Lähteet

Siikaisten kunta kiittää kaikkia sivuston rakentamisen mahdollistaneita tahoja!

150 juhlavuosi  -sivustolla käytetyt lähteet:

Kirjallisuus
Collander R., Toimitus: Rantanen P.,Nevala M., 2011, Erämaasta talouskunnaksi: Siikaisten kunnan historiaa 1871 – 2011, SkyPrint Oy 2011, Siikaisten kunta

Collander R., 2002, Pois köyhät aukeelta: Siikaislaisia elämänviisauksia, Vammalan kirjapaino Oy 2002, Siikaisten Nuorisoseura

Harju S., Laine E., Lehtinen A., Siikaisten yhtenäiskoulu, Kurkistuksia: Siikaislaisten koululaisten tulkintoja kotiseudun kuvista, SkyPrint Oy, Siikaisten yhtenäiskoulu

Heimovesa T., Kaihovirta P., Lähteenlahti O., Sirkka H., Uotinen E., 2003, Puukylän pilkettä: Elämää Leväsjoella 1900-luvulla, Myllypaino Leväsjoki 2003, Leväsjoen kyläyhdistys ry

Lehtinen A. & Nevala M., 2020, Ajan askelissa: Siikaislaista elämänmenoa kuvin ja sanoin, Leväsjoki: SkyPrint Oy, Siikaisten kotiseutu- ja museoyhdistys ry

Satakunnan Maakuntaliitto, 1958, Satakuntakirja, Vammala, Vammalan kirjapaino

Leivo M., 1995, Metsäkylästä kirkonkyläksi: Siikaisten kirkonkylän asutushistoriaa noin vuoteen 1850, Siikaisten kunta

Internet
FM Harju Raimo E.,  Turku 2001, Siikaisten asutusten alkulähteillä: Siikaisten talot ja talonhaltijat perustamisestaan noin vuoteen 1750. http://www.siikainen.fi/images/pdf/siikaisten_asutus2.pdf

Museon hakupalvelu/arkisto Finna https://www.finna.fi/

Museovirasto. http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1993

Muita lähteitä
Siikaisten kunnan arkistot, lehti ja lehtileikekokoelmat
Siikaisten kunnan kuvapankki
Yritykset, yhdistykset, yhteisöt  ja yksityiset henkilöt