Ajankohtaista

Helatorstaina 26.5. ja perjantaina 27.5. ovat Kunnantupa ja kirjasto suljettuina.


Kunnanjohtajamme tultua valituksi uusiin tehtäviin, haemme nyt KUNNANJOHTAJAA pieneen toimeliaaseen työyhteisöömme. Kunnanjohtajan työn keskeinen tehtävä on Siikaisten elinvoiman ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen kunnanvaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti. Kunnanjohtaja vastaa kunnan toiminnasta, hallinnosta ja taloudesta kunnanhallituksen alaisena.

Kunnanjohtajalta edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä tehtävän edellyttämää talous- ja hallinto-osaamista. Olet aikaansaava, käytännönläheinen ja tulet toimeen ihmisten kanssa. Viestintätaitosi ja paineensietokykysi ovat hyvät. Olet valmis osallistumaan kunnan arjen pyörittämiseen yhdessä kunnan henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa.  Tunnistat maaseudun ominaispiirteet kunnallisten palveluiden järjestämisen näkökulmasta ja haluat kehittää maaseutukunnan tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Virka voidaan täyttää toistaiseksi voimassa olevana 8.8.2022 alkaen. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan 9.6. klo 15 mennessä sähköisesti Kuntarekry.fi –sivujen kautta (www.kuntarekry.fi). Opinto- ja työtodistuksia ei liitetä hakemukseen, vaan niihin tutustutaan haastattelun yhteydessä. Kunnanhallitus päättää haastatteluun kutsuttavista 13.6. Haastattelut pidetään Siikaisissa 16.6.

Hakuprosessissa voidaan käyttää henkilöarviointia. Kunnanjohtajan kanssa laaditaan johtajasopimus.

Lisätietoja antavat valtuuston puheenjohtaja Sari Vuorela p. 0415017439ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Arja Kurtti p.0505604067


alt=""WiFi4EU on EU:n aloite, jolla halutaan tarjota kaikille kansalaisille ilmainen WiFi-yhteys julkisilla paikoilla, kuten puistoissa, aukioilla, julkisissa rakennuksissa, kirjastoissa, terveyskeskuksissa ja museoissa kaikkialla Euroopassa.

Siikaisissa avoin Wifi4EU-verkko on käytettävissä seuraavissa paikoissa:

-Kunnantupa/Kirjasto
- Kudonta-asema
- Paloaseman neuvotteluhuone
- Kotiseutumuseo
- Liikuntahallin aulatila
- Eteläpään päärakennus

Verkkoon liittyminen ei vaadi salasanaa. Kun olet liittynyt verkkoon aukeaa selaimeen Connect kuvake. Kuvaketta painamalla pääset kirjautumaan ilmaiseen Wifi4EU verkkoon.


Pohjois-Satakunnan kunnat (Kankaanpää, Jämijärvi, Karvia, Siikainen) ovat aktiivisesti mukana liikenneturvallisuutensa kehittämisessä. Kaikissa kunnissa toimii aktiivinen poikkihallinnollinen liikenneturvallisuusryhmä ja ne ovat lähteneet mukaan myös ELY-keskuksen vetämään Viiden tähden liikenneturvallinen kunta -ohjelmaan. Viiden tähden liikenneturvallinen kunta -status on osoitus siitä, että kunnassa liikenneturvallisuusasioista on huolehdittu kiitettävästi ja henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia sattuu kunnassa vähemmän kuin valtakunnallisesti keskimäärin. Liikenneturvallisuustyön kehittämiseen kuuluu kehitystoimenpiteitä tienpidon, tiedottamisen ja vuorovaikutuksen osalta.

Liikenneturvallisuusryhmät haluavat muistuttaa kuntien asukkaita, että hämäryys ja pimeä laskeutuvat tähän aikaan vuodesta entistä aiemmin. Pimeän aikaan liikkuvia jalankulkijoita ja pyöräilijöitä on vaikea havaita ja lähes puolet jalankulkijoiden henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista sattuu näiden vuoden kolmen pimeimmän kuukauden aikana.

Heijastimet, valot ja ajonopeuksien alentaminen ovat toimivia ratkaisuja näkyvyyden parantamiseen. Kohtaamistilanteessa lähivaloilla ajava autoilija havaitsee ilman heijastinta kulkevan henkilön vasta noin 50 metrin päästä, kun heijastimella varustetun jalankulkijan voi nähdä jo 350 metrin etäisyydeltä. Autoilijan tärkein ja yksinkertaisin keino oman havainnointinsa helpottamiseksi ja kaikkien turvallisuuden parantamiseksi on nopeuden alentaminen olosuhteiden mukaiseksi. Erityisen tärkeää se on taajamissa, joissa liikkuu paljon kävelijöitä ja pyöräilijöitä.

Heijastinten lisäksi tulee keskusteluun nostaa tehokkaampi näkyminen pyöräillessä. Kesäkuun 2020 alussa uuden tieliikennelain myötä punainen takavalo tuli pakolliseksi varusteeksi polkupyörään. Samalla kannattaa tarkistaa, että pyörästä löytyy myös vaalea etuvalo ja heijastimet joka suuntiin: eteen, taakse ja sivuille.

Muutama nosto Siikaisten liikenneturvallisuustyöryhmän ajankohtaisista muista toimenpiteistä:

  • Liikenneturva järjestää liikenneillan iäkkäille autoilijoille keväällä 2022
  • Pyöräilyväylien jatkuvuudesta on keskusteltu
  • Nopeusnäyttötaulu Tuorilantiellä paloaseman kohdille toiveissa
  • Monia pienempiä hankkeita meneillään ja suunnitteilla tarpeen mukaan

Lisätietoja kunnan liikenneturvallisuustyöryhmän vetäjältä:
Anne Järvenranta, Siikainen, (anne.jarvenranta@siikainen.fi, p. 044 720 1028)

Sekä sidosryhmiltä:
Jaakko Klang, VARELY liikenneturvallisuusinsinööri, (jaakko.klang@ely-keskus.fi, p. 0295 022797)
Tapio Heiskanen, Destia liikenneturvallisuuskoordinaattori (tapio.heiskanen@destia.fi, p. 050 3872 890)

 


Tiekunnan kokouksen kutsuminen koolle YksTL 61 §
Kutsuja: toimielin (hoitokunta tai toimitsijamies)
Kutsu: kirjallisena postitse (joiden osoite on tiedossa) tai sähköpostitse tai muulla tietoliikenneyhteydellä (joka ilmoittanut osoitteensa) Tekstiviesti ei ole riittävä. Lehti-ilmoitus kelpaa enää täydentäväksi kutsutavaksi.
Kutsuaika: 2 vk – 2 kk ennen kokousta.

Palkat ja palkkiot verollisia (ennakonpidätys, sotumaksu)
– kulukorvaukset verottomia
– työllä ei voi korvata tiemaksua.

Oikeus oikaisuvaatimukseen YksTL 64 §
Osakkaalla ja muulla asianosaisella on oikeus tehdä oikaisuvaatimus. Siinä vaaditaan, että tehdään uusi päätös, jolla korvataan ja korjataan aiempi päätös. Koskee päätöstä, jonka on tehnyt tiekunnan kokous, perustamiskokous tai toimielin. Oikaisuvaatimuksella on oltava laissa mainittu peruste. Jos päätös; 
– ei ole syntynyt laillisessa järjestyksessä 
– on lain tai tiekunnan sääntöjen vastainen 
– loukkaa hänen oikeuttaa
Oikaisuvaatimus esitetään tiekunnan kokoukselle kirjallisesti 30 pv kuluessa päätöksen tekemisestä. Toimielimellä on aikaa 30 pv vaatimuksen esittämisestä kutsua tiekunnan kokous käsittelemään asiaa. Toimielin voi ratkaista oikaisuvaatimuksen sen itsensä tekemään päätökseen 30 pv kuluessa.

Moitekanne (=valitus) YksTL 65 §
Osakas tai muu asianosainen voi nostaa kanteen käräjäoikeudessa tiekuntaa vastaan, jos; 
– asian käsittelyssä toimittu vastoin yksityistielakia tai tiekunnan sääntöjä 
– päätös on yksityistielain tai sääntöjen vastainen 
– päätös loukkaa hänen oikeuttaan tai osakkaiden yhdenvertaisuutta
Kanne nostetaan siinä käräjäoikeudessa, jonka yhteydessä toimii maaoikeus ja jonka yhteydessä toimivan maaoikeuden tuomiopiirissä tie tai pääosa tiestä sijaitsee. (Varsinais-Suomen käräjäoikeus, Turku) Osakkaan nostettava kanne 3 kk kuluessa päätöksen tekemisestä. Muun asianosaisen nostettava kanne 3 kk kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusta koskevasta päätöksestä nostettava kanne 30 pv kuluessa tiedoksisaannista.

Tien kunnossapito
Tie pidettävä tieosakkaiden liikennetarpeen edellyttämässä kunnossa. Otettava huomioon myös liikenneturvallisuus. Hiekoitus kuuluu talvikunnossapitoon.

Tiekunnan rekisteriseloste-malli
https://www.tieyhdistys.fi/site/assets/files/1380/tiekunnan_tiedonhallinnan_periaatteet.pdf