatkossa kunnan viestinnässä soveltuvin osin kunnan vaakunan sijaan tai rinnalla. 

Siikaisten arvokasta maalaismaisemaa rytmittävät erämaat, keidassuot ja järvet. Katselmankallion tornista avautuvat näkymät suurille, suojelluille suoalueille, joiden ansiosta Siikainen on nyt myös virallisesti osa Unescon Global Geopark -verkostoa. Siikaisten rakennuskulttuurin erikoisuus, kuusikulmaiset, korumaiset lasikuistit kertovat puolestaan alueen vaurastumisesta 1800-luvulla. Siikaislaisia ihmisiä kuvaa toimeliaisuus ja yhteisöllinen vastuunkanto kanssaihmisistä.  Siikaisissa asukkaiden hyvinvointia ja koko kunnan elinvoimaa edistää erityisesti omaehtoinen kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminta.

Miten pukisit Siikaisten piirteet ja tunnuslauseen ”Luontoa käydä edellä” yksinkertaiseksi kuvaksi?

Kilpailun säännöt

  1. Kilpailu on avoin kaikille 4.9.–11.10.2020.
  2. Kilpailuun voi osallistua itse suunnittelemallaan ja tekemällään työllä. Työn on oltava riittävän yksinkertainen, jotta se soveltuu tarkoitukseensa.
  3. Logon voi suunnitella vapaasti valitulla tekniikalla, mutta se tulee toimittaa digitaalisessa muodossa kunnan kirjaamoon, kirjaamo@siikainen.fi.
  4. Voittajan valitsee juhlavuoden koordinaatioryhmän muodostama raati. Työt arvioidaan nimettöminä.
  5. Kilpailuun osallistumalla antaa kunnalle täydet käyttöoikeudet työhönsä (kilpailun voittajatyö).
  6. Kilpailun voittaja palkitaan 500 euron palkkiolla.

Veikko Lehti Oy aloittaa bio- ja muovijätteen keräyksen Merikarvialla, Siikaisissa ja Pomarkussa.

Veikko Lehti laajentaa asuinkiinteistöjen bio- ja muovijätteen keräyksen myös Merikarvian, Siikaisten ja Pomarkun alueille. Lajittelun myötä tehostetaan jätteiden kierrätystä.

Lajittelu tuo tehokkuutta jätteiden hyötykäyttöön

Kotitalouksilla on nyt mahdollisuus tilata Veikko Lehdeltä bio- ja muovijätteille omat jäteastiat. Näin ollen kotitalouden jätteet eivät mene enää kaikki samaan sekajäteastiaan ja jätteiden hyötykäyttö tehostuu. Kotitalouksien muovipakkaukset kerättiin aiemmin energiajätteenä ja vuoden 2019 alusta lähtien se vaihtui Satakunnassa muovipakkausten keräykseen.

Veikko Lehti toimittaa lajitellut bio- että muovijätteet kierrätykseen. Oikein lajitellut pakkausmuovijätteet voidaan hyödyntää raaka-aineena uusien tuotteiden valmistamisessa. Biojäte sisältää hyödyntämiskelpoisia ravinteita sekä energiaa, jotka saadaan talteen erilliskerätystä biojätteestä. Kerätty biojäte kaasutetaan, jolloin saadaan aikaan metaania. Metaani voidaan jalostaa liikennepolttoaineeksi tai sähköksi ja lämmöksi. Kaasutusprosessin tuotteena syntyy myös kierrätyslannoitteita, jotka ovat hyödynnettävissä viljelykäytössä. Kierrätetyt jätemateriaalit säästävät neitseellisiä raaka-aineita ja vähentävät fossiilisen energian käyttöä.

Miten jätteiden lajittelu näkyy kotitalouden arjessa?

 Lajittelua varten jokaiselle jätejakeelle tarvitaan oma keräysastia. Lajittelemalla bio- ja muovijätteet omiin jäteastioihin, sekajätteen määrä vähenee ja sekajäteastian tyhjennysväliä voi pidentää. Kierrättäminen ei siis tule taloudellisesti kalliimmaksi kuin pelkkä sekajätteen keräys. Naapuruston kanssa voi myös sopia kimppa-astioista, jolloin kustannukset voi jakaa useamman talouden kesken. Jätehuoltomääräys velvoittaa, että biojäteastia on tyhjennettävä kesäisin viikon ja talvisin kahden viikon välein.

Veikko Lehden selkeät lajitteluohjeet tekevät lajittelusta helppoa ja se onnistuu koko perheeltä. Lajitteluohjeet löytyvät osoitteesta veikkolehti.fi

Info, lajitteluohjeet:

Biojäte:

Kaikki keittiössä syntyvät kompostoitavat jätteet, kuten kuivat leivät ja leivonnaiset,

homehtuneet tuotteet, talouspaperi, lautasliinat, pilaantunut liha, kala, hedelmä ja vihannesperkeet ja kuoret, pilaantuneet einekset pahvipakkauksineen, ruoantähteet, kahvin- ja teen porot suodatinpapereineen sekä munankuoret. Nesteet eivät kuulu biojätteisiin.

Muovipakkausjäte:

Muun muassa jogurtti- ja viilipurkit, leikkele-, juusto- ja valmisruokapakkaukset, shampoopullot sekä muoviset pussit ja kääreet. Astiaan eivät kuulu esimerkiksi likaiset tai vaarallisten aineiden jäämiä sisältävät muovipakkaukset, sekä muoviesineet ja -tavarat, jotka eivät ole pakkauksia.

 

 


Hallitus on antanut suosituksen suu-nenäsuojuksen käyttämisestä. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL suosittaa kasvomaskin käyttöä toisten ihmisten suojaamiseksi niiden sairaanhoitopiirien alueella, joissa on esiintynyt koronatartuntoja kahden viime viikon aikana.

Käyttöä suositellaan THL:n ohjeen mukaan seuraavissa tilanteissa ja seuraaville henkilöille:

• Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää. • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella. • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Suosituksen ulkopuolelle jäävät esimerkiksi seuraavat tilanteet:

• Vakiintuneet yhteisöt: Suosituksen ulkopuolelle jäävät tässä vaiheessa tilat ja tilanteet, jossa toistuvasti sama toisilleen tuttu ryhmä kokoontuu sisätiloihin pidemmäksi aikaa. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset harrastusryhmät, päiväkodit ja koulut. Toimistomuotoiset työyhteisöt ovat myös tämän tyyppisiä yhteisöjä. Perusopetuksessa ei anneta suositusta maskin käytöstä myöskään koulukuljetusten aikana tai opetukseen liittyvissä tilanteissa, joissa liikutaan koulun tilojen ulkopuolella. • Tilanteet, joissa turvavälien pitäminen on suojaavien toimien avulla mahdollista (esim. asioinnit kaupoissa): THL:n suosituksen mukaan julkiset tilat ja tilanteet, joissa etäisyyden pitäminen on yleisesti mahdollista, eivät kuulu suosituksen piiriin.

THL:n ohjeen mukaan jokainen hankkii maskinsa itse. Työmatkaliikenteessä tarvittavat maskit ovat veroviranomaisen ohjeen mukaan verovähennyskelpoisia. Kuntien tulee huolehtia, että kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville on saatavissa maskeja ilmaiseksi, jos kunta kuuluu suosituksen voimassaoloalueeseen. Satakunta ja näin ollen myös Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän alue kuuluvat tällä hetkellä suosituksen voimassaoloalueeseen.

Kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien maskien saatavuuden turvaamiseksi PohjoisSatakunnan peruspalvelukuntayhtymän alueella jaetaan makseja seuraavissa jakelupisteissä:

• Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Pomarkun ja Siikaisten peruspalvelukeskuksissa ma ja ke klo 14-15 välisenä aikana • Kankaanpään hyvinvointikeskuksessa ma-pe klo 8-15.

Mikäli et pysty asioimaan jakelupisteessä aukioloaikana, ole yhteydessä omaan peruspalvelukeskukseesi:

• peruspalvelukeskukset, keskitetty ajanvaraus 040 652 4340 • Kankaanpään osalta Hyvinvointikeskus 044 577 3272.

Peruspalvelukeskuksissa ja Hyvinvointikeskuksessa neuvotaan maskin käytössä.


Suomen hallituksen asettamat rajoitustoimet saivat koronaluvut laskuun kesään tultaessa. Myös PoSan alueella epidemiatilanne oli kesällä rauhallinen: karanteeniin asetettiin vain muutamia henkilöitä, ja yksikään koronatesti ei osoittautunut positiiviseksi.

Koronanäytteitä on otettu koko kesän ajan kaikilta lievistäkin oireista kärsineiltä. Etenkin loppukesän allergia- ja flunssapotilaat ovat työllistäneet näytteenottoa niin, että SataDiagin laboratorio ruuhkautui hetkellisesti. Nyt tutkimuskapasiteettiä on lisätty ja sitä tullaan lisäämään entisestään syksyn aikana.

– Matalan kynnyksen testaaminen ja tartunnanjäljitys ovat keskeisimmät ja tehokkaimmat tavat epidemian torjunnassa. Ihmiset käyvät nyt testeissä vähäistenkin oireiden vuoksi, mikä on todella hyvä asia, PoSan ylilääkäri Margit Seppälä kertoo.

Monet palaavat syksyn alettua niin sanottuun normaaliin arkeen: etätyöt päättyvät ja lapset palaavat kouluihin ja päiväkoteihin. Vaikka tilanne vaikuttaa nyt Suomessa hyvältä, on syytä muistaa, ettei pandemia ole vielä ohi. Seppälä kehottaakin välttämään turhaa matkustamista niin ulkomailla kuin kotimaassa. Ulkomailta palattaessa on pysyttävä karanteenissa parin viikon ajan, vaikkei oireita ilmaantuisikaan.

Kaikki terveyspalvelut toimivat normaalisti

PoSa ei ole ajanut alas mitään toimintojaan koronan vuoksi. Kiireelliset ja ei-kiireelliset tapaukset hoidetaan normaaliin tapaan, ja vastaanotolle on turvallista tulla. Kontrollikäyntejä tai perussairauksien hoitoa ei tule laiminlyödä vallitsevasta tilanteesta huolimatta.

– Mikäli oireisiin kuuluu hengitystieoireita, vastaanotolle ei saa tulla. Flunssapoliklinikalle tulee aina soittaa ja varata aika, Seppälä muistuttaa.

Varautuminen toiseen aaltoon jatkuu PoSan toimipisteissä. Ohjeistuksia on päivitetty ja kerrattu, ja tautitilannetta seurataan koko ajan. Testauskapasiteettia kasvatetaan, taudin jäljityskoneisto on valmiina ja hoitojärjestelmä on jo kertaalleen pantu pystyyn. Vaikka kukaan ei vielä tiedäkään mitä syksy tuo tullessaan, on koronaan varauduttu myös sairaanhoitopiirin toimesta.

– Ammattilaisten varautumisen lisäksi ihmiset voivat itse vaikuttaa epidemian etenemiseen. Käsien pesemisen, turvavälien ja hihaan yskimisen pitäisi olla jo tapa, mutta nämä eivät yksin riitä. Esimerkiksi suuria yleisötilaisuuksia kannattaa edelleen välttää. THL:n tartuntajäljityssovellus kannattaa ottaa käyttöön heti syyskuun alussa, Seppälä suosittelee.


Siikaisten kunnanvaltuuston päättämä lasten kotihoidon tuen kuntalisä tulee käyttöön syyskuussa. Kunta on tehnyt Kelan kanssa asiasta sopimuksen eli lisä maksetaan Kelan kautta. Kuntalisä maksetaan kotihoidon tuen hoitorahan korotuksena 1.9.2020 alkaen toistaiseksi.
Kuntalisä maksetaan perheen lasten lukumäärän perusteella perheen nuorimmasta alle 3-vuotiaasta lapsesta 100 e/kk.
Kuntalisän muut ehdot:
- kuntalisä maksetaan, jos vanhempi hoitaa sitä lasta, josta maksetaan kotihoidon tukea
- kuntalisä maksetaan vain perheen nuorimmasta lapsesta, josta maksetaan kotihoidon tukea.

 


UNESCOn hallintoneuvosto on hyväksynyt Lauhanvuori–Hämeenkangas Geoparkin UNESCOn Global Geopark -ohjelmaan ja kansainvälisen verkoston jäseneksi. Länsi-Suomessa kolmen maakunnan alueella sijaitsevasta Geoparkista tuli samalla Suomen toinen UNESCO Global Geopark Rokuan jälkeen.

Lauhanvuori–Hämeenkangas UNESCO Global Geopark sijaitsee Länsi-Suomessa kolmen maakunnan rajaseudulla. Geopark-kuntiin lukeutuvat Kauhajoki, Isojoki ja Karijoki Etelä-Pohjanmaalla, Kankaanpää, Karvia, Honkajoki, Jämijärvi ja Siikainen Satakunnassa sekä Parkano ja Kihniö Pirkanmaalla. Kunnat ovat jo vuosien ajan kehittäneet aluetta kohti UNESCO Global Geopark -verkoston jäsenyyttä tiiviissä yhteistyössä Metsähallituksen, Luonnonvarakeskuksen, yritysten, yhdistysten ja asukkaiden sekä lukuisten muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Siikaisissa geologinen kohde on Haapakeidas. Katselmankallio on saanut talkootyöllä toisen taukopaikan Haapakeitaan toiselle laidalle, Haapajärven erämaatilan. Nyt niiden väliin on merkitty uusi 3,5 kilometrin mittainen luontoreitti. Vielä reitille täytyy varustautua kosteutta sietävillä kengillä, mutta ensi talven aikana kosteimmille kohdille viedään vielä pitkoksia. Tämän jälkeen reitti on helppokulkuinen ja monipuolinen: lehtoa, kangasta, avosuota, majavanpatoja, valtavia muurahaiskekoja…

Lauhanvuori–Hämeenkangas UNESCO Global Geoparkin geologinen pääteema kuvaa maiseman kehitystä muinaisesta vuoristosta nykyiseksi suomaaksi. Suurin osa geokohteista sijaitsee Metsähallituksen alueilla, minkä ansiosta Geopark nojaa Metsähallituksen järjestelmiin, asiakasturvallisuustyöhön ja luonnonsuojelukäytäntöihin.

UNESCO Global Geopark -brändi on matkailijalle laadun tae ja lisää kansainvälistä matkailua alueella. Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark -alueen kansallispuistoissa ovat käyntimäärät Metsähallituksen laskentojen mukaan jo valmisteluvaiheessa viimeisen kolmen vuoden aikana kasvaneet paljon.


KIRPPUTORI TOIMINTATUVALLA AVOINNA TIISTAISIN KLO 8-14
Kankaanpääntie 1 B, Siikainen

Kesäajan toimii myös pihakirppis (säävaraus).
Myynnissä on paljon erilaista tavaraa!
Vaikkapa lahjoiksi on myynnissä Toimintatuvalla valmistettuja uusia tuotteita; neuletöitä, askarteluita, ym.
Myynnissä on myös lasten ja aikuisten vaatteita, (sovitushuone löytyy), erilaisia käsitöitä, lasten leluja ja kaikkea kotiin.

Myyntipaikka on ilmainen. Tällä hetkellä myyntiin mahtuu vain vähäinen määrä pientä tavaraa. Kirpputori toimii itsepalveluperiaatteella. Annamme numeron, jonka merkitset myytävään tuotteen hintalappuun. Myyntiaika on myyjän päätettävissä. Toimintatupa tilittää myyntituotot myyjälle numeroiden perusteella.

Toimintatupa ei luetteloi erikseen mitä tavarat olivat ja millä hinnalla ne myydään. Tavaroiden tulee olla asiakkaan omistamia. Toimintatupa ei ole vastuussa myyntiin jätetyistä tavaroista, mutta pyrkii parhaalla mahdollisella tavalla huolehtimaan niistä.Laitetaan siis tavarat kiertämään. Tuo itsellesi tarpeettomaksi käyneet tuotteet myytäväksi tai tule edullisille ostoksille! Maksu vain käteisellä!

Tervetuloa tutustumaan monipuoliseen valikoimaan ja tekemään edullisia löytöjä!

HUOM! Kirjaston poistokirjoja on edelleen myynnissä Toimintatuvalla kirpputorin aukioloaikana. Poistokirjoja myydään 1 euro/kassillinen.

Terveisin Toimintatuvan väki

 

 


Matonpesupaikka Puhdistamontien varrella on käytettävissä.
Perhekohtaisia KAUSIKORTTEJA (15,00 eur/kpl) saa ostaa
KIRJASTOSTA sen aukioloaikoina (Kankaanpääntie 1 a
Kortti tulee pitää mukana pesupaikalla.
Vesilaitoksen hoitaja toimii matonpesupaikan käytön valvojana.


Tukea voit hakea paperilomakkeella tai sähköisesti. Ohjeistus ja paperilomake on valmiina, sähköinen haku avautuu lähipäivinä.

http://www.siikainen.fi/?page_id=368


https://www.facebook.com/SiikaistenYrittajat/posts/595153611055246?__tn__=K-R


Kunnanhallituksen kokoukset pidetään yleensä Kunnantuvalla maanantaisin klo 9.30 seuraavina päivinä:

20.1
24.2
30.3
27.4
18.5
8.6
24.8
21.9
12.10
9.11
7.12

Lisäksi asioita voidaan tarvittaessa päättää sähköisessä päätöksentekomenettelyssä.

Siikaisten kunnanvaltuuston kokoukset pidetään keskiviikkoisin kello 19 alkaen yleensä Metsätähden ruokasalissa seuraavina päivinä:

4.3 --> siirretty pj:n päätöksellä pidettäväksi 8.4.2020 klo 19
27.5
30.9
18.11
16.12

Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja voivat tarvittaessa muuttaa kokousaikoja. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kuntalain mukaisesti yleisessä tietoverkossa, eli kunnan verkkosivuilla. Verkossa julkaisu toteutetaan yleinen tiedonsaantitarve, salassapito- ja tietosuojanäkökohdat huomioiden.


Siikaisten kunnanvaltuusto valitsi kokouksessaan 29.5.2019 puheenjohtajiston ajalle 1.6.2019-31.5.2021:

Valtuuston puheenjohtaja Tiina Klemelä-Ruohomäki
Valtuuston I varapuheenjohtaja Arja Lehtinen
Valtuuston II varapuheenjohtaja Merja Mäntylä


Tiekunnan kokouksen kutsuminen koolle YksTL 61 §
Kutsuja: toimielin (hoitokunta tai toimitsijamies)
Kutsu: kirjallisena postitse (joiden osoite on tiedossa) tai sähköpostitse tai muulla tietoliikenneyhteydellä (joka ilmoittanut osoitteensa) Tekstiviesti ei ole riittävä. Lehti-ilmoitus kelpaa enää täydentäväksi kutsutavaksi.
Kutsuaika: 2 vk – 2 kk ennen kokousta.

Palkat ja palkkiot verollisia (ennakonpidätys, sotumaksu)
– kulukorvaukset verottomia
– työllä ei voi korvata tiemaksua.

Oikeus oikaisuvaatimukseen YksTL 64 §
Osakkaalla ja muulla asianosaisella on oikeus tehdä oikaisuvaatimus. Siinä vaaditaan, että tehdään uusi päätös, jolla korvataan ja korjataan aiempi päätös. Koskee päätöstä, jonka on tehnyt tiekunnan kokous, perustamiskokous tai toimielin. Oikaisuvaatimuksella on oltava laissa mainittu peruste. Jos päätös; 
– ei ole syntynyt laillisessa järjestyksessä 
– on lain tai tiekunnan sääntöjen vastainen 
– loukkaa hänen oikeuttaa
Oikaisuvaatimus esitetään tiekunnan kokoukselle kirjallisesti 30 pv kuluessa päätöksen tekemisestä. Toimielimellä on aikaa 30 pv vaatimuksen esittämisestä kutsua tiekunnan kokous käsittelemään asiaa. Toimielin voi ratkaista oikaisuvaatimuksen sen itsensä tekemään päätökseen 30 pv kuluessa.

Moitekanne (=valitus) YksTL 65 §
Osakas tai muu asianosainen voi nostaa kanteen käräjäoikeudessa tiekuntaa vastaan, jos; 
– asian käsittelyssä toimittu vastoin yksityistielakia tai tiekunnan sääntöjä 
– päätös on yksityistielain tai sääntöjen vastainen 
– päätös loukkaa hänen oikeuttaan tai osakkaiden yhdenvertaisuutta
Kanne nostetaan siinä käräjäoikeudessa, jonka yhteydessä toimii maaoikeus ja jonka yhteydessä toimivan maaoikeuden tuomiopiirissä tie tai pääosa tiestä sijaitsee. (Varsinais-Suomen käräjäoikeus, Turku) Osakkaan nostettava kanne 3 kk kuluessa päätöksen tekemisestä. Muun asianosaisen nostettava kanne 3 kk kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusta koskevasta päätöksestä nostettava kanne 30 pv kuluessa tiedoksisaannista.

Tien kunnossapito
Tie pidettävä tieosakkaiden liikennetarpeen edellyttämässä kunnossa. Otettava huomioon myös liikenneturvallisuus. Hiekoitus kuuluu talvikunnossapitoon.

Tiekunnan rekisteriseloste-malli
https://www.tieyhdistys.fi/site/assets/files/1380/tiekunnan_tiedonhallinnan_periaatteet.pdf