Ajankohtaista


Siikaisten kunnanvaltuuston kokouksen 1/2019  13.3.2019 pöytäkirja löytyy sivuiltamme poikkeuksellisesti kohdasta Ajankohtaista – Kuulutukset ja ilmoitustaulu.

KUULUTUS EDUSKUNTAVAALIT

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 14.4.2019.
Eduskuntavaalin ennakkoäänestys on 3.–9.4.2019.
Tuolloin voi äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspisteessä missä tahansa päin Suomea.
Siikaisten kunnan yleinen ennakkoäänestyspaikka sekä varsinaisen vaalipäivän
äänestyspaikka on Toimintatupa (ent. kunnanvirasto), os. Kankaanpääntie 1 B, 29810
Siikainen.

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:
Keskiviikko-perjantai 3. – 5.4.2019 klo 10 – 15
Lauantai-sunnuntai 6. – 7.4.2019 klo 11 – 14
Maanantai-tiistai 8. – 9.4.2019 klo 10 – 17

Äänestäjän on selvitettävä henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Ota mukaansi kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi sirullinen henkilökortti, ajokortti tai passi.

Kotiäänestys äänestäjälle järjestetään erikseen ilmoitettuna aikana klo 9-20
Kotiäänestykseen oikeutettu on henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakko-äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestystä koskeva sääntely on muutettu (laki 431/2010 vaalilain muuttamisesta) siten, että kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.
Henkilön, joka haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö.
Mikäli äänioikeutettu voi mennä äänestyspaikalle tai ennakkoäänestyspaikalle omin neuvoin taikka kuljetuspalveluita ja äänestysavustajaa hyväksikäyttäen, kotiäänestystä ei järjestetä. Lomaketta, jolla ilmoituksen voi tehdä, on saatavissa kunnantuvalta. Lomake on myös tulostettavissa: www.vaalit.fi.

Ennakkoäänestys Palvelukeskus Metsätähdessä tapahtuu entiseen tapaan vaalitoimikunnan ilmoittamana aikana.

Lisätietoja oikeusministeriön vaalisivuilla www.vaalit.fi on yleistietoa vaaleista, ohjeita äänestämisestä ja vaaliviranomaisten yhteystietoja ja äänioikeutta koskevissa asioissa maistraatilta. Keskusvaalilautakunnan sihteeri annikki.raikkonen@siikainen.fi tai virka-aikana puh. 044 720 1054.

Samassa yhteydessä ilmoitetaan, että europarlamenttivaalit järjestetään sunnuntaina 26.5.2019. Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 15.–21.5.2019. Keskusvaalilautakunta antaa europarlamenttivaaleista erillisen kuulutuksen kevään aikana.

SIIKAISTEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA
———————————————————————————————————————————————————————-

VAALIEN ULKOMAINONTA

Vaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli eduskuntavaalissa keskiviikkona 27.3.2019 ja europarlamenttivaalissa keskiviikkona 8.5.2019. Aloittamisajankohtaa suositellaan noudatettavaksi myös haja-asutusalueella.

Kunnan hankkimat vaalimainostelineet jokaista ehdolle asettajaa varten varataan yksi julistepaikka, paikat ehdokaslistojen yhdistelmän mukaisesti vasemmalta oikealle
yhteistä vaalimainontaa varten sijoitetaan paloaseman tontille Lukkarintie 3. Mainoskehikon aukon koko on 800*1200 mm. ja kehikko on yksipuolinen
Jokainen ehdolle asettaja hoitaa itse mainosten kiinnitykset, niiden kunnossapidon sekä välittömästi vaalien jälkeen niiden pois oton. Siikaisten kunta ei peri maksua mainonnasta.

Vaalimainonta Siikaisten keskustan alueella rajataan keskustaajamaan johtavien teiden varsilla taajamamerkkien ulkopuoliselle alueelle. Vaalimainoksia ei saa asettaa kunnan hallinnoimalla osalla taajama-alueista muualle kuin em. kunnan vaalimainostelineisiin.

Muissa kuin kunnan omistuksessaan ja hallinnassaan olevien alueiden vaalimainontapaikoista mainoksen sijoittamiselle tarvitaan maanomistajan/haltijan suostumus.

Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin.

Lisätietoa tienvarsimainonnasta: vaalit.fi/53112.htm

Lisätietoa:
Keskusvaalilautakunnan sihteeriltä annikki.raikkonen@siikainen.fi tai virka-aikana
puh. 044 720 1054

SIIKAISTEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

———————————————————————————————————————————————————————-

POIMINTOJA YKSITYISTIELAISTA

Tiekunnan kokouksen kutsuminen koolle YksTL 61 §
Kutsuja: toimielin (hoitokunta tai toimitsijamies)
Kutsu: kirjallisena postitse (joiden osoite on tiedossa) tai sähköpostitse tai muulla tietoliikenneyhteydellä (joka ilmoittanut osoitteensa) Tekstiviesti ei ole riittävä. Lehti-ilmoitus kelpaa enää täydentäväksi kutsutavaksi.
Kutsuaika: 2 vk – 2 kk ennen kokousta.

Palkat ja palkkiot verollisia (ennakonpidätys, sotumaksu)
– kulukorvaukset verottomia
– työllä ei voi korvata tiemaksua.

Oikeus oikaisuvaatimukseen YksTL 64 §
Osakkaalla ja muulla asianosaisella on oikeus tehdä oikaisuvaatimus. Siinä vaaditaan, että tehdään uusi päätös, jolla korvataan ja korjataan aiempi päätös. Koskee päätöstä, jonka on tehnyt tiekunnan kokous, perustamiskokous tai toimielin. Oikaisuvaatimuksella on oltava laissa mainittu peruste. Jos päätös; 
– ei ole syntynyt laillisessa järjestyksessä 
– on lain tai tiekunnan sääntöjen vastainen 
– loukkaa hänen oikeuttaa
Oikaisuvaatimus esitetään tiekunnan kokoukselle kirjallisesti 30 pv kuluessa päätöksen tekemisestä. Toimielimellä on aikaa 30 pv vaatimuksen esittämisestä kutsua tiekunnan kokous käsittelemään asiaa. Toimielin voi ratkaista oikaisuvaatimuksen sen itsensä tekemään päätökseen 30 pv kuluessa.

Moitekanne (=valitus) YksTL 65 §
Osakas tai muu asianosainen voi nostaa kanteen käräjäoikeudessa tiekuntaa vastaan, jos; 
– asian käsittelyssä toimittu vastoin yksityistielakia tai tiekunnan sääntöjä 
– päätös on yksityistielain tai sääntöjen vastainen 
– päätös loukkaa hänen oikeuttaan tai osakkaiden yhdenvertaisuutta
Kanne nostetaan siinä käräjäoikeudessa, jonka yhteydessä toimii maaoikeus ja jonka yhteydessä toimivan maaoikeuden tuomiopiirissä tie tai pääosa tiestä sijaitsee. (Varsinais-Suomen käräjäoikeus, Turku) Osakkaan nostettava kanne 3 kk kuluessa päätöksen tekemisestä. Muun asianosaisen nostettava kanne 3 kk kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusta koskevasta päätöksestä nostettava kanne 30 pv kuluessa tiedoksisaannista.

Tien kunnossapito
Tie pidettävä tieosakkaiden liikennetarpeen edellyttämässä kunnossa. Otettava huomioon myös liikenneturvallisuus. Hiekoitus kuuluu talvikunnossapitoon.

Tiekunnan rekisteriseloste-malli
https://www.tieyhdistys.fi/site/assets/files/1380/tiekunnan_tiedonhallinnan_periaatteet.pdf

——————————————————————————————————————————————————————

KIRPPUTORI Toimintatuvalla Kankaanpääntie 1 B, Siikainen.

Aukioloajan klo 16–18 vähäisen tarpeen vuoksi lyhennämme aukioloaikaa. Aukioloaikamme 11.2.2019 alkaen ovat:

Maanantaina klo 8–12 ja tiistaina klo 8–16. Myyntipaikka on ilmainen.

Kirpputori toimii itsepalveluperiaatteella. Annamme numeron, jonka merkitset myytävän tuotteen hintalappuun. Myyntiaika on myyjän päätettävissä. Toimintatupa tilittää myyntituotot myyjille numeroiden perusteella.

Toimintatupa ei luetteloi erikseen mitä tavarat olivat, ja millä hinnalla ne myydään. Tavaroiden tulee olla asiakkaan omistamia. Toimintatupa ei ole vastuussa myyntiin jätetyistä tavaroista, mutta pyrkii parhaalla mahdollisella tavalla huolehtimaan niistä.

Myynnissä on myös Toimintatuvalla valmistettuja uusia tuotteita. Olemme saaneet myyntiin myös uusia tuotteita mm. alusasuja, urheiluliivejä (sovitushuone löytyy), käsityönä valmistettuja keppihevosia, mattoja, sukkia. Myynnissä monipuolinen valikoima aikuisten ja lasten vaatteita, kenkiä, luistimia jne.

Maksu vain käteisellä!

HUOM! Kirjaston poistokirjoja edelleen myynnissä Toimintatuvalla maanantaisin klo 8–12 ja tiistaisin klo 8–16. Poistokirjoja myydään 1 euro / muovikassillinen.

Laitetaan siis tavarat kiertämään. Tuo itsellesi tarpeettomaksi käyneet tuotteet myytäväksi tai tule edullisille ostoksille. Lisätietoja 044 720 1054 ma-ti klo 8-12, voit myös jättää vastaajaviestin tai kirjoittaa tekstiviestin.

Tervetuloa poikkeamaan ja tutustumaan

Terveisin Toimintatuvan väki