Ajankohtaista

Elinkeinopalvelut tarjoaa yritystoimintaa harkitseville ja aloittaville yrittäjille Minustako yrittäjä? – infon tiistaina 8.12.2020 klo 13.00 – 15.00 verkon välityksellä.
Tilaisuudessa Satakunnan TE-toimistosta Eino Mäkinen kertoo starttirahasta ja sen jälkeen jatketaan seuraavien asioiden parissa:
- yrittäjyys
- yritysidea
- liiketoimintasuunnitelma/-malli
- rahoitus
- yritysmuodot
- rahoituksen järjestäminen
- verotus
- vakuutukset
Näiden lisäksi käydään läpi mm. sivutoimista yrittäjyyttä, laskutuspalveluita ja osallistujat voivat ilmoittautuessaan esittää myös omia toiveitaan.
Osallistumislinkki tilaisuuteen lähetetään sähköpostilla, joten ilmoittautuminen Marille sähköpostiin mari.raukola@kankaanpaa.fi

Koulussa joudutaan vuosittain puuttumaan oppilaiden liikennekäyttäytymiseen ja erityisesti moottoriajoneuvoilla liikkumiseen liikenteessä. Yleensä ongelmat ovat asiasta keskustelun jälkeen vähentyneet, vaikkakaan eivät kokonaan poistuneet. Kuluvan syksyn aikana omilla moottoriajoneuvoillaan koulussa käyvät oppilaat ovat aiheuttaneet tavallista enemmän vaaratilanteita itselleen ja muille. Perinteisten mopojen lisäksi oppilaiden käytössä on myös erilaisia mönkijöitä ja traktoreita. Mitä isompi ajoneuvo, sitä vakavammat ovat seuraukset vahingon sattuessa.

Turvallisuuteen liittyviä ongelmia on ollut erityisesti liikuntahallin pysäköintialueella, joka on koulun ja vapaa-aikatoimen henkilökunnan ja oppilaiden sekä liikuntahallilla ja kenttäalueilla asioijien käytössä. Edellä mainitun pysäköintialueen välittömässä läheisyydessä on kuuden koulukuljetusauton pysäkkipaikat, ja näin ollen alueella liikkuu koulun alkamis- ja päättymisaikaan eri-ikäisiä ja erikokoisia oppilaita, joista ainakin osalla ympäristössä olevien vaaratekijöiden havainnointikyky on vielä puutteellinen.  Näin ollen alueella liikuttaessa pitäisi noudattaa erityistä varovaisuutta. Lukuisista keskusteluista ja puhutteluista huolimatta viesti ei kuitenkaan ole mennyt perille. Oppilaat ajavat alueella aivan liian kovalla vauhdilla, ja erityisesti mopoilla tehdään vaarallisia ja liikenteeseen kuulumattomia temppuja. Lisäksi ajattelemattomuutta tai piittaamattomuutta osoittaa myös se, että näillä moottoriajoneuvoilla on rullattu alueen nurmikoita, jotka ovat runsaista sateista johtuen erityisen vahingoittumisherkkiä.

Oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuudesta vastaavana viranhaltijana yhtenäiskoulun rehtori on joutunut ryhtymään asiassa järeämpiin toimenpiteisiin. Siikaisten kunnan johtoryhmä on 25.11.2020 päättänyt, että maanantaista 30.11. alkaen oppilaiden moottoriajoneuvojen pysäköintipaikaksi osoitetaan vanhan kunnanviraston pihassa oleva parkkipaikka.  Liikuntahallin parkkipaikka jää ainoastaan koulun ja vapaa-aikatoimen henkilökunnan sekä liikuntahallin kenttäalueiden käyttäjien parkkipaikaksi. Järjestely tullaan osoittamaan myös liikennemerkein.

Jos oma nuorenne käy koulussa jollakin moottoriajoneuvolla, toivomme, että keskustelette liikenneturvallisuuteen liittyvistä asioista myös kotona. Jos oppilas aiheuttaa toiminnallaan onnettomuuden, josta on vakavat seuraukset hänelle itselleen tai jollekin toiselle onnettomuudessa mukana olevalle, siitä tulee elinikäinen taakka, joka voi pilata hänen koko elämänsä. Parempi toimia ennakolta kuin vasta sitten, kun vahinko on jo tapahtunut.


Kuntavaalit lähestyvät. Valtuusto päättää kunnan tulevaisuudesta. Valtuustokausi kestää kesästä 2021 kesään 2025. Valtuustokauden aikana koemme ehkä suurimman hallinnon uudistuksen kuntakentän historiassa. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä palotoimi erkaantuvat kunnan tehtävistä.  Kunnan tehtävät muuttuvat ja rahoitus on yhä tiukemmalla molemmilla, kunnilla ja maakunnilla.
Hallintouudistuksen jälkeen sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään kokonaan maakunnallisesti ja Pohjois-Satakunnan yhteistyö tältä osin loppuu. Pelastustoimi on jo nyt maakunnallisesti järjestetty. Vaikka isot tehtävät ja vastuut siirtyvät maakuntaan, Siikaisten kunta on liian pieni, jotta se voisi tehdä kaiken jäljelle jäävän itse tai yksin jatkossakaan.

Kunnan toiminnan ytimessä on muutoksen jälkeen sivistyspalvelut ja maankäyttö. Kunta voi järjestää palveluita yhteistyössä muiden kuntien kanssa sekä hyödyntää yrityksiä ja yhdistyksiä toiminnan tukena. Jos kunta tekee asioita, jotka kuuluvat yleisesti yritystoiminnan piiriin, eli toimii markkinoilla, tulee kunnan yhtiöittää toimintansa.
Tällä hetkellä Siikaisten kunta järjestää ja ylläpitää itse koulun, päiväkodin, kirjaston sekä hoitaa rakennusvalvonnan ja maankäytön asiat. Näiden järjestäminen on tarkkaan laissa säädetty. Kunnalla on kevyempiä velvoitteita myös liikunta- ja nuorisotyöhön sekä kulttuurin edistämiseen, missä tukeudutaan vahvasti paikallisiin yhdistyksiin. Asemakaava-alueella kunta vastaa teiden kunnossapidosta, mutta konkreettisen työt tekevät paikalliset yrittäjät.
Siikaisten kunta omistaa tällä hetkellä ne kiinteistöt, missä se järjestää palveluita. Lisäksi Siikaisten kunnalla on vuokra-asuntoja.  Kunta hoitaa pitkälle kiinteistöhuollon ja isännöinnin itse. Kiinteistö- ja tila-asiat voisi järjestää kunnassa toisinkin, mutta tämä edellyttäisi nykyistä vahvempaa yksityisen tai kolmannen sektorin toimintaa.  Valtio ja osa kunnista on luopunut kokonaan tai osittain kiinteistöjen omistuksesta ja toimii vuokratiloissa. Asuntojen vuokraus taas on markkinaehtoista toimintaa, joten tavallisista vuokra-asunnoista on kunnissa pitkälti luovuttu tai toiminta yhtiöitetty. Palveluasumiseen tarkoitettua asuntokantaa omistetaan osin edelleen yleisesti kunnissa, tai osa on kilpailutettu yksityiselle sektorille.
Kansalaisopisto on pitkään järjestetty yhdessä Merikarvian kanssa. Merikarvian kunnan kanssa Siikaisten kunnalla on sopimus myös jätevesien käsittelystä sekä veden myynnistä. Porin yhteistoiminta-alue vastaa maaseutuhallinnon palveluista ja Porin kaupunki jätehuollosta. Kankaanpäästä ostetaan yritysten neuvontapalvelut.

Osallistu ja vaikuta kunnan tulevaisuuden tekemiseen!
Vastaa kuntakyselyyn ja äänestä kuntavaaleissa. Kysely on lähetetty joka kotiin Kuntauutisten 26.11.2020 ilmestyneessä numerossa. Kyselyn voi täyttää osittain. Voit täyttää kyselyn paperilla, leikata irti ja tuoda Kunnantuvan postilaatikkoon, skannata kunnan kirjaamoon tai kirjoittaa vapaamuotoisesti terveisesi osoitteeseen kirjaamo@siikainen.fi.

Tästä Kuntastrategiasivulle

Tästä suoraan kyselyyn

 


Tänään 25.11.20 on todettu PoSan alueella uusi COVID -infektioon sairastunut. Tartunta on saatu ulkopaikkakunnalta viime viikolla. Sairastunut on  tartuttavuusaikanaan asioinut seuraavissa paikoissa

  • Lauantaina 21.11.20 klo 19.00 - 21.00 Karvian Marjasuon kylätalo
  • Lauantaina 21.11.20 klo 21.50 - 00.20 ravintola Harakassa Honkajoella

Kyseisinä aikoina näissä tiloissa olleet ovat saattaneet altistua COVID-infektiolle.

PoSan tartunnanjäljittäjät  ovat tehneet kontaktinjäljitykset ja lähikontaktit on saatu jäljitettyä ja heidät asetetaan karanteeniin. Kyseisenä ajankohtana samoissa paikoissa asioineiden tulee tarkkailla tilannettaan ja mikäli ilmaantuu vähäisiäkin koronavirusinfektioon viittaavia oireita, tulee hakeutua testiin omaan terveyskeskukseen. Tyypillisiä oireita ovat kuume yskä, nuha, kurkkukipu, maku- tai hajuhäiriö tai joskus ripuli.

Oireettomia henkilöitä ei ole syytä tutkia.

Käytössä oleva koronavilkku saattaa hälyttää altistumisen seurauksena.

Ravintola Harakan omistajat ovat myös altistuneet COVID -infektiolle ja heidät joudutaan asettamaan karanteeniin ja karanteenin ajan ravintola on suljettu, 25.11-1.12.20.

Kumpaankaan tilaan tai tilojen omistajiin sinänsä ei liity tartuntariskiä.


”Kun etsin netistä tietoa Siikaisista, osui silmiini kartta. Kuntarajat näyttivät minun silmiini heti lehdeltä, ja kun tutustuin kuntaan enemmän, sain vaikutelman, että teillä todella on luonto lähellä”, sanoo kilpailun voittaja, iisalmelainen freelance-graafikko Aku Tuovinen.Aku kertoo logojen suunnittelun alkaneen noin 15 vuotta sitten harrastuksesta, hän on aiemmin osallistunut moniin yritysten ja yhteisöjen logokilpailuihin ja kun menestystäkin alkoi tulla, harrastuksesta tuli työ. Muutamien viime vuosien ajan hän on tehnyt graafisia töitä eri toimeksiantajille freelancerina ja kilpailut ovat jääneet. Kun korona vei viime kevään työt, oli taas aikaa muuhunkin. Siikaisten kilpailu oli muutaman vuoden tauon jälkeen ensimmäinen, johon hän osallistui.

Aku etsi tietoa Siikaisten kunnasta ja siikaislaisista netistä. Itäsuomalaisen maalaiskylästä kotoisin olevan oli lopulta helppo samaistua pieneen länsisuomalaiseen maaseutupitäjään. Ei Suomi loppujen lopuksi niin erilainen ole. Vaikka, olisi sitä tietoa voinut enemmänkin löytyä. Päällimmäisenä hänelle jäi mieleen yhteisöllisyys ja luonto. Aku on totta kai iloinen, että hänen ehdotuksensa miellytti raatia. Hän sanoo kilpailutöiden olevan aina arvoituksellisempia kuin tavanomaisten suunnittelutöiden. Tavallisesti tilaajan kanssa käydään useita keskusteluja ja työ jatkuu vielä ensimmäisten ideoiden ja luonnosten pohjalta, kilpailussa vuorovaikutusta ei ole.

Siikaisten kunta julisti logokilpailun ensi vuonna vietettävän 150-vuotis juhlavuoden kunniaksi. Logoa on tarkoitus käyttää jatkossa viestinnässä ja markkinoinnissa. Kilpailuun osallistui 25 hyvin erilaista ehdotusta, ehdotusten tekijöitä oli eri puolilta Suomea. Kilpailun raadin muodosti juhlavuoden koordinaatioryhmä poislukien ryhmän sihteeri. Työt arvioitiin nimettöminä. Ensimmäiselle kierrokselle valikoitui 11 työtä, mikä kuvaa arvioinnin vaikeutta. Lopulta pöydällä oli kaksi ehdotusta, joista kuntakarttaan perustuvat lehti vei voiton. Koko tuomaristo oli voittajatyön takana, vaikka henkilökohtaisia voittajaehdokkaita olisi jäsenillä ollut muitakin.

Kartta työn pohjana sykähdytti, vastakin kun onnistuneet suunnistuksen SM-kisat olivat vielä tuoreessa muistissa. Myös vihreän lehden sävyt ja kunnan eri osiin yltävät elämän suonet viehättivät voittajatyössä. Logo teksteineen oli myös selkeä ja toimii eri taustoilla, värillä ja mustavalkoisena, siis helposti käyttöönotettavissa eri viestinnän ja markkinoinnin tarkoituksiin.


PoSan alueella on todettu uusi koronatartunta viikonloppuna. Tartunta on saatu Pirkanmaalta yli viikko sitten. Sairastunut on hyväkuntoinen ja kotihoidossa eristettynä. Jo ennen eristyspäätöstä sairastunut on ollut flunssaoireiden vuoksi omaehtoisessa karanteenissa. Sairastumiseen liittyy parikymmentä altistunutta, jotka kaikki on tavoitettu ja asetettu karanteeniin, altistuneet ovat oireettomia, toistaiseksi kukaan heistä ei ole sairastunut. Altistuneista on otettu COVID-näytteitä ja kaikki vastaukset ovat olleet negatiivisia. Myös perhepiirin näytteet ovat negatiivisia, eivätkä he ole altistaneet tai tartuttaneet muita. Tartunnanjäljitys on onnistunut ja tartuntaketjut on katkaistu. Uusia sairastumisia ei ole enää odotettavissa.

Mistä voidaan olla varmoja, ettei koronaan sairastunut tartuta tautia enää siinä vaiheessa, kun hän on oireeton ?

Taudin herättämää puolustusreaktiota ja tartuttavuutta on tutkittu. Siihen perustuvat eristyskäytännöt, joissa sairastunut on erityksessä aina vähintään viikon, mutta silloin hänen on pitänyt olla jo vähintään kaksi päivää oireeton. Eristys on pidempi, jos oireet jatkuvat. Kahta viikkoa pidempään tauti ei kuitenkaan ole tartuttava. Perhepiiri asetetaan karanteeniin kahdeksi viikoksi laskien viimeisestä altistumispäivästä.

PoSan tilanne on on epidemian suhteen edelleen hyvä, todettu tartunta on 4. alueella. Satakunnan tilanne maakunnan tasolla on myös hyvä, mutta esim. Raumalla tilanne on jo vakavampi, Raumalla epidemia on kiihtymisvaiheessa.

Uskon, että epidemia jossain vaiheessa PoSan alueella laajenee, ja tartuntoja tulee enemmän, mutta kukaan ei tiedä, milloin ja kuinka laajaksi epidemia kehittyy. Omalla käytöksellämme ja hygieniaohjeita noudattamalla pystymme epidemian laajenemista ehkäisemään. Jokaisen ( poislukien varhaiskasvatus ) on hakeuduttava koronatestiin pikaisesti jo vähäisilläkin flunssaoireilla. Vaikka syksy on tyypillistä flunssa-aikaa, ilman negatiivista korona-testivastausta kukaan ei voi sanoa sairastavansa "vain tavallista syysflunssaa". Emme voi hyvästä tämänhetkisestä tilanteesta huolimatta tuudittautua siihen, etteikö PoSan alueelle epidemiaa tulisi.

Aamun uutisissa kerrottiin, että rokote saadaan käyttöön viimeistään alkuvuodesta ja rokotusvastetta voidaan odottaa ensi kesästä alkaen ja vasta ensi talvena epidemian uskotaan olevan hallinnassa. Meidän on jaksettava sinnitellä ja jatkaa suositusten noudattamista vielä vuosi: hyvä käsihygienia, oikea yskimistekniikka, turvavälit, flunssaisena jäädään kotiin ja hakeudutaan korona-testiin. Jos turvavälejä ei voida noudattaa, käytetään suu-nenäsuojaa. Koronaväsymystä on näkyvissä, mutta nyt vielä pitää jaksaa - pitää jaksaa, kunnes rokottamisella saadaan pandemia sammumaan.

Jokaisen kuntalaisen on syytä ladata älypuhelimeensa koronavilkku -sovellus, joka helpottaa altistuneiden jäljittämistä ja nopeuttaa tartuntaketjujen katkaisua ja ehkäisee epidemian laajenemista.

Margit Seppälä
TT-vastaava lääkäri, Ylilääkäri
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä


Haemme toimisto- ja palvelutehtävien tulevaisuuden tekijää. Tehtävässä korostuvat henkilön viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, motivaatio sekä kannustava ote ihmisten kanssa työskentelyyn. Näet tehtävien monipuolisuuden työn kiinnostavuutta lisäävänä tekijänä.
Siikaisten kunnan tiiviissä, noin 40 hengen työyhteisössä korostuvat vastuullisuus ja yhteisöllisyys, kuntalaisista välittäminen ja yhteen hiileen puhaltaminen.
Hallintosihteerin tehtäväsisältö on kunnassa osittain uusi, ja se vastaa kuntien muuttuneeseen toimintaympäristöön ja lainsäädäntöön. Työskentelet keskushallinnossa, mutta teet tiivistä yhteistyötä muiden toimialojen kanssa ja olet valmis auttamaan tarvittaessa myös oman tehtäväalueen yli. Kunnassa on lisäksesi kaksi muuta hallintosihteeriä, joiden vastuualueet painottuvat tekniseen ja sivistyksen toimialueisiin.

Hallintosihteerin tehtäväkokonaisuus:

- kunnan yleiset neuvontapalvelut (kuntalaiset, matkailijat, vapaa-ajanasukkaat)
- valtionhallinnon asiointipisteen tehtävät
- digitaalisten palveluiden käyttöönoton edistäminen ja kuntalaisten digineuvonta
- kunnan hyvinvointikertomuksen kokoaminen ja kuntalaisen hyvinvoinnin ja terveyden
tukeminen; erityisvastuualue vapaaehtoistoiminta sekä vanhus- ja vammaisneuvosto
- verkkosivujen ylläpito sekä niiden saavutettavuuden varmistaminen
- graafisen materiaalin taitto ja toimittaminen
- kunnan muun näkyvyyden kehittäminen, erityisesti sosiaalisen median viestintä- ja
markkinointikanavat
- tapahtumien/ teemakampanjoiden järjestäminen

Arvostamme tehtävään soveltuvaa koulutusta ja kokemusta (esim. amk-tutkinto).
Tehtävä täytetään 1.2.2021 alkaen. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Työsuhde on vakituinen. Palkkaus KVTES, Toimistoalan vaativat ammattitehtävät ja ammattitehtävät (01TOI060), tehtäväkohtainen palkka 2351.34 € /kk. Siikaisten kunta on savuton työnantaja.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen 3.12.2020 mennessä Siikaisten kunnan kirjaamoon, kirjaamo@siikainen.fi


KUTSU

Kunnanvaltuuston kokous pidetään 11.11.2020 kello 19 alkaen Metsätähdessä

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

  • 23 Veroprosenttien määrääminen vuodelle 2021
  • 24 Eropyyntö luottamustoimista
  • 25 Eropyyntö kunnan luottamustoimista
  • 26 Lisämäärärahat
  • 27 Kunnan valtionosuuksien ja verotulojen muutokset v.2020
  • 28 Muut esille tulevat asiat

Kokouskutsu ja esityslista on julkaistu kunnan verkkosivuilla 4.11.2020


Vesilaitoksen taksat muuttuvat 1.1.2021, jonka vuoksi mittarilukemien
ilmoittaminen on erittäin tärkeää. Jos kuluttaja ei ilmoita vesimittarin
lukemaa määräaikaan mennessä, käytämme arviolukemaa kuin se olisi todellinen lukema.
Mittarinlukemakortit postitetaan kuluttajille marraskuun aikana.
Lukeman voi ilmoittaa myös nettisivuilla olevalla lomakkeella tai s-postilla tuija.katajisto@siikainen.fi

Uudet taksat ja lukeman ilmoituslomake löytyvät nettisivuilta osoitteesta www.siikainen.fi/palvelut/vesi ja viemäri


Veikko Lehti Oy aloittaa bio- ja muovijätteen keräyksen Merikarvialla, Siikaisissa ja Pomarkussa.

Veikko Lehti laajentaa asuinkiinteistöjen bio- ja muovijätteen keräyksen myös Merikarvian, Siikaisten ja Pomarkun alueille. Lajittelun myötä tehostetaan jätteiden kierrätystä.

Lajittelu tuo tehokkuutta jätteiden hyötykäyttöön

Kotitalouksilla on nyt mahdollisuus tilata Veikko Lehdeltä bio- ja muovijätteille omat jäteastiat. Näin ollen kotitalouden jätteet eivät mene enää kaikki samaan sekajäteastiaan ja jätteiden hyötykäyttö tehostuu. Kotitalouksien muovipakkaukset kerättiin aiemmin energiajätteenä ja vuoden 2019 alusta lähtien se vaihtui Satakunnassa muovipakkausten keräykseen.

Veikko Lehti toimittaa lajitellut bio- että muovijätteet kierrätykseen. Oikein lajitellut pakkausmuovijätteet voidaan hyödyntää raaka-aineena uusien tuotteiden valmistamisessa. Biojäte sisältää hyödyntämiskelpoisia ravinteita sekä energiaa, jotka saadaan talteen erilliskerätystä biojätteestä. Kerätty biojäte kaasutetaan, jolloin saadaan aikaan metaania. Metaani voidaan jalostaa liikennepolttoaineeksi tai sähköksi ja lämmöksi. Kaasutusprosessin tuotteena syntyy myös kierrätyslannoitteita, jotka ovat hyödynnettävissä viljelykäytössä. Kierrätetyt jätemateriaalit säästävät neitseellisiä raaka-aineita ja vähentävät fossiilisen energian käyttöä.

Miten jätteiden lajittelu näkyy kotitalouden arjessa?

 Lajittelua varten jokaiselle jätejakeelle tarvitaan oma keräysastia. Lajittelemalla bio- ja muovijätteet omiin jäteastioihin, sekajätteen määrä vähenee ja sekajäteastian tyhjennysväliä voi pidentää. Kierrättäminen ei siis tule taloudellisesti kalliimmaksi kuin pelkkä sekajätteen keräys. Naapuruston kanssa voi myös sopia kimppa-astioista, jolloin kustannukset voi jakaa useamman talouden kesken. Jätehuoltomääräys velvoittaa, että biojäteastia on tyhjennettävä kesäisin viikon ja talvisin kahden viikon välein.

Veikko Lehden selkeät lajitteluohjeet tekevät lajittelusta helppoa ja se onnistuu koko perheeltä. Lajitteluohjeet löytyvät osoitteesta veikkolehti.fi

Info, lajitteluohjeet:

Biojäte:

Kaikki keittiössä syntyvät kompostoitavat jätteet, kuten kuivat leivät ja leivonnaiset,

homehtuneet tuotteet, talouspaperi, lautasliinat, pilaantunut liha, kala, hedelmä ja vihannesperkeet ja kuoret, pilaantuneet einekset pahvipakkauksineen, ruoantähteet, kahvin- ja teen porot suodatinpapereineen sekä munankuoret. Nesteet eivät kuulu biojätteisiin.

Muovipakkausjäte:

Muun muassa jogurtti- ja viilipurkit, leikkele-, juusto- ja valmisruokapakkaukset, shampoopullot sekä muoviset pussit ja kääreet. Astiaan eivät kuulu esimerkiksi likaiset tai vaarallisten aineiden jäämiä sisältävät muovipakkaukset, sekä muoviesineet ja -tavarat, jotka eivät ole pakkauksia.

 

 


Hallitus on antanut suosituksen suu-nenäsuojuksen käyttämisestä. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL suosittaa kasvomaskin käyttöä toisten ihmisten suojaamiseksi niiden sairaanhoitopiirien alueella, joissa on esiintynyt koronatartuntoja kahden viime viikon aikana.

Käyttöä suositellaan THL:n ohjeen mukaan seuraavissa tilanteissa ja seuraaville henkilöille:

• Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää. • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella. • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Suosituksen ulkopuolelle jäävät esimerkiksi seuraavat tilanteet:

• Vakiintuneet yhteisöt: Suosituksen ulkopuolelle jäävät tässä vaiheessa tilat ja tilanteet, jossa toistuvasti sama toisilleen tuttu ryhmä kokoontuu sisätiloihin pidemmäksi aikaa. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset harrastusryhmät, päiväkodit ja koulut. Toimistomuotoiset työyhteisöt ovat myös tämän tyyppisiä yhteisöjä. Perusopetuksessa ei anneta suositusta maskin käytöstä myöskään koulukuljetusten aikana tai opetukseen liittyvissä tilanteissa, joissa liikutaan koulun tilojen ulkopuolella. • Tilanteet, joissa turvavälien pitäminen on suojaavien toimien avulla mahdollista (esim. asioinnit kaupoissa): THL:n suosituksen mukaan julkiset tilat ja tilanteet, joissa etäisyyden pitäminen on yleisesti mahdollista, eivät kuulu suosituksen piiriin.

THL:n ohjeen mukaan jokainen hankkii maskinsa itse. Työmatkaliikenteessä tarvittavat maskit ovat veroviranomaisen ohjeen mukaan verovähennyskelpoisia. Kuntien tulee huolehtia, että kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville on saatavissa maskeja ilmaiseksi, jos kunta kuuluu suosituksen voimassaoloalueeseen. Satakunta ja näin ollen myös Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän alue kuuluvat tällä hetkellä suosituksen voimassaoloalueeseen.

Kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien maskien saatavuuden turvaamiseksi PohjoisSatakunnan peruspalvelukuntayhtymän alueella jaetaan makseja seuraavissa jakelupisteissä:

• Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Pomarkun ja Siikaisten peruspalvelukeskuksissa ma ja ke klo 14-15 välisenä aikana • Kankaanpään hyvinvointikeskuksessa ma-pe klo 8-15.

Mikäli et pysty asioimaan jakelupisteessä aukioloaikana, ole yhteydessä omaan peruspalvelukeskukseesi:

• peruspalvelukeskukset, keskitetty ajanvaraus 040 652 4340 • Kankaanpään osalta Hyvinvointikeskus 044 577 3272.

Peruspalvelukeskuksissa ja Hyvinvointikeskuksessa neuvotaan maskin käytössä.


Suomen hallituksen asettamat rajoitustoimet saivat koronaluvut laskuun kesään tultaessa. Myös PoSan alueella epidemiatilanne oli kesällä rauhallinen: karanteeniin asetettiin vain muutamia henkilöitä, ja yksikään koronatesti ei osoittautunut positiiviseksi.

Koronanäytteitä on otettu koko kesän ajan kaikilta lievistäkin oireista kärsineiltä. Etenkin loppukesän allergia- ja flunssapotilaat ovat työllistäneet näytteenottoa niin, että SataDiagin laboratorio ruuhkautui hetkellisesti. Nyt tutkimuskapasiteettiä on lisätty ja sitä tullaan lisäämään entisestään syksyn aikana.

– Matalan kynnyksen testaaminen ja tartunnanjäljitys ovat keskeisimmät ja tehokkaimmat tavat epidemian torjunnassa. Ihmiset käyvät nyt testeissä vähäistenkin oireiden vuoksi, mikä on todella hyvä asia, PoSan ylilääkäri Margit Seppälä kertoo.

Monet palaavat syksyn alettua niin sanottuun normaaliin arkeen: etätyöt päättyvät ja lapset palaavat kouluihin ja päiväkoteihin. Vaikka tilanne vaikuttaa nyt Suomessa hyvältä, on syytä muistaa, ettei pandemia ole vielä ohi. Seppälä kehottaakin välttämään turhaa matkustamista niin ulkomailla kuin kotimaassa. Ulkomailta palattaessa on pysyttävä karanteenissa parin viikon ajan, vaikkei oireita ilmaantuisikaan.

Kaikki terveyspalvelut toimivat normaalisti

PoSa ei ole ajanut alas mitään toimintojaan koronan vuoksi. Kiireelliset ja ei-kiireelliset tapaukset hoidetaan normaaliin tapaan, ja vastaanotolle on turvallista tulla. Kontrollikäyntejä tai perussairauksien hoitoa ei tule laiminlyödä vallitsevasta tilanteesta huolimatta.

– Mikäli oireisiin kuuluu hengitystieoireita, vastaanotolle ei saa tulla. Flunssapoliklinikalle tulee aina soittaa ja varata aika, Seppälä muistuttaa.

Varautuminen toiseen aaltoon jatkuu PoSan toimipisteissä. Ohjeistuksia on päivitetty ja kerrattu, ja tautitilannetta seurataan koko ajan. Testauskapasiteettia kasvatetaan, taudin jäljityskoneisto on valmiina ja hoitojärjestelmä on jo kertaalleen pantu pystyyn. Vaikka kukaan ei vielä tiedäkään mitä syksy tuo tullessaan, on koronaan varauduttu myös sairaanhoitopiirin toimesta.

– Ammattilaisten varautumisen lisäksi ihmiset voivat itse vaikuttaa epidemian etenemiseen. Käsien pesemisen, turvavälien ja hihaan yskimisen pitäisi olla jo tapa, mutta nämä eivät yksin riitä. Esimerkiksi suuria yleisötilaisuuksia kannattaa edelleen välttää. THL:n tartuntajäljityssovellus kannattaa ottaa käyttöön heti syyskuun alussa, Seppälä suosittelee.


Siikaisten kunnanvaltuuston päättämä lasten kotihoidon tuen kuntalisä tulee käyttöön syyskuussa. Kunta on tehnyt Kelan kanssa asiasta sopimuksen eli lisä maksetaan Kelan kautta. Kuntalisä maksetaan kotihoidon tuen hoitorahan korotuksena 1.9.2020 alkaen toistaiseksi.
Kuntalisä maksetaan perheen lasten lukumäärän perusteella perheen nuorimmasta alle 3-vuotiaasta lapsesta 100 e/kk.
Kuntalisän muut ehdot:
- kuntalisä maksetaan, jos vanhempi hoitaa sitä lasta, josta maksetaan kotihoidon tukea
- kuntalisä maksetaan vain perheen nuorimmasta lapsesta, josta maksetaan kotihoidon tukea.

 


UNESCOn hallintoneuvosto on hyväksynyt Lauhanvuori–Hämeenkangas Geoparkin UNESCOn Global Geopark -ohjelmaan ja kansainvälisen verkoston jäseneksi. Länsi-Suomessa kolmen maakunnan alueella sijaitsevasta Geoparkista tuli samalla Suomen toinen UNESCO Global Geopark Rokuan jälkeen.

Lauhanvuori–Hämeenkangas UNESCO Global Geopark sijaitsee Länsi-Suomessa kolmen maakunnan rajaseudulla. Geopark-kuntiin lukeutuvat Kauhajoki, Isojoki ja Karijoki Etelä-Pohjanmaalla, Kankaanpää, Karvia, Honkajoki, Jämijärvi ja Siikainen Satakunnassa sekä Parkano ja Kihniö Pirkanmaalla. Kunnat ovat jo vuosien ajan kehittäneet aluetta kohti UNESCO Global Geopark -verkoston jäsenyyttä tiiviissä yhteistyössä Metsähallituksen, Luonnonvarakeskuksen, yritysten, yhdistysten ja asukkaiden sekä lukuisten muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Siikaisissa geologinen kohde on Haapakeidas. Katselmankallio on saanut talkootyöllä toisen taukopaikan Haapakeitaan toiselle laidalle, Haapajärven erämaatilan. Nyt niiden väliin on merkitty uusi 3,5 kilometrin mittainen luontoreitti. Vielä reitille täytyy varustautua kosteutta sietävillä kengillä, mutta ensi talven aikana kosteimmille kohdille viedään vielä pitkoksia. Tämän jälkeen reitti on helppokulkuinen ja monipuolinen: lehtoa, kangasta, avosuota, majavanpatoja, valtavia muurahaiskekoja…

Lauhanvuori–Hämeenkangas UNESCO Global Geoparkin geologinen pääteema kuvaa maiseman kehitystä muinaisesta vuoristosta nykyiseksi suomaaksi. Suurin osa geokohteista sijaitsee Metsähallituksen alueilla, minkä ansiosta Geopark nojaa Metsähallituksen järjestelmiin, asiakasturvallisuustyöhön ja luonnonsuojelukäytäntöihin.

UNESCO Global Geopark -brändi on matkailijalle laadun tae ja lisää kansainvälistä matkailua alueella. Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark -alueen kansallispuistoissa ovat käyntimäärät Metsähallituksen laskentojen mukaan jo valmisteluvaiheessa viimeisen kolmen vuoden aikana kasvaneet paljon.


KIRPPUTORI TOIMINTATUVALLA AVOINNA TIISTAISIN KLO 8-14
Kankaanpääntie 1 B, Siikainen

Kesäajan toimii myös pihakirppis (säävaraus).
Myynnissä on paljon erilaista tavaraa!
Vaikkapa lahjoiksi on myynnissä Toimintatuvalla valmistettuja uusia tuotteita; neuletöitä, askarteluita, ym.
Myynnissä on myös lasten ja aikuisten vaatteita, (sovitushuone löytyy), erilaisia käsitöitä, lasten leluja ja kaikkea kotiin.

Myyntipaikka on ilmainen. Tällä hetkellä myyntiin mahtuu vain vähäinen määrä pientä tavaraa. Kirpputori toimii itsepalveluperiaatteella. Annamme numeron, jonka merkitset myytävään tuotteen hintalappuun. Myyntiaika on myyjän päätettävissä. Toimintatupa tilittää myyntituotot myyjälle numeroiden perusteella.

Toimintatupa ei luetteloi erikseen mitä tavarat olivat ja millä hinnalla ne myydään. Tavaroiden tulee olla asiakkaan omistamia. Toimintatupa ei ole vastuussa myyntiin jätetyistä tavaroista, mutta pyrkii parhaalla mahdollisella tavalla huolehtimaan niistä.Laitetaan siis tavarat kiertämään. Tuo itsellesi tarpeettomaksi käyneet tuotteet myytäväksi tai tule edullisille ostoksille! Maksu vain käteisellä!

Tervetuloa tutustumaan monipuoliseen valikoimaan ja tekemään edullisia löytöjä!

HUOM! Kirjaston poistokirjoja on edelleen myynnissä Toimintatuvalla kirpputorin aukioloaikana. Poistokirjoja myydään 1 euro/kassillinen.

Terveisin Toimintatuvan väki

 

 


Tukea voit hakea paperilomakkeella tai sähköisesti. Ohjeistus ja paperilomake on valmiina, sähköinen haku avautuu lähipäivinä.

http://www.siikainen.fi/?page_id=368


https://www.facebook.com/SiikaistenYrittajat/posts/595153611055246?__tn__=K-R


Kunnanhallituksen kokoukset pidetään yleensä Kunnantuvalla maanantaisin klo 9.30 seuraavina päivinä:

20.1
24.2
30.3
27.4
18.5
8.6
24.8
21.9
12.10
2.11
7.12

Lisäksi asioita voidaan tarvittaessa päättää sähköisessä päätöksentekomenettelyssä.

Siikaisten kunnanvaltuuston kokoukset pidetään keskiviikkoisin kello 19 alkaen yleensä Metsätähden ruokasalissa seuraavina päivinä:

4.3 --> siirretty pj:n päätöksellä pidettäväksi 8.4.2020 klo 19
27.5
30.9
11.11
16.12

Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja voivat tarvittaessa muuttaa kokousaikoja. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kuntalain mukaisesti yleisessä tietoverkossa, eli kunnan verkkosivuilla. Verkossa julkaisu toteutetaan yleinen tiedonsaantitarve, salassapito- ja tietosuojanäkökohdat huomioiden.


Siikaisten kunnanvaltuusto valitsi kokouksessaan 29.5.2019 puheenjohtajiston ajalle 1.6.2019-31.5.2021:

Valtuuston puheenjohtaja Tiina Klemelä-Ruohomäki
Valtuuston I varapuheenjohtaja Arja Lehtinen
Valtuuston II varapuheenjohtaja Merja Mäntylä


Tiekunnan kokouksen kutsuminen koolle YksTL 61 §
Kutsuja: toimielin (hoitokunta tai toimitsijamies)
Kutsu: kirjallisena postitse (joiden osoite on tiedossa) tai sähköpostitse tai muulla tietoliikenneyhteydellä (joka ilmoittanut osoitteensa) Tekstiviesti ei ole riittävä. Lehti-ilmoitus kelpaa enää täydentäväksi kutsutavaksi.
Kutsuaika: 2 vk – 2 kk ennen kokousta.

Palkat ja palkkiot verollisia (ennakonpidätys, sotumaksu)
– kulukorvaukset verottomia
– työllä ei voi korvata tiemaksua.

Oikeus oikaisuvaatimukseen YksTL 64 §
Osakkaalla ja muulla asianosaisella on oikeus tehdä oikaisuvaatimus. Siinä vaaditaan, että tehdään uusi päätös, jolla korvataan ja korjataan aiempi päätös. Koskee päätöstä, jonka on tehnyt tiekunnan kokous, perustamiskokous tai toimielin. Oikaisuvaatimuksella on oltava laissa mainittu peruste. Jos päätös; 
– ei ole syntynyt laillisessa järjestyksessä 
– on lain tai tiekunnan sääntöjen vastainen 
– loukkaa hänen oikeuttaa
Oikaisuvaatimus esitetään tiekunnan kokoukselle kirjallisesti 30 pv kuluessa päätöksen tekemisestä. Toimielimellä on aikaa 30 pv vaatimuksen esittämisestä kutsua tiekunnan kokous käsittelemään asiaa. Toimielin voi ratkaista oikaisuvaatimuksen sen itsensä tekemään päätökseen 30 pv kuluessa.

Moitekanne (=valitus) YksTL 65 §
Osakas tai muu asianosainen voi nostaa kanteen käräjäoikeudessa tiekuntaa vastaan, jos; 
– asian käsittelyssä toimittu vastoin yksityistielakia tai tiekunnan sääntöjä 
– päätös on yksityistielain tai sääntöjen vastainen 
– päätös loukkaa hänen oikeuttaan tai osakkaiden yhdenvertaisuutta
Kanne nostetaan siinä käräjäoikeudessa, jonka yhteydessä toimii maaoikeus ja jonka yhteydessä toimivan maaoikeuden tuomiopiirissä tie tai pääosa tiestä sijaitsee. (Varsinais-Suomen käräjäoikeus, Turku) Osakkaan nostettava kanne 3 kk kuluessa päätöksen tekemisestä. Muun asianosaisen nostettava kanne 3 kk kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusta koskevasta päätöksestä nostettava kanne 30 pv kuluessa tiedoksisaannista.

Tien kunnossapito
Tie pidettävä tieosakkaiden liikennetarpeen edellyttämässä kunnossa. Otettava huomioon myös liikenneturvallisuus. Hiekoitus kuuluu talvikunnossapitoon.

Tiekunnan rekisteriseloste-malli
https://www.tieyhdistys.fi/site/assets/files/1380/tiekunnan_tiedonhallinnan_periaatteet.pdf