Ajankohtaista

 

Suunnistuksen SM-kilpailut Siikaisiin 2020! Tapahtuma tuo Siikaisiin noin 3000 suunnistajaa. Järjestelyt ovat mittavat. Järjestelyistä vastaa Siikaisten Sisu ja Kankaanpään suunnistajat. Lisätietoa Taisto Salo 0447201036.


SATULA-hanke (Satakunnassa tulevaisuus lapsissa) on luonut kyselyn lasten, nuorten ja perheiden palveluista. Vastaa kyselyyn lasten, nuorten ja perheiden palveluista Satakunnassa

Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan vuosina 2016-2018 siten, että ne vastaavat nykyistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeita. Ensisijaista uudistuksessa on lapsen etu ja oikeudet sekä vanhemmuuden tuki. Satakunnassa lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelma on osa maakunta- ja sote-uudistusta ja sitä toteuttaa Satakunnassa tulevaisuus lapsissa (SATULA) –hanke yhteistyössä eri ammattilaisten sekä lasten, nuorten ja perheiden kanssa.

Uudistuvien palveluiden tavoitteena on tarjota sopivaa tukea oikeaan aikaan jokaiselle lapselle, nuorelle ja perheelle - lähellä ja osana arkea. Tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää kartoittaa kohderyhmän mielipiteitä ja kokemuksia.

Lasten, nuorten ja vanhempien mielipiteitä tarvitaan niin palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä kuin myös niiden arvioinnissa. SATULA -hankkeessa luodaan toimivia rakenteita lasten, nuorten ja perheiden osallisuuteen.

Tämän kyselyn avulla kerätään satakuntalaisten mielipiteitä ja kokemuksia lasten, nuorten ja perheiden palveluista. Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa palveluiden kehittämiseen.

 


Siikaisten lähipalvelukeskuksen suunnittelutyöryhmä kokoontui Niittyvillassa maanantaina 16.10. Siikaisten kunnanhallitus päätti aiemmin aamupäivällä kokouksessaan osoittaa elinvoimalautakunnan esittämän määrärahan lähipalvelukeskuksen perustamiseksi tarvittaviin muutostöihin Niittyvillassa sekä antoi töiden aloitusluvan. Hammashuollon tilat jätetään tässä vaiheessa paikalleen. Tilat ovat nykyisellään toimivat ja niiden siirto nostaisi kustannuksia huomattavasti. Nykyisen terveysaseman tulevasta muusta käytöstä elinvoimalautakunta keskustelee ja tekee esityksensä suorittamansa kiinteistökatselmuksen jälkeen myöhemmin syksyllä.
Työryhmä kävi keskustelua Posan henkilöstön laatimasta alustavasta toiminnallisesta suunnitelmasta. Sosiaali- ja avoterveydenhuollon henkilöstön ja tilojen osalta on tehty alustava ”lukujärjestys”. Työryhmä keskusteli muutostöistä ja aikataulusta. Riippuen urakan etenemisestä, muutto voisi toteutua joulukuun puolivälissä ennen vuodenvaihteen sulkua tai vaihtoehtoisesti sulun jälkeen.
Käytännössä Niittyvillaan tehdään tie kulkemaan Vanhustalosäätiön rivitalojen takaa, jotta Metsätähden kaunista pihapiiriä ei tarvitse hajottaa. Samalla saadaan myös tarvittavaa pysäköintitilaa. Henkilöstön sisäänkäynti ja paikoitus tulee päiväkodin puolelle.  Nykyinen terassin sisäänkäynti muutetaan lähipalvelukeskuksen sisäänkäynniksi, lisäksi sisätiloihin asennetaan väliovia ja tehdään neuvonta- ja ryhmätilat aulatilaan.
Työryhmä kokoontuu seuraavaksi 4.12. tarkastelemaan töiden ja suunnitelmien etenemistä. Toiveena on, että silloin pystytään tarkemmin määrittelemään muuttoajankohta ja päivämäärä jolloin uusi lähipalvelukeskus avataan kuntalaisille.


SER(sähkö ja elektroniikka)-romua otetaan edelleen vastaan kunnantalon pihalla olevaan konttiin.

Vastaanotosta vastaa ensisijaisesti Toimintatupa. Ma-pe 8.30-11.30 ja 12.30-15.00.
Mikäli emme ole paikalla löytyy avain kunnantalolta kyseisinä aikoina.

Terveisin Toimituvan väki